Ana sayfa Makale Sürdürülebilir geleceğin anahtarı: 3D Baskı, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

Sürdürülebilir geleceğin anahtarı: 3D Baskı, Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi

0

çin artık dünya üretiminin dörtte birini karşılıyor; dünya ayakkabılarının %60’ını ve cep telefonlarının %70’ini üretiyor. Yine de, ürün ithalatının büyük bir çevresel maliyeti var. Taşımacılık her yıl CO2 emisyonuna 1,000 milyon ton katkı yaparken, havacılığın buna katkısı 781 milyon ton.  Nakliyatın üç yıl içinde küresel emisyonun %17’sini oluşturması bekleniyor. 3D baskı, yapay zekâ ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere tüm yeşil teknoloji çözümleri ise bu rakamların azaltılmasına yardımcı olma potansiyeline sahipler.

Gezegenimizi kurtarmak için alışveriş
Bazı gelişmiş ülkelerde yerel üretimdeki düşüş çoğu zaman kaçınılmaz görülüyor ancak aslında böyle değil. Mevcut yeni teknolojiler ile imalat aslında yeniden canlandırılabilir ve önemli ölçüde daha sürdürülebilir hale getirilebilir. Bu değişikliği kolaylaştıracak önemli bir teknoloji 3D baskısıdır, bu teknolojinin 2023 yılına kadar 33 milyar dolar değerinde bir pazar oluşturması beleniyor.

3D baskı, yurtdışından ithal edilen hammaddelerin, raflara konmaya hazır ürünlere göre çok daha az yer kaplaması nedeniyle, net pozitif çevresel etki yaratabilir. Aynı malzemelerin taşınması için gereken kapasitenin azalması ve ardından nihai ürünlerin yerel olarak imalinde 3D baskının kullanılması, büyük çapta çevresel bir fayda sağlayabilir ve bu da nakliye taleplerini küresel olarak azaltacaktır.

 

3D destekli üretim, değişen tüketici alışkanlıklarına hızla ayak uydurma açısından da belirgin bir avantaja sahiptir. Müşteriler tüketimlerinin çevresel etkilerinin gitgide daha fazla farkına varıyorlar; araştırmalara göre, tüketicilerin %84’ü mümkün olduğunca çevre dostu ürünleri arıyorlar. 3D baskı teknolojisinin bir maddenin karbon ayak izini önemli ölçüde azaltabileceği göz önüne alındığında, üreticiler müşterilerin çevre dostu ürün talebini karşılayarak rekabet avantajı da elde edebilirler.
Yeni bir katman ekleme

Tek başına 3D baskı bile büyük bir potansiyele sahip, ancak gerçek etkisi diğer gelişmekte olan teknolojilerle desteklendiğinde ortaya çıkacaktır. Yapay zekâyı 3D baskı ile birlikte sunarak üreticiler, akıllı makinelerin baskı teknolojilerinin gelişiminin nasıl hızlandırılabileceğini öğrendikleri bir geribildirim döngüsü oluşturabilirler. örneğin, makine öğrenimi ile desteklendiğinde, 3D yazıcılar malzemelerin kullanımı hakkında bilgi edinebilirler. Bu, sonuçta teknolojinin hangi baskı malzemesinin daha iyi bir ürün üreteceğini kendisinin belirleyebileceği anlamına gelebilir. örneğin, ürünün belirli bir bölümünün daha fazla ağırlığı desteklemesi gerekiyorsa veya tasarımların malzemeden tasarruf için yeniden düzenlenebileceği yerlerde.

Bu gelişmeler, sonunda atıklarda toplamda bir azalmaya ve ürünlerin hem üretiminin daha ucuza gelmesine hem de daha “yeşil” ve çevre dostu olmasına neden olabilir.

 

Fazladan bir boyut ekleme
3D baskının gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için, imalat kuruluşlarının en iyi kararı vermek için gerekli tüm bilgileri ellerinde bulundurmaları hayati önem taşımaktadır. Ekipmanlar tek başına yeterli değildir – üreticiler, kullanılacak en iyi malzeme ve kimyasalları seçebilmelidirler. Bu, maliyet, çevresel etki ve/veya yan ürün olarak ortaya çıkan kimyasallar da dahil olmak üzere, çeşitli faktörlerin değerlendirilmesini gerektirebilir. Elbette, yeni ortaya çıkan diğer teknolojilerde olduğu gibi üstesinden gelinmesi gereken zorluklar da vardır. Yapay zekâyı 3D baskı ile birlikte kullanırken, hatalı giriş hatalı sonuçlara yol açar ilkesini hatırlamak akıllıca olacaktır.

Doğru bilimsel veriler girilmeden, makine öğrenme algoritmalarının sonuçları da, en iyi ihtimalle karışık olacak ve en kötü ihtimalle yıkıcı olacaktır.
3D baskı halen gelişmekte olan bir teknolojidir, imalatta en iyi malzeme ve teknolojinin kullanılması üzerine çalışmalar devam etmektedir. Kuruluşların kendi alanlarındaki yenilikler konusunda bilinçlenmelerini sağlamak önemlidir, yani bilimsel literatürden ve güvenlik raporlarından medya öykülerine ve seminer notlarına kadar en yeni verilere erişmeleri gerekir. Bu, endüstrinin gelişmelere sorunsuz bir şekilde adapte olmalarını ve onlara cevap vermelerini sağlayacaktır.

Hem çevresel hem de ticari açıdan Ar-Ge departmanlarının, yenilikleri hızlı ve kolay bir şekilde destekleyecek verileri bulmalarını sağlayan araçlara sahip olmaları gerekir. Genellikle iş dünyasının çevre sorunları ile ilgili olmadığı görülüyor, ancak 3 boyutlu baskı, ‘yeşil’ bir yaklaşımın, önemli iş avantajlarını nasıl sağlayacağının en iyi örneğidir. İşletmelerin, sürdürülebilir teknolojinin avantajlarının farkında olmaları gerekir, yoksa endüstrinin ve tüketicilerin gerisinde kalma riski söz konusu olabilir. İmalat endüstrisinin nasıl çalıştığını yeniden gözden geçirmemiz hayati önem taşımaktadır, özellikle de gezegenimizin geleceği açısından.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here