İFSAK’ın “İz” temalı 50. yıl sergisi 5 Aralık’ta kapılarını açıyor

Kuruluşunun 50"nci yılını kutlayan İFSAK, İz temalı fotoğraf sergisini 5 Aralık"ta sanatseverlerin beğenisine sunuyor.

GİTARCAFE”DE YIL SONU ŞENLİĞİ

Kadıköy'ün sıradışı müzik mekânı Gitarcafe, yine farklı türleri kapsayan zengin bir program sunuyor.

Sumru Ağıryürüyen Aralık Konserleri

Sumru Ağıryürüyen Aralık ayında 4 farklı projeyle sahnede. Önemli gitaristlerimizden Cenk Erdoğan ve çalışmalarını Fransa'da sürdüren .çellist Anıl Eraslan ile kurdukları üçlünün

SAE Seminerleri Mike Nielsen”le devam ediyor

Audio Engineering, Digital Film & Animation ve Web Design & Development alanlarında eğitim veren dünyanın en önemli kurumlarından SAE'nin İstanbul ayağı, verdiği eğitim kadar düzen

DAVE GOODMAN TÜRKİYE”de.

Dave GOODMAN MasterClass 3 Aralık Perşembe saat 18.30'da Modern Müzik Akademisi'nde.

HP’den kurumlara para iade garantisi

HP, ku­rum­la­rın mev­cut içe­rik pat­la­ma­sı içe­ri­sin­de sey­re­der­ken, ma­li­yet­le­ri­ni dü­şü­rüp, üret­ken­lik­le­ri­ni ar­tır­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak bas­kı

Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2010

Sony"nin ar­tık ge­le­nek­sel bir ha­le ge­len ve bü­yük il­gi gö­ren Sony Dün­ya Fo­toğ­raf­çı­lık Ödül­le­ri (Sony World Pho­tog­raphy Awards - SWPA)

Düşün, Yarat, Yazdır

HP, gö­rün­tü­le­me ve bas­kı ih­ti­yaç­la­rı için ye­ni bir kay­nak ya­ra­tı­yor. Ekim ayın­dan iti­ba­ren tüm bü­yük ve kü­çük fi­kir­le­ri, et­ki­le­yi­ci renk­ler, ebat­lar