Ana sayfa İnternet Sinema‘da ürün yerleştirme ve Apple

Sinema‘da ürün yerleştirme ve Apple

0

VII. Sanatın Kalbindeki Profesyonel İletişim

Sinema sektöründe görsel yerleştirme en çok kullanılan yöntem olup, reklam algısından uzaklaştırarak tüketiciyle iletişim kurmak amacıyla sıkça başvurulan bir reklam stratejisidir.

Marka yerleştirme, markalı bir ürünün, bir filmde ya da televizyon programında fazla göze çarpmayan şekilde yerleştirilmesi yoluyla hedef izleyicileri etkilemeyi amaçlayan, bedeli ödenmiş mesajlar şeklinde tanımlanmaktadır (Johnstone ve Dodd, 2000: 143).Tüketiciler sahip oldukları bilişsel yetenek çerçevesinde, karşılaştıkları ürün ya da markaları algılamakta ve kendilerine dolaylı yollardan sunulan ürün ya da markaya ilişkin mesajları anlamlandırmaktadır.
 

Bu bağlamda tüketiciler geçmişte edindikleri bilgi ve deneyimler doğrultusunda markayı ve onun vaatlerini analiz ederek, iletişim ortamının referansıyla hafızalarında belirli bir yere konumlandırmaktadır. Markanın tercih edilmesi , benzerlerinden sıyrılması, rekabet üstünlüğü elde edilmesi ve böylece satın almanın gerçekleşmesi ise ürün ya da markanın tüketici hafızasında ürün yerleştirme uygulaması aracılığıyla edindiği konum ile doğru orantıdadır şüphesiz.

 

ürün yerleştirme uygulamaları, başarıyla ve profesyonelce gerçekleştirildikleri takdirde, markanın iletişim içeriğinde yer alan karakterlerin nitelikleri ve gücüyle özdeşleşmesini sağlamakta, tüketicinin markaya yönelme konusundaki karşı çıkışlarını azaltmakta ve zihinsel bazda gerçekleşmesi olası bir içsel zapping (internal zapping) durumunu ortadan kaldırmaktadır. (Auty ve Lewis 2004: 701)
 
Günümüzde markaların mesajlarını zorlayıcı olarak izleyiciye iletmeleri için elverişli bir ortam sunan sinema mecrası, sinema salonlarındaki ses teknolojilerinin gelişmesi, özel efektlerin ve görüntü teknolojilerinin zenginleşmesiyle reklamcılık bakımından daha önemli hale gelmiştir (Ewing, et.al., 2001: 78-79).
 

 

ürün yerleştirmenin diğer bir amacı ise elbette markanın bilinirliğini artırmaktır. Bir filimde uygulanan ürün yerleştirme, filmin sinemadaki ilk orijinal gösteriminden başlayarak, DVD ve televizyondaki tekrar gösterimlerine kadar sürekli şekilde var olması markalar için izleyiciye erişimde önemli bir avantaj yaratmaktadır. Bu anlamda uzun vadede kazanç sağlayan bir reklam yatırımı olan marka yerleştirme, markanın diğer pazarlama iletişimi araçlarını da destekleyici bir iletişimi uygulaması olmaktadır(Johnstone ve Dodd, 2000: 143*156; Ewing,et. al., 2001: 79).
 
Marka yerleştirmenin sinema filmlerinde yaratıcı şekilde uygulanması ise tüketicilerle etkili iletişimi sağlayan bu yöntemi daha değerli hale getirmektedir. Akademi, marka yerleştirme stratejilerini “Görsel”, “Sözel” ve “Olay örgüsü” olarak üç ayrı sınıfa ayırmıştır. Buna göre, görsel yerleştirme ürün, marka ya da logonun ekranda görünmesidir. Görsel yerleştirmenin, markanın ekranda görünme sayısı ve kamera açılarına göre farklı düzeyleri bulunmaktadır. Sözel yerleştirme, markanın bir veya birden fazla diyalog içerisinde ifade edilmesidir. Markanın anlamlandırıldığı bağlama göre, ifade sıklığına, seslendirme tonuna, diyalog içindeki yerine ve karakterin ifade etme zamanına göre çeşitlenmektedir.

 

öte yandan, ürün Yerleştirme Yönetmeliğinde yer alan “Doğallık” kavramı, uygulamanın kriterlere uygunluğu ve etkinliği açısından da en önemli unsurların başında gelmektedir. Bir entegrasyonun işlevi, etkisi ve ürün yerleştirme oluşunu belirleyen bir unsur olarakta ayrıca değer taşımaktadır. Bir programın kamera kullanımı doğasında zoom hareketi yok iken, sırf ürün yerleştirme için uygulanırsa bu kamera hareketi elbette ki doğal olmayan bir durum yaratacaktır. Kamera herhangi gibi bir markaya vurgu yaparken konuyla alakasına uyumuna ve gerektiği yerde kullanmasına dikkat etmesi gerekmektedir. İzleyici rahatsız olmamalı ve yerleştirilen marka konu ile birlik ve bütünlük içinde olmalıdır. Filmle bütünleştirilmiş marka yerleştirmelerde izleyiciler markayı doğal süreç içerisinde algılamaktadır. Böylelikle marka yerleştirmeye izleyiciler tarafından yöneltilebilecek negatif tepki aza indirgenmektedir.
 

Nebenzahl ve Secunda, film içerisinde marka yerleştirmenin avantajıyla ilgili olarak ürünün film içeriğine “gömülme” özelliğini vurgulamaktadır (Maynard / Scala, 2006: 623).
 

2011 ürün Yerleştirme ödülleri
• 2011 ürün Yerleştirme Başarı ödülü Tek Filmde – Transformers: Dark of the Moon
• 2011 En Kötü ürün Yerleştirme ödülü – Yeşil Fener ve Hot Wheels
• 2011 Oscar adayı filmi olarak ürün Yerleştirme Başarı ödülü – Yardım ve Crisco
• 2011 ürün Yerleştirme Başarı ödülü Yabancı Sinemada – Bir Kadın Kalp
 

 

ürün yerleştirmede markaların ortamını doğal kılmak ve ortama belli bir atmosfer katmak amacıyla kullanılır . İzleyicilerin bunun farkında olması ürün yerleştirme uygulamalarının ticari niteliği daha fazla önemseyerek eserin entelektüel ve sanatsal değerin azalmasına yol açmaktadır. Bu yüzden marka, filmlerde kurgusal yerleştirmede doğal ve izleyici tarafından istenmeyen bir reklamımı izliyormuş etkisi yaratmamalıdır. Zira sinema mecrası, izleyicileri esir alan ve dikkat düzeyini yüksek tutan özellikleri sebebiyle izleyiciler üzerinde oldukça etkili bir mecra olarak değerlendirilmektedir. Geniş ekranda yer alan görsel uyarıcılara izleyicilerin yüksek düzeyde dikkat ettiği sinema filmleri, yüksek ses kalitesi gibi özellikleriyle de yerleştirmesi yapılan markalar için izleyici dikkatinin çekilmesi bakımından önemli avantajlar sunmaktadır (Ewing, et. al., 2001.79).
 
özetle, ürün yerleştirme, hem markaların pazarlama iletişimi uygulamalarına hem de sinema sektörüne önemli katkılar sağlayan bir pazarlama iletişimi aracıdır. ürün yerleştirme uygulamalarına daha fazla yer verilmesi, markanın tüketicisine etkili ve farklı şekilde ulaşabilmesinin bir aracı olarak görülmelidir. Aynı zamanda marka yerleştirmesinin, yüksek bütçe gerektiren filmlerin yapım masraflarının düşürülmesi ve daha etkili filmler ortaya konulması için sinema sektörüne de katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here