Sumru Ağıryürüyen Aralık Konserleri

Sumru Ağıryürüyen Aralık ayında 4 farklı projeyle sahnede. Önemli gitaristlerimizden Cenk Erdoğan ve çalışmalarını Fransa'da sürdüren .çellist Anıl Eraslan ile kurdukları üçlünün

SAE Seminerleri Mike Nielsen”le devam ediyor

Audio Engineering, Digital Film & Animation ve Web Design & Development alanlarında eğitim veren dünyanın en önemli kurumlarından SAE'nin İstanbul ayağı, verdiği eğitim kadar düzen

DAVE GOODMAN TÜRKİYE”de.

Dave GOODMAN MasterClass 3 Aralık Perşembe saat 18.30'da Modern Müzik Akademisi'nde.

HP’den kurumlara para iade garantisi

HP, ku­rum­la­rın mev­cut içe­rik pat­la­ma­sı içe­ri­sin­de sey­re­der­ken, ma­li­yet­le­ri­ni dü­şü­rüp, üret­ken­lik­le­ri­ni ar­tır­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak bas­kı

Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri 2010

Sony"nin ar­tık ge­le­nek­sel bir ha­le ge­len ve bü­yük il­gi gö­ren Sony Dün­ya Fo­toğ­raf­çı­lık Ödül­le­ri (Sony World Pho­tog­raphy Awards - SWPA)

Düşün, Yarat, Yazdır

HP, gö­rün­tü­le­me ve bas­kı ih­ti­yaç­la­rı için ye­ni bir kay­nak ya­ra­tı­yor. Ekim ayın­dan iti­ba­ren tüm bü­yük ve kü­çük fi­kir­le­ri, et­ki­le­yi­ci renk­ler, ebat­lar

Canon’un en yeni üyesi

Sevdiğiniz ve keyifle okuduğunuz teknoloji dergilerine imza atan Etna Yayıncılık, bu yıl da dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından biri olarak kabul edilen CeBIT"te okurlarıyla

İFSAK, 50’nci yaşını kutluyor

1959 yılında Erenköy Amatör Fotoğraf Kulübü adı ile kurulan İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) bu yıl kuruluşunun 50"nci yılını kutluyor.