Ana sayfa Donanım 3D Studio Max Spline Modelleme Teknikleri 2. Bölüm

3D Studio Max Spline Modelleme Teknikleri 2. Bölüm

0
3d Studio max programında spline modelleme konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz.
İlk dersimizde temel ilke ve kurallar üzerinde durarak Spline modelleme”nin Rendering ve Interpolation panellerini sizlere anlatmaya çalıştım. İkinci yazımızda ise 2 boyutlu şekillerin seçim işlemleri için kullanılan Selection , Soft selection ve Material ID”lerin verildiği Surface Properties panellerini sizlere anlatmıştım.Bu sayımızda ise son panel olan ve içerisinde modelleme konusunda birçok aracın bulunduğu Geometry panelini anlatarak konumuza başlayalım.(Resim 1)  

 

 

GEOMETRY
Geometry paneli, yapı olarak tüm fonksiyonları aynı anda kullanmamıza izin vermez. İki boyutlu şekillerle çalışırken vertex, segment, spline modlarına göre bu paneldeki fonksiyonlar aktif yada inaktif hale gelirler. Bu sayede moda göre düzenleme yapmış oluruz. İlk olarak temel bazı komutları incelemeye başlayalım;

 

  Fillet-Chamfer fonksiyonları vertex alt modunda çalışır. Fillet fonksiyonu seçili olan vertex”lere radius verilirken kullanılır. Chamfer fonksiyonu ile de seçili vertex”lere pah verilir. Fonksiyonların yanında bulunan kısımdan sayısal değer verilebilir.
Outline fonksiyonu ise spline modunda çalışır ve seçili spline nesneyi mesafe belirleyerek çift çizgi haline dönüştürür. Outline komutunun yanındaki panelden değer girilebilir. Ayrıca altta bulununan center seçeneği ile verilen değer merkezden hesaplanır. Duvar kalınlığı,Yol,Bordür…vb. bu komut için örnek gösterilebilir. (Resim 2)
 
Weld-Connect-Insert
Weld fonksiyonu vertex”leri kaynaştırmak için kullanılır. Bu sayede 2 boyutlu birleşik şekiller oluşturulur. Weld fonksiyonunun yanında bulununan panelden vertex”ler arası mesafe girilerek kaynaştırma işlemi gerçekleştirilir. Connect fonksiyonu ile de açık uçlu şekiller yeni segmentler ile birbirine birleştirilir.
 
Bunun için vertex modundayken açık uçlu bir vertex” i diğerine sürükleyerek işlem gerçekleştirilir. Sonrasında Weld işlemine gerek kalmaz. Insert fonksiyonunda ise yarım bırakılan çizime istenildiğinde kalınan yerden devam edilebilir. Ayrıca segmentler üzerine ekstra vertexler ekleyerek detay eklenebilir.(Resim 3 )

 

 

  Make First fonkisyonu modellemede birçok durumu etkiler. Bunlardan özellikle Bevel Profil Modifier”ı ve Loft örnek olarak verilebilir. Seçilen vertex çizimin başlangıç noktası kabul edilir ve rengi diğerlerinden farklı olarak sarı ile gösterilir. Bevel Profil kullanıldığında bu nokta profilin path”e hizalandığı noktadır. örnek olarak Kartonpiyer kesitinin bir odayı izlemesi verilebilir.
Loft modelleme de ise kesitler oluşturulduktan sonra, kesitler arası yüzeyler oluşturulurken Başlangıç noktaları dikkate alınır. Bu sayede Loft yüzeylerdeki istenmeyen dönüş,burkulma vs… sorunlar giderilebilir.(Yani sadece vertex”in renginin değiştiğini sanmayın.) (Resim 4)
Fuse fonksiyonunda ise birden fazla vertex seçildiğinde bu vertexler aynı noktada toplanırlar. Bu poligon modellemedeki collapse komutuna benzer. Fakat aynı noktaya toplanan vertex”lerden sadece iki uç birbirine weld ile bağlanabilir. İkiden fazla bulunan vertex”ler fuse ile bir araya gelse bile weld ile tek nokta haline gelmezler.(Resim 5)  

 

 

  Reverse-Cycle-Cross Insert
Reverse fonksiyonu spline modunda aktiftir. Seçili olan spline nesnesinin oluşum yönünü ters çevirir. örnek vermek gerekirse Outline fonksiyonu ile pozitif değerler iç şekiller oluştururken Reverse fonksiyonundan sonra dışarıya doğru şekil oluştururlar. Ayrıca Insert komutu ile vertex eklenirken de ekleme yönünü ayarlamak için kullanılabilir. Cycle komutu döngüsel seçim işlemlerinde kullanılır.
Sıra ile bir sonraki vertex”i seçili hale getirir. Cross Insert komutu ise vertex modunda aktiftir. Birbiri ile kesişen spline nesnelerin kesişim noktasına yeni bir vertex ekler. Şekiller tam olarak kesişmese bile yanda bulunan mesafe girişi ile aralarında boşluk bulunan spline nesnelerin kesiştiği varsayılıp vertex eklenebilir.(Resim6)
 
Create Line-Attach-Attach Multiple-Break
Create Line fonkisyonu ile mevcut spline”a ilave çizimler yapılır. Bu çizimler spline nesnesine eklenirlerve beraber düzenlenebilirler. (Resim 7)
 

 

 

  Attach fonksiyonu ise bağımsız spline nesnelerini tek bir spline nesne haline getirir ve bu sayede bir araya gelen farklı şekiller arasında yukarıda bahsettiğimiz bu fonksiyonlar uygulanabilirler. Kısaca spline nesnelerini birbirine eklemiş oluruz. İki şekil arasında birçok fonksiyon için attach işlemi ön koşuldur.(Weld,Boolean ,Trim…..vb) Ayrıca iç içe eklenen şekiller Extrude edildiklerinde içeride kalan kısım boşluk oluşturur. (Resim 8)

Birden fazla spline tek seferde ilave edilmek istendiğinde ise çoklu ekleme için Attach Multiple fonksiyonu kullanılır. Bu yöntem ile sahnedeki objelerin listeden birbirine eklenmesi sağlanır.(Resim 9)

NOT: Attach ve Attach multiple fonksiyonları için Reorient seçeneği aktif hale getirilirse eklenen şekiller ilk şeklin pivot noktasında toplanırlar. Bu sayede şekiller eklenirken aynı zamanda ilk şeklin pivot noktasına taşınırak hizalanırlar.

 

 

 

  Break fonksiyonu ise vertex”lerin bağlantılarını kırar. Bu sayede spline şekiller bu noktalardan itibaren iki veya daha fazla parçaya ayrılırlar.( Resim 10)

Cross Section-Connect Copy-New Vertex Type

Cross Section fonksiyonu, iki boyutlu şekillerle oluşturulan kesitleri birbirine bağlamak için kullanılır. Bağlantılar oluşturulurken ortaya çıkacak yeni vertex”lerin tipleri de New Vertex Type kısmında bulununan Linear, Bezier, Bezier-Corner, Smooth seçenekleri ile belirlenebilir. Cross Section fonksiyonu Surface Modifier”ı ile birlikte kullanılır. Bu sayede önce bir spline kafes oluşturulur daha sonra Surface Modifier”ı uygulanarak 3 boyutlu model elde edilir.(Resim 11-12)
 
NOT: Cross Section ve Surface Modifier”ı kullanılarak yapılan modelleme de kesitlerdeki nokta sayıları eşitlenmelidir. Ayrıca Make first noktası tüm kesitlerde aynı yönde olacak şekilde ayarlanmalıdır.

 

 

Connect Copy komutu ise segment yada spline ların shift+move ile sürüklendiklerinde ara bağlantılar kurarak kafes oluşturmasını sağlar. Cross section işlemine benzer şekilde çalışır. Sonrasında ise Surface modifier”ı ile yüzey haline dönüştürülür.(Resim 13)
 
 
Refine
Refine fonksiyonu vertex modunda aktiftir. Spline üzerinde istenen yerlere vertex eklemek için kullanılır. Yanında bulunan Connect fonksiyonu aktif hale getirildiğinde alt kısımda Linear, Closed, Bind First ve Bind Last olmak üzere alt seçenekler ortaya çıkar. Eklenen noktaların birbirine düz bağlanması istenirse Linear aktif hale getirilmelidir. Ayrıca Refine ile nokta eklemeden önce Closed seçeneği aktif hale getirilirse kapalı ara şekiller elde edilir. Bind First ve Bind Last seçeneklerinde ise oluşan ara şekil başlanıç ve son noktanın bulunduğu segmente bağlı olarak hareket eder. (Resim 14-15)
 

 

 

End Point Auto Welding
End Point Auto Welding fonksiyonu aktif olduğunda segment yada spline”lar taşınırken üst üste gelen uç vertex”lerin kendiliğinden kaynaşması sağlanır. Bir nevi otomatik weld işlemidir. Altında bulunan Threshold değeri ile vertex kaynaşma mesafesi belirlenir.(Resim 16)
 
  Boolean
Boolean başlığının içerisinde Union, Subtraction, Intersection olmak üzere üç fonksiyon bulunur. Bu seçenekler spline modunda aktiftir. Attach işlemi yapılmış spline”lar arasında birleştirme işlemi için Union, çıkartma işlemi için Subtraction, kesişim almak için ise Intersection fonksiyonları kullanılır.(Resim 17)

 

 

Mirror
Mirror fonksiyonu spline modunda aktiftir. Mirror Horizontally, Mirror Vertically ve Mirror Both seçenekleri ile spline”lar simetrik olarak karşıya çevrilir.Bu işlem yapılırken copy seçeneği aktif olursa simetrik bir kopya oluşturulur. About Pivot seçeneği aktif olursa Mirror işlemi objenin Pivot noktasına göre ayarlanır.(Resim 18)
 
  Trim-Extend
Trim ve Extend fonksiyonları spline modunda aktiftir. Attach yapılmış spline”lar arasında istenmeyen parçaların çıkarılması için Trim, spline uçlarının uzatılması için ise Extend kullanılır. Ayrıca İnfinite Bounds seçeneği ile de izafi olarak ileride kesişen çizgiler dikkate alınır.Trim işlemlerinden sonra Weld komutu kullanılmalıdır.(Resim 19)

 

 

Tangent
Tangent fonksiyonu vertex modunda aktiftir. Bezier yada Bezier-Corner vertex tiplerinin handle adı verilen tutamaçlarının eğiminin bir vertex”ten diğer bir vertex”e aktarılmasını sağlar. Bu işlemi yaparken Copy ve Paste seçeneklerini kullanır. Ayrıca handle uzunluklarının da aynı olması için Paste Lenght seçeneği kullanılır.(Resim 20)
Hide-Unhide
Hide fonksiyonu ile karmaşık spline yapıları ile çalışırken çalışmayı rahat takip edebilmek için bazen vertex,segment ve spline”ların gizlenmesi gerekir. Bu sayede seçili alt parçalar sahnede gözükmezler. Tekrar görünür hale getirmek için Unhide fonksiyonu kullanılmalıdır.
Bind-Unbind-Delete
Bind fonksiyonu ile seçili olan vertex hedef gösterilen segment”in ortasına bağlanır ve hareketini bağlı olduğu segment”ten alır. Bağlantıyı koparmak için Unbind fonksiyonu kullanılmalıdır.(Refine komutundaki Bind seçeneği ile aynı mantıkta çalışır) Delete fonksiyonu ile de seçili olan vertex, segment, spline alt parçalarının silinmesi sağlanır.Klavyeden Del tuşu ile aynı işlemi daha hızlı yapabilirsiniz.
Close-Divide
Close fonksiyonu ile açık olan spline nesneler kapalı hale getirilir. Divide fonksiyonu ile de seçili segment istenen sayıda eşit parçalara bölünür.(Resim 21)
Detach-Explode- Display
Detach fonksiyonu yukarıda bahsettiğimiz Attach işleminin tersidir. Bu fonksiyon ile segment veya spline”lar seçilip şekilden ayrılabilirler. Böylece bağımsız parçalar yaratılmış olur. Detach işlemi 3 alt seçeneğe sahiptir. Same Shape seçeneği işaretlendiğinde seçilen alt parça ana şeklin içinde ayrı bir spline olarak kalır. Reorient seçeneği işaretlendiğinde ise ayrılan parça orjine hizalanır. Copy seçeneği ile de orjinal şekil zarar görmeden kopyası modelden ayrılmış olur. Explode seçeneği ile de tüm şekil object seçeneği ile bağımsız alt parçalara ayrılırken Spline seçeneği ile de bağlı alt parçalara ayrılır. Bu Break işlemine benzer. Show Selected Segments seçeneği ile de vertex modunda iken seçili segment”lerin kırmızı ile gösterilmesi sağlanmış olur.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here