Ana sayfa Donanım Sinema ve Teknoloji

Sinema ve Teknoloji

0

Sinema, 100 yılıaşkınsüredirinsanoğlunun en çok ilgilendiği sana tdallarından bir olarak teknoloji ile hep içiçe olmuş,bu anlam da gerçeğe en yakın sanat dallarından bir iolarak gösterilmiştir.Yıllar önce fotoğraf ile temelleri atılan sinemanın günümüzde geldiği son noktada özellikle teknoloji ile kurduğu bu bağlam sinemayı daha da gerçekçi hale taşımıştır.Peki sinemanın günümüz teknolojisine ve gerçekliğine ulaşmasına kadar ki süreç nasıl başladı ve devam etti?

 

 

Sinema tarihinde “erkensinema” dönemi olarak anlandırılan ilk yıllarında, fotoğrafların art arda konulması mantığından yola çıkılarak çeşitli gösterimler yapılmaya başlanmıştı. Her ne kadar o yıllarda ilk olarak kimin, nerede ve ne zaman bu gösterilere başladığı bilinmese de Edison ve Lumiere kardeşlerin sinema mantığının ilk temellerini attığını söyleyebiliriz. Edison”un teknolojik olarak bu gösterimleri yapmasına olanak sağlayan 1891 patentli”Kinetoscope”icadı ilk sinema aygıtlarından biri olarak olarak literatürde yeralmıştır.

 

Kinetoscope

 

Aygıtta;izleyicibirizlemedeliğindenbakarken film şeridi hızla bir mercek ile elektrik lambasının arasından geçiriliyordu.Film şeridi, çok kısa aralıklarla çekilmiş bir dizi fotoğraf karesinden oluşuyordu ve şeridin takılı olduğu çıkrığın yardımıyla izleme deliğinin önünden saniyede 46 kare geçiriliyordu.Böylece, insanlar ve cisimler hareket halindeymiş gibi görünüyordu. Aslına baktığımızda Kinetoskop gerçek anlamda bir sinema sayılmıyordu, zira bu aygıtlabir film aynı anda sadece bir kişi tarafından doğrudan aygıt kutusunun içine bakılarak izlenebiliyordu.

 

 

 

1895 yılında aynı anda daha fazla insanın izleyebileceği projeksiyonlu kameralar üretilmeye başlanmıştı.Lumiere kardeşler icatettikleri “Sinematograf” aleti ile ilk toplu gösterimi yapılan filmi gerçekleştirdiler. 

 

SİNEMATOGRAF

 

Lumiere kardeşlerin icadı olan sinematograf görüntüleri kaydetmeye ve bir ekran üzerinde yansıtmaya yarayan aygıttı.Kinetoskop”aoranla çok daha hafif (Kinetoskopun yüzlerce kilo olduğubiliniyor.) yalnızca 7 kilo olanvebirprojeksiyonaletinebenzeyenSinematografilefilmleraralıklıbirşekildeseyirciyeaktarılıyordu.Yaniaslındabirgörüntü sonraki görüntüye geçmeden önce izleyicinin önünde birsüre sabit kalıp daha sonra arkasındaki görüntüye geçiyordu ama Lumiere kardeşlerin yaptığı filmler çok kısa olduğu için budurum seyirciyi çok rahatsız etmiyordu.Lumiere kardeşlerin ticari zekasıyla ücretli olarak seyirciile buluşturulan “sinema” biranda bütün Avrupa ve Birleşik Devletler”in ilgialanı haline gelmişti.Sinematograf,rakibi Kinetoskop”u devredışı bırakarak birçok önemli ve para kazandıran gösterimlere imzaattı.”Geçiş Sineması” olarak adlandırılan 1907-1913 tarihleri arasında “sinema” teknolojik olarak kazandığı ivmeyi arkasına alarak büyük bir pazar haline gelmeye başladı. Gösterimlerin artmasıyla yeni ve büyük stüdyolar yapılmaya başlandı.Tabi bu süreçte üretilen kamera sayısı ve çeşitleri oldukça arttı.Pek çok yeni şirket yeni kamera seçenekleri ile pazardan pay kapma yarışına girdi.

 

 

Bu süreçte önplana çıkan1911 yılında üretilen Bell &Howell tarafından üretilen ve bütün malzemeleri metalden olan kamera idi.Tabii henüz ses teknolojisi sinemaya adapte edilemediği için filmler sessiz film olarak gösteriliyordu.Genelde gösterimler sırasında filmlere canlı müzik orkestraları ve yapiyanistler eşlik ediyordu.

1920″lere doğru özellikle Hollywood Stüdyoları kendi kurdukları sistemlere daha fazla yatırım yapmaya başladı, teknoloji kolarak gelişmeler hızlandı.1923″te Eastman Kodak 16 mm filmi duyurarak 35 mm filme alternatif olan daha ucuz bir seçenek sundu. Böylece amatör film yapımcılarının sinemaya olan ilgisi daha da arttı.

1920″li yıllarda sesin sinemaya uyarlanmaya başlamasıyla sinemateknolojik anlamda önemli bir mesafe katetmeye başladı.1927 yılında ilk sesli film olarak lanseedilen “JazŞarkıcısı” adlı film gösterildi.Böylece sinema, teknolojisi sayesinde fotoğraf olmaktan uzaklaşarak gerçekliğe bir adım daha yaklaştı…

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here