Ana sayfa Donanım Trance Lead Sesler-2

Trance Lead Sesler-2

0

Geçtiğimiz bölümde örnek olarak incelediğimiz jenerik “trance lead” sesinin trance müzik türü içerisinde olası kullanım şekilleri ile konumuza devam ediyoruz.

Trance türü incelendiğinde, hedeflenen dinamizmin sağlanabilmesi için genellikle 130-150 BPM arası değişen tempo hızları kullanıldığı görülmektedir. Melodik yapının müziğin önde gelen bileşeni olması sebebiyle trance lead olarak kullanılan sesin hacimli ve dolgun olması dikkat edilen hususların başında gelmektedir. Bu durum, genellikle osilatör sayısının ikinin üzerinde seçilmesi ve farklı dalga şekilleri seçerek osilatör düzeyi detune işlemi uygulanması, aynı dalga şeklini unison fonksiyonu ile güçlendirerek birim ses (voice) seviyesi detune işlemi uygulanması, benzer amplifikatör zarf değerlerine sahip ancak farklı timbral karakterler içeren iki sesin katmanlanması veya yoğun reverb ve delay efekti uygulanması gibi yöntemlere başvurulmasını gerekli kılmaktadır.
 
Trance Lead Sesler
önceki yazılarımdan hatırlayacağınız üzere, müzik temposunun zarf ayarları ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. BPM değeri yaklaşık 130-150 arası değişebilen bir müzik türünde lead sesin duyulmasını sağlayan ve asıl enerjisini barındıran atak ve iniş (decay) ardışık safhalar toplamının uzun süreli olmaması gerekmektedir. Yine önceki sayıda SynthMaster ile yaptığımız zarf ikilisi zaman ayarlarını tekrar hatırlayalım (Bakınız Şekil-1). Trance müzikte genellikle 8 ölçüde bir tekrar eden melodik yapıların gerekli ritmik etkiyi sağlayabilmesi için çoğu kez 8″lik, 16″lık ve 32″lik nota uzunluklarının kullanıldığını biliyoruz.

 

Bu nota uzunluklarının melodi oluşturacak şekilde kombine edilmesi özellikle amplifikatör zarfının bir kaç kez ayarlanması ile optimal duyuma ulaşılabileceği sonucunu doğurmaktadır. BPM değerine bağlı olarak, söz konusu nota uzunlukları ancak zarf atak zamanını bir miktar geçebilecek uzunlukta olacaktır. Tipik trance lead seslerde tutma (sustain) genelde düşük tutulduğu için notanın bitmesi ile başlayan bırakma (release) safhası da nispeten zayıf kalacaktır. Bu zayıflık notaların peşi sıra dizilmiş olması sebebiyle nispeten sorun teşkil etmese de bazen de RT60 decay zamanı kısa tutulan reverb efekti ile notalar arası boşluklar doldurulabilmektedir (Bakınız Şekil-2).
 

Şekil 1
Reverb efektinin türüne ve kullanılan wet/dry oranına bağlı olarak, değişik nota uzunlukları içeren ve trance lead solosunu temsil eden şekilde, yaklaşık olarak mavi çizgilerle gösterilen genlik zarfı elde edilecektir. Reverb efektinin trance lead uygulamaları için tamamlayıcı özelliği sese hacimsel artış ve derinlik etkisi katmasıdır.

 

Nota sürelerinin kısa ve tempo değerinin yüksek olması sebebiyle, lead sesin atak zamanının ilk bölümünün reverb tarafından zayıflatılmaması için yaklaşık olarak 50 ms değerinde pre-delay ayarı ile birlikte reverb uygulamasının başlaması ve notaların bittiği anda başlayan bırakma safhasının reverb kuyruğu ile çok fazla uzamaması için de oldukça kısa RT60 zamanı ayarlaması yapılması notaların hacimli ve aynı anda ayırt edilebilir olması bakımından önemlidir.
 

Şekil 2
Trance müzikte sıklıkla melodik blokların küçük varyasyonlarla tekrar edilmesi yöntemi kullanıldığı için tuş hızı (velocity) değerlerinin her tekrarda farklılaştırılması gerekebilmektedir. Ancak, bu müzik türüne gereken enerjik hissin verilebilmesi için kullanılan parlak seslerin yüksek filtre kesme frekansı değerlerine sahip olması aynı zamanda sesin velocity değişimlerine göstereceği hassasiyeti azaltacağı için filtre kesme frekansının sınırlı tutulması ve filtre zarf miktarının (envelope amount) yüksek seçilmesi gerekecektir. Bu şekilde, kesme frekansının her melodik tekrarda değişim gösterebileceği aralığın daha geniş tutulması imkanı sağlanacaktır.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here