Ana sayfa Yazılım Yatak Odası Tasarımına Devam…

Yatak Odası Tasarımına Devam…

0

Arkadaşlar herkese tekrar selamlar. Bu sayıda geçen sayımızda yarım kalan yatak odası tasarımımıza devam edeceğiz. Odayı komple bitirip renderını da Vray For Rhino programında yine hepimizin kolayca ekleyebileceği hazır malzemelerle alacağız.

KİTAPLIK

öncelikle “kitaplık” isminde bir katman oluşturup bu katmana bir de “kulp” isminde alt katman oluşturalım. Şimdi rectangle komutu ile 192×24 cm boyutlarında bir dikdörtgen oluşturalım. Bu çekmece kasamız olacak. Şimdi rectangle komutu ile 60,7×14,4 cm ebatlarında bir dikdörtgen daha çizip bunu da çekmece olarak kullanacağız ve bunu copy komutu ile oluşturduğumuz kasanın içine koyacağız. Şimdi kitaplığımızın dış kısmını oluşturan dairelerimizi çizmeye geldi sıra. Bunun için circle komutu ile çapı 200 cm olan bir daire çizelim ve bunu offset komutu ile içine şekildeki gibi öteleyelim.

 

 

Dairelerimizi yaptığımız kasanın alt orta kısmına move komutu ile taşıyalım. çakışan çizgilerimizi trim komutu ile şekildeki gibi budadıktan sonra raflarımıza geçebiliriz. Şimdi rectangle komutu ile 200×2.8 cm ebatlarında bir dikdörtgen oluşturalım ve bunu dairelerimizin içine şekilde gördüğümüz gibi sıralı şekilde yerleştirelim. İşlem bittikten sonra trim komutu ile gerekli yerleri budayalım, bu işlemden sonra çizgilerimize hacim vermeye hazırız (Şekil_1).

 

 

Şimdi extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile çizgilerimize hacim veriyoruz ve son olarak solid komut satırı altındaki fillet edge”i kullanarak tüm kenarlarımıza yumuşaklık veriyoruz. Şimdi dikdörtgen olarak yaptığımız çekmecelerimizi extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile katı hale getirip yerlerine oturtalım ve bunlarında kenarların solid komut satırı altındaki fillet edge”i kullanarak yumuşaklık verelim. Kitaplığımızın ana görüntüsüne bu işlemlerden sonra kavuşmuş oluyoruz. Şimdi çekmece kasasının ayaklarını yapmak için box komutu ile fazla büyük olmayan bir küp yapıp alt köşelere yerleştirelim. Kitaplığımız da son işlem olarak çekmece kulplarını hazırlayacağız. öncelikle burada biraz el becerisi gerekecek çünkü herhangi bir şablon olmadan klasik görünümlü bir kulp oluşturacağız (caymak yok). öncelikle interpolate points komutu ile kulp şeklimizi oluşturalım. Sonrasında uç tarafına çapı 0.3 cm olan bir daire çizelim ve kulp çizgimize bunu move komutu ile çakıştıralım. Bu işlemler sonrasında surface komut satırı altındaki sweep 1 rail komutu kullanarak dairemizi çizmiş olduğumuz kulp etrafında katı hale getirelim. Kulpun açık kalan uçlarını solid komut satırı altındaki cap planer holes komutu ile kapatalım. Son işlem olarak kulpun üzerinde duracağı metal levhayı oluşturalım. Bunun için box komutu ile çekmeceye orantılı bir kutu oluşturup kulbu üzerine move komutu ile yapıştırmak olacak bu işlem (Şekil_2). Tüm bu işlemler sonunda kitaplığımızı tamamlamış olduk (Şekil_3). 

 

 

FOTOĞRAF ALBüMü
Odamızın sadece kullanışlı değil aynı zamanda estetik olmasını istiyoruz bunu için biraz süsleme yapalım.

Albüm bölümümüz için öncelikle “tablo” isminde bir katman oluşturacağız bununla birlikte “çerçeve”, “cam” ve “resim” isimli alt katmanlar oluşturacağız. Şimdi rectangle komutu ile kasa çizeceğiz. Sonra yine rectangle komutu ile çerçeveleri yapıp bunları offset komutu ile öteleyeceğiz. Elde ettiğimiz objeleri şekildeki gibi yerleştiriyoruz (Şekil_4).

 

 

Şimdi ilk oluşturduğumuz çerçeveleri copy komutu ile kopyalayıp cam ve resim olarak kullanmak için beklemeye alalım. Bu işlemlerden sonra çizgilerimiz boyutlandırabiliriz. Şimdi extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile tüm çizgilerimizi şekildekine benzer bir oranda katı hale getirelim (Şekil_5).
 
GARDIROP
öncelikle şunu söyleyeyim, bu bölümde sizler isterseniz dolabın iç raflarını yapmaya bilirsiniz sadece dış hatlarıda görseliniz için yeterli olacaktır. Fakat kapakları açarak render almak isterseniz bu kısmı uygulayın. Şimdi  “gardırop” katmanımızı oluşturup buna “dikme”, “raf”, “gardırop_baza”, “sürgü”, “gardırop_kapak”, “gardırop_çekmece”, “ayna” ve “satena” isimlerinde alt katmanlar oluşturalım. öncelikle rectangle komutu ile baza ve dolabın alt üst kayıtlarını yapalım ve bunları hazır da bekletelim. Burada ölçülerimiz kayıtlar için 300×70 cm, baza için 300×65 cm dir. Şimdi ara dikmeleri oluşturalım, bunu için renctangle komutu kullanacağız. Dikmelerimiz 281×2 cm ebadında olacak ve bunları da yaptıktan sonra hazırda bekleteceğiz. Büyük dikmelerimizin arasındaki dikmeleri oluşturalım, bunun için rectangle komutu ile 231×2 cm ve 191×2 cm ebatların da dikdörtgenlerimizi hazırlayalım. Sırada büyük raflarımız var bunları da rectangle komutu ile 147×64 cm ebatlarında çizip hazır da bekletiyoruz. Ara raflarımıza da rectangle komutu ile 72.5×64 cm ebatların da yaptık dan sonra boyutlandırmaya geçebiliriz. Şimdi hazırladığımız dikdörtgenlerimizi extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile boyutlandıralım. Son olarak oluşturduğumuz nesneleri şekildeki gibi (Şekil_6) konuşlandıralım. Gardırobumuzun ana şeklini bitirmiş olduk böylelikle şimdi kapak rayları çekmeceler ve kapaklar için uğraşalım.
 

 

 

Şimdi çekmecelerimizi yapacağız. Şunu söylemeliyim, çekmecelerin sadece görünen yüzlerini yapacağız iç kısmını sergilemeyeceğimiz için uğraşmamıza gerek yok. öncelikle üst kısmı açık bir “u” çizeceğiz, bunu line komutu ile 146×21 cm ebatlarında yapabiliriz. Sonra uçları açık taraflara yine line komutu ile 15 cm ölçeğinde içeri doğru çizgiler yapalım. Açık kalan tarafı line komutu ile çizerek dolduralım ve bunu move komutu ile çekmecenin orta kısmına doğru belli bir ölçüde taşıyalım. Şimdi uçlar arasındaki açıklığı belli bir açıda line komutu ile çizgi halinde kapatalım. Bu işlemler bittikten sonra unutmayalım ki objelerimizin hepsini join komutu ile birleştirmemiz gerekir. çekmecemizin şablonu bitti şimdi extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile boyutlandıralım. Artık çekmecelerimizi yerlerine konumlandırabiliriz (Şekil_7).
 

 

 

Şimdi dolap kapaklarımızın oturacağı sürgü sistemlerini çizelim. Bu işlemi polyline ile gerçekleştireceğiz. öncelikle az önce yaptığımız gibi “u” şeklinde 5×1 cm ebatlarında bir şekil yapıp bunu tekrar polyline komutu ile şekildeki gibi aralarına oluk açalım. Bu işlem bittikten sonra move komutu ile iki şeklimizi birbirine birleştirip fillet komutu ile gerekli yerlere yumuşaklık verelim. Şimdi bunları join komutu ile birleştirelim (Şekil_8).

 

 

Buradaki son işlemimiz extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile ana şeklimizi boyut kazandırmak olacaktır. Elde ettiğimiz objeyi dolabın alt ve üstün ön taraflarına yerleştirelim.

Sırada kapaklarımız var ama bunlar için öncelikle sürgülere oturacak metal kısımların çizimini yapalım. önce polyline komutu ile şekil 9″daki çizgileri tutturalım. Daha sonra offset komutu ile içe doğru öteleyip fillet ile gerekli yerlere şekildeki gibi yumuşaklık verelim. Burada önemli olan açık olan ağız kısmının 2 cm ve kuyruk kısmının da 1 cm gelmesi gerekmektedir, unutmayın ki bu obje yaptığımız sürgü oluklarının içine oturması gerekiyor. Bu işlemler sonunda objemizi tekrar join kullanarak birleştirelim. Sıra extrude planer curve menüsündeki straight komutunu kullanarak objemize boyut vermeye geldi.
Şimdi kapaklarımızı yapalım. Bunun için rectangle komutunu kullanalım. Buradaki ölçülerimiz 278,80×74 cm olmacak. Şimdi ise extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile dikdörtgenimizi boyutlandıralım ve şekildeki gibi yerlerine copy komutu ile kopyalayalım. Son olarak şekil 10″da gördüğümüz gibi gardırobumuzu tamamlamış oluyoruz.

 

 

YATAK UCU KOLTUK
Şimdi geçen sayıda yaptığımız şablonlardan birini kullanarak koltuğumuzu yapacağız. Umarım saklamanız gereken şablonları silmemiş veya kaybetmemişsinizdir. Baza şablonumuzun oval kısmını kullanarak koltuğumuzun deri kaplı yüzeyini yapalım şimdi. öncelikle “koltuk” isminde bir katman oluşturalım ve buna “koltuk_baza” isminde bir de alt katman yaparak çizimimize başlayalım.

öncelikle trim komutunu kullanarak oval ucun bir kısmı hariç diğer tarafları buduyoruz. Daha sonra bunları join komutu ile birleştiriyoruz. Şimdi offset komutu ile dışarı doğru belli bir ölçüde öteleyelim. Burada açık kalan uçları line komutu ile birleştirip daha sonra join komutu yardımı ile tüm yaptıklarımızı birbirine bağlayalım. Yaptığımız çizimi extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile baza olacak ölçülerde boyutlandıralım. Sonra solid komut satırının altındaki fillet edge komutu ile dikey köşelere şekildeki gibi yumuşaklık verelim. Aynı şablonu tekrar deri bölümü oluşturmak için boyutlandıralım. Buobjeye de fillet komutu ile üst ve dikey kısımlarına şekildeki gibi yumuşaklık verip objemizi tamamlayalım. Artık tek yapmamız gereken move komutu ile yaptığımız objeleri birbirlerinin üstüne taşımak (Şekil_11). 

 

 

ORTA PUF
Şimdi basit bir çalışma olan orta pufu yapacağız. öncelikle “puf” isminde bir katman oluşturalım. Şimdi rectangle komutu ile 115×155 cm ebatlarında bir kare oluşturalım. Bunu fillet komutunun join alt komutunu yes haline getirerek kenarlarını yumuşatalım. Şimdi oluşturduğumuz çizgiyi extrude planer curve menüsündeki tapered komutu ile şekildeki ölçülere yakın bir şekilde boyutlandıralım. Son olarak solid komut satırının altındaki fillet edge komutu ile şekildeki gibi yumuşaklık verelim ve objemizi bitirmiş olalım. Şimdi ayaklarını yapacağız ama burada biraz kolaya kaçıp kitaplığa yaptığımız ayakları copy komutu ile bizim yaptığımız pufun altına yerleştireceğiz (Şekil_12). Arkadaşlar unutmayın modellediğiniz bir objeyi bir daha modellemeye hiç gerek yok. Olabildiğince hızlı çizim yapmamız gerekiyor.
 

 

 

Tüm bu yaptığımız işlemler sonunda odamız şekil 13″deki gibi olması gerekiyor. Şimdi sıra işin eğlenceli tarafına geldi, kaplama ve render; kolay gelsin.
 

 

 

V-RAY MATERIAL
Projemizi tamamladık, şimdi dokularımızı atacağız. Oluşturduğumuz katmanlar sayesinde doku atamamız oldukca kolay olacak. Dokularımızda ‘.vismat’ formatlı dosyaları kullanarak kısa sürede doku atama aşamasını geçip render bölümüne geleceğiz. Bu dosyalara www.asgvis.com/ internet sitesinden kolayca ulaşabiliriz. Bir objeye malzeme atamak için, vray material editor menüsünü kullanacağız. Burada çıkan scene materials sekmesini sağ tıklayıp add material menüsünden add vray material seçeneğini seçeceğiz. Tabloya gelen default material seceneğini sağ tıklayıp öncelikle apply material to layer(s)seceneğinden atanacak katmanları secmeliyiz. Bu seçenek ile oluşturduğumuz malzeme katmanını oluşturduğumuz model katmanına atadık. Sonrasında yine sağ tıklayarak import seçeneğinden atayacağımız malzemeyi bu malzeme katmanına atamamız gerekiyor.

 Bu proje için gerekli malzemeler; raflar, dikme, taç ve lcd ünidesi için ‘wood_03_blurry’; bazamız için ‘strap_plastik’; baza üstü parke zemin için ‘wood_12’; deri yatak tavanı ve yatağımızın alt ve üst çıkıntılar için ‘leather_brown_01’; yatak bazası ve başlığı için ‘crack_planet’; döşeğimiz için ‘expanded_poliueteran’; profil ve spotlarımız için ‘chrome_blurry_profil_spot’; spot içine cam kaplamamız için ‘lamb_bulp’; deri koltuklarımız için ‘Leather’; gömme dolaplarımızın kapakları için ise ‘ice_frozen’ hazır malzemelerini kullandık. Aynalar için ise hazır malzeme kullanmadık çünkü bu kısmı kendimiz oluşturacağız. Yeni bir malzeme oluşturmak için yine scene materials”a sağ tuş ile basarak add material, add vray material seçeneklerini seçelim. Yeni oluşan katmana ayna ismini verelim. Katman isminin solundaki artı sembolüne basarak aşağıdan reflaction layer sağ tuş ile basarak add layer diyelim. Bu katmana bir yansıma özelliği eklemiş olduk. Fakat direk render aldığımızda pürüzsüz bir yansıma elde edemiyoruz. Sağ kısmda oluşan reflaction katmanında, reflaction isimli bir alt kısım görmemiz gerekiyor yanındaki büyük M harfine basarak solda fresnel yazan kısımdan none seçeneğini seçmemiz gerekiyor şimdi aynamız da hazır. Son renderda gördüğünüz gibi gömme dolabın kapaklarına atayın bu malzemeyi.

Tabiki bu malzemeler gördüğünüz renderı almak için kullanıldı siz değişik malzemeler ile değişik renderlar alabilirsiniz. Eğer güzel renderlar aldıysanız mail adresime gönderebilirsiniz. Bir sonraki sayıda isminiz ile yayınlayabiliriz.

Bu arada uzun uğraşlar sonunda Tego3D isimli firmamızı açmış bulunuyoruz www.tego3d.com). Bu firmada üç boyutlu modelleme üstüne (Dinamik Analizden, CNC g kodlarına, dış cephe rederlarından, iç mekan renderlarına) herşeyi yapmayı planlıyoruz. Henüz sitemiz yapım aşamasında, yakın zamanda onu da açmayı umuyoruz. Maillarınızı gokce@tego3d.com adresine de atabilirsiniz.

Yatak odamızı bitirmiş olduk. Bir sonraki sayıda yine gelen maillara göre bir proje seçmeyi planlıyorum. Umarım keyif almışsınızdır.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here