Ana sayfa Donanım Trance Lead Sesler

Trance Lead Sesler

0

Ses tasarımı konusuna solo ses kategorisi içerisinde jenerik bir “trance lead” örneği ile devam edeceğiz.

Geçen bölümde solo seslerle ilgili tanımlama yaparken; melodik mesajlar taşıyan, bazen arpej şeklinde kullanımla geri plan desteği sağlayabilen ve müzik türüne göre çok farklı tonal özellikler taşıyabilen oldukça geniş bir kategori olduğundan bahsetmiştik. Solo seslerin vazgeçilmez bir özelliğinin, melodiye bağlı olarak, farklı nota uzunluklarına adapte olabilme yeteneği olduğunu ifade etmiştik. 16″lık bir nota ile yarım notanın aynı solo ses için ifade bakımından sorun teşkil etmemesi için sesin zamansal özelliklerinde bazı ayarlara dikkat edilmesi gerekliliği bulunur.
 
Trance Lead Sesler
örnek “trance lead” solo sesimizde bitimbral özelliğe sahip SynthMaster”ın sadece tek bir ses katmanını kullanarak (Layer-1 aktivasyonu) istediğimiz sesi elde edebilmek mümkündür. Şekil-1″de görüldüğü üzere Layer-1 içerisinde iki adet osilatörü aktive ederek birinci osilatör için Pulse dalga şeklini, ikinci osilatör içinse Sawtooth benzeri bir dalga şeklini veya farklı bir osilatör modeli olan Additive türünü (Bkz. Şekil-2) tercih edebiliriz.

 

Filtre olarak dijital filtre modellerinden 24 dB eğimli seçenek özellikle dijital synthesizer”ların karakteristik seslerinden olan trance türü sesler için oldukça uygun bir seçimdir. Trance türü solo seslerin sahip olması gereken enerjiyi sağlayabilmek için nispeten yüksek bir kesme frekansı (cut off) değerini, örneğin, 420 Hz civarlarını tercih ettiğimiz takdirde sese istenen parlaklığı verebiliriz.
 

Şekil 1
Kesme frekansı ve diğer birçok parametre SynthMaster”da 0-127 aralığında ayarlanabilir olduğu için söz konusu frekans yaklaşık olarak 62 değerine yakın bir ayardır. Trance solo seslerde genellikle rezonans kullanılmadığı için ilgili parametreyi sıfır değerine ayarlamak gerekecektir. Ancak, sese hareket kazandırabilmek için osilatörlerden birisine yavaş bir faz modülasyonu uygulayarak canlılık katmak olasıdır. İlgili faz ayarlamasını Modülasyon Matrisi içerisinde dördüncü satırda görülen T (Hedef) ve S (Kaynak) eşlemesi ile gerçekleştirebiliriz (Bkz Şekil-3).

 

Modülasyon Matrisi’nin en önemli işlevlerinden bir tanesi de filtre ve amplifikatör zarf ayarlarını istenen uygulamaya göre belirlemektir. Matrisin birinci satırında ADSR Envelope-1 zarfının sinyal genliğini modüle eden amplifikatör zarfı görevi gördüğü, beşinci satırında ise ADSR Envelope-2 zarfının kesme frekansını modüle eden filtre zarfı görevi taşıdığı görülmektedir. Birinci satırda görülen çarpı işareti amplifikatör zarfının esasen bir genlik modülasyonu olması sebebiyle sinyal ile çarpıldığını ifade etmektedir.
 

Şekil 2
Hemen her synthesizer”da bu işlem standart olarak çarpma şeklinde gerçekleşir,ancak özel uygulamalar için toplama işareti ile sinyal ve zarfın toplanması da ayrı bir esneklik olarak değerlendirilebilir. Beşinci satırda yer alan toplama işareti ise parametre modülasyonu olan kesme frekansı modülasyonunun filtre bölümünde ayarlanan cut off değeri ile zarf sinyalinin toplanması anlamına gelmektedir. Synthesizer”ların genelinde bu işlem toplama şeklinde olmasına rağmen, çarpma işlemine de izin verilmesi özel uygulamalar bakımından yine bir esneklik olarak yorumlanabilir.

 


Şekil 3
  örneğimiz için gerekli zarf ayarları ise Şekil-4″de görülmektedir. Gerek filtre (Env-2), gerekse amplifikatör (Env-1) zarflarının kısa atak zamanlı olması trance lead türü seslerin yüksek tempolu parçalara uyum sağlayabilmesi bakımından gereklidir. Verilen zamanlama değerleri 0-127 skalası içerisinde ayarlanmak istendiğinde Env-1 için 0, 90, 8, 59 değerleri, Env-2 için 0, 77, 25, 75 değerleri kullanılabilir. Parametre skalası 0-100 arasında değişen synthesizer”larda bu değerleri oranlama ile yeniden hesaplayarak kullanmak da mümkündür. Genel ayarları yukarıda özetlendiği şekilde yapılabilen jenerik bir trance lead için ayrıca kısa süreli eko ve düşük oranda reverb kullanmak da sesin daha estetik duyulmasına yardımcı olacaktır.

Şekil 4

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here