Ana sayfa Donanım Seçilmiş alanlarda çalışmak

Seçilmiş alanlarda çalışmak

0

Photoshop programı alan seçimi ve seçim araçlarını etkili kullanmanın yolları

  Tüm programlarda EDIT menüsünde standart olarak yer alan kesme (Cut), kopyalama (Copy), yapıştırma (Paste) ve silme (Delete) işlemlerini, Photoshop programıyla fotoğraflar üzerinde de yapabiliriz. Düzenleme yapacağımız fotoğrafın tamamında değişiklik yapılabileceği gibi, belirlenen bir kısmı üzerinde de çalışmamız gerekebilir. Ya da yaptığınız bir değişikliğin sadece belli bir bölümde etkili olmasını isteyebiliriz. Buna benzer işlemleri gerçekleştirmek için Photoshop programında Edit (düzen) menüsündeki Cut (kes), Copy (kopyala), Paste (yapıştır) ve Delete (sil) seçenekleri ile birlikte Araç çubuğunda yer alan seçim araçlarını da iyi kullanmak gerekir.

Alan seçmek
İstediğimiz alanı Araç kutusunda (Tool Box) bulunan; Rectangular Marquee, Elliptical Marquee, Single Row Marquee, Single Column Marquee, Lasso, Magic Wand gibi araçlarla seçebiliriz. Fotoğrafın tamamında çalışmak istiyorsak, Select menüsü altından ALL veya CTRL-A kısa yolunu kullanarak tümünü seçebilme olanağımız vardır.
Alan seçmek için öncelikle, istediğiniz/seçilecek alanın özelliklerine uygun olan geometrik şekli belirleyin. Daha sonra çalışma alanı üzerinde şekle bağlı olarak ilk noktaya imleci getirip mouse”un sol tuşuna basılı tutarak diğer noktaya kadar sürükleyin. Böylelikle istediğimiz alan seçilmiş olur. Bundan sonra yapacağınız tüm işlemler sadece bu alan için geçerli olacaktır. Seçimin kenarları kesikli çizgi ile belirlenecek ve bu alan dışında yeni bir seçim yapana kadar ya da CTRL-D tuş kombinasyonu ile seçimi iptal edene kadar bu alan geçerliliğini sürdürecektir.

Seçim araçları

 
 

Rectangular Marquee Tool – Kare, dikdörtgen çizmek için seçili alan oluşturur. Klavye kısa yolu “M” tuşudur. Kare çizmek istersek, kare şeklini seçip, klavyemizdeki Shift tuşuna basılı tutarak fotoğrafımız üzerinde mouse”muzu sürüklemeliyiz. Aksi halde dikdörtgen alan seçer.  
 

Elliptical Marquee Tool – Daire çizmek istersek, daire şeklini seçip yine klavyemizdeki Shift tuşuna basılı tutarak imajımız üzerinde mouse”muzu sürüklemeliyiz. Aksi halde elips alan seçer.
Diğerleri, tek pixel olarak yatay (Single Row Marquee Tool) veya dikey (Single Column Marquee Tool) alan seçmeye yarar.
 
 

Lasso Tool
Kement Aracı denir. Fotoğrafınızın üzerinde serbestçe çizerek alan seçebilirsiniz. Fotoğrafın belli noktalarını tek tek seçmenize Polygonal Lasso Tool ile yapabilirsiniz.
Magnetic Lasso Tool ise kontrast ve renge duyarlıdır.

 
 

Magic Wand Tool – Fotoğraf üzerindeki benzer renkleri seçim aracıdır. Benzer renkleri veya tonları seçebilirsiniz. Seçim belirlenen tolerans değerindeki ton aralığına göre yapılır.

 

 

   

 

Select – Color Range, fotoğraf üzerinden renk ve alan seçilmesinde kullanılır. Color Range renge duyarlı bir seçim aracıdır. Color Range penceresinde yer alan damlalık araçlarının yardımıyla belirlenen renkler pencere kapatıldığında bir seçim alanına dönüşür. Color Range penceresinde yer alan Selection ve Image seçenekleri, seçim çalışmanızın açık olan belgenin ön izlemesi ile birlikte çalışmanıza olanak sağlar. Select açılan menüsünden renge duyarlı seçim çalışması yapabilirsiniz.

Color Range, fotoğraf üzerinden renk ve alan seçilmesinde kullanılır. Color Range renge duyarlı bir seçim aracıdır. Color Range penceresinde yer alan damlalık araçlarının yardımıyla belirlenen renkler pencere kapatıldığında bir seçim alanına dönüşür. Color Range penceresinde yer alan Selection ve Image seçenekleri, seçim çalışmanızın açık olan belgenin ön izlemesi ile birlikte çalışmanıza olanak sağlar. Select açılan menüsünden renge duyarlı seçim çalışması yapabilirsiniz.

Select – ALL, fotoğrafının tümünün seçilebilmesini sağlar. Fotoğrafın tümünün seçilmesi, kopyalama, transform, store gibi araçlarda kullanılır.

Select – Deselect, seçili alanın seçimini kaldırmak amacıyla kullanılır. Mouse ile seçili alan üzerinde iken, Mouse sağ tuşa basılarak veya Ctrl+D kısa yol tuşu ile kullanılabilir.
Select – Inverse, seçili alanın tersini seçmek için kullanılır. Mouse sağ tuşa basılarak veya Shift+Ctrl+I kısa yol tuşu ile kullanılabilir.

 
 

Refine Edge – Yumuşatma, kaynaştırma işlemi uygulama ya da genişletme veya kontrastlarını arttırma yöntemleriyle seçim kenarlarını düzenlemek için kullanılan çeşitli seçeneklerin yer aldığı iletişim kutusudur. Seçim kenarlarını maskelenmiş ya da çeşitli mat yüzeyler ya da arka planlar üzerinde görülebilir.  
 


Radius: kaynaşmayı etkileyen kenar pikselleri sayısı
Contrast: kontrast
Smooth: düzleştirme
Feather: kaynaştırma (piksel)
Contact/Expand: küçülme / genişleme


 
Seçimi taşımak
Seçili alan sabit olmayıp mouse ile istenilen yere taşınabilir ve fotoğraf bundan etkilenmez. Sadece seçimi taşıyabilmek için seçili alan içinde mouse”un sol tuşuna basılı tutup sürüklemek yeterlidir. Eğer seçili alanı kesip taşımak istiyorsanız, CTRL tuşuna basılı tutarken bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. CTRL tuşu ile beraber ALT tuşunun da kullanımı durumunda seçili alan kolonlanır.

Seçime ekleme, çıkarma yapmak
Fotoğraf üzerinde var olan seçime yeni bir alan eklemek için SHIFT tuşuna basılı iken seçimin yapılması gerekir. Bu durumda mouse artı (+) şeklini alacak ve eski seçim korunurken, yeni alanlar buna eklenecektir. çıkarma yapmak için seçim sırasında ALT tuşunun basılı tutulması gerekir. Bu durumda ise mouse eksi (-) şeklini alır ve seçilen alanlar, seçim bölgesinden çıkarılır.
 
Seçimin yeniden boyutlandırılması
Seçim halen aktif durumdayken CTRL-T tuşlarına basıldığında, seçim kenarlarındaki kutucuklar vasıtası ile yeniden boyutlandırılabilir ve döndürülebilir. İşlem sonrası herhangi başka bir araç seçimi durumunda veya seçimin içine çift tıklama yoluyla yeni boyut onaylanabilir. Seçilen alanın boyutlarını korumak için, menünün altında orta bölümde yer alan zincir şeklindeki (maintain aspect ratio) tuşu tıklanmalıdır.


 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here