Ana sayfa Yazılım Rhinoceros Snap Araçları

Rhinoceros Snap Araçları

0

 Profil eğriler oluşturmada 1 numaralı dostumuz olacak bu araçlar sayesinde göz kararı ile sağlayamayacağımız düzgünlükte çizimler yapmak mümkün.

Herkese merhaba! Yazın en güzel aylarından Temmuz’u geride bırakmış, giderek artan sıcaklara teslim olduğumuz şu günlerde keyifli vakit geçirdiğinizi umuyorum. Bu sayıda 2 boyutlu çizimin en önemli ayrıntılarından biri olan snap (yaslama) yöntemlerini inceleyeceğiz. Snap yöntemlerini kullanmadan rhinoceros’un matematiksel eğri ve doğrularını kullanarak tutarlı bir çizim yapmak gerçekten çok zor. örneğin aynı noktadan iki farklı eğri çıkartmak istediğinizde, bunu göz kararı becerdiğinizi düşünseniz bile fare scroll’u ile 10-100 kere yakınlaştırdığınızda eğrilerin başlangıç noktaları arasında dev bir uçurum olduğunu fark etmeniz işten bile olmayacaktır.
 
  Snap Yöntemleri
Rhinoceros’a ait iki tür snap yöntemi bulunmaktadır. Bu snap araçlarının ikisine de rhino penceresinin alt kenarından ulaşılabilmektedir. Bu yöntemlerden ilki, basit ve her programdan aşina olduğumuz “grid snap” aracıdır. Grid sistemini açmak için komut olarak “snap” komutu girmek veya rhino penceresinin alt kenarında bulunan snap butonuna basmak yeterli olacaktır (Resim 01).

 

Grid snap özelliği aktifken, geçen sayıda incelediğimiz çizim araçları ile koordinat sistemine tıklandığında, işaretlenen koordinat noktasının koordinat sistemindeki grid kesişimlerine yapıştığı fark edilecektir, bu yüzden dikey ve yatay çizilen doğrular tam sayı ölçülere sahip olacaktır (Resim  02).
 
 
  Rhino’ya ait ikinci snap yöntemi ise çok daha detaylı ve alternatifli olan Osnap (object Snap) yöntemidir. Bu yöntem, daha önce çizilmiş, sahnede yer alan eğrilere göre yaslama yapılmasını sağlamaktadır. Sadece Osnap kullanarak, (0,0) orjin noktasını veya herhangi bir sayısal koordinatı dikkate almaksızın, koordinat düzleminin herhangi bir bölgesinde rahatlıkla çizim yapabilirsiniz. Başka bir deyişle bu sistem ile göreceli olarak istediğiniz orantıyı ve mesafeyi ayarlamanız mümkün olmaktadır.
Object snap araçları birden fazla olmakla birlikte, klasik Snap aracının bulunduğu araç çubuğundan aktif hale getirilmektedir (Resim 03).
 
Osnap butonuna tıklandığında taban çubuğunun üzerinde yeni bir araç çubuğu belirecektir. Yeni araç çubuğu üzerinde Osnap yöntemlerinin her biri yanlarında checkbox olmak üzere sıralanmaktadır. Bu checkbox’lara işaret bırakarak ilgili yöntemleri tek başına veya seçtiğiniz yöntemlerle bir arada kullanarak çizim yapmanız mümkündür. Sırasıyla açıklayacak olursak;
 
End Snap
End yöntemi, eğri veya katı yüzeylerin bitim noktalarında (yani devamlılık göstermeyen geometriye sahip noktalarda) snap oluşturmayı sağlamaktadır. örneğin bir yüzeyin köşesi, bir eğrinin başlangıç veya bitiş noktası, bir doğrunun kırıldığı nokta gibi, devamlılık göstermeyen noktalarda End yöntemi ile snap oluşturulabilmektedir.
not: Snap yöntemleri için referans verilen görsellerde kırmızı çizgiler sonradan çizilmiş eğrileri, siyah çizgiler snap yönteminin uygulandığı mevcut eğrileri, mavi kesikli çizgiler ise açıklayıcı amaçla oluşturulmuş doğrultu izleridir  (Resim 04).
(resim04.jpg)
 
 

 

 

  Near Snap

Near yöntemi, mevcut eğri veya katı yüzey kenarı boyunca snap uygulamayı sağlamaktadır. İmleç bir kenara yaklaşır yaklaşmaz o kenara yapışacak ve onun doğrultusunda sürüklenecektir (resim 05).

(resim05.jpg)
 

Point Snap
Rhinoceros’ta oluşturduğunuz her türlü 2 boyutlu çizgi, kontrol noktası (control point) denilen, o çizgiye sahip olduğu şekli veren noktalardan oluşmaktadır. Point yöntemi bu noktalara snap uygulamayı sağlamaktadır. Her çizginin bahsettiğimiz kontrol noktalarından oluşmasına rağmen bu noktalar uygulamada gizlidir. Point snap aracında snap etkisi alabilmek için snap uygulayacağınız geometriye ait kontrol noktalarını görünür yapmalısınız. Bunun kısayolu klavyeden F10 tuşudur. Noktalarını görünür hale getirdiğiniz geometrinin kontrol noktalarını tekrar gizlemek içinse klavyeden “escape” tuşu kullanılmaktadır. Noktaları görünür hale gelen objelerin kontrol noktalarına fare imleci ile yaklaştığınızda Point Snap yöntemi çalışacaktır (Resim 06).
(resim06.jpg)
 
 
  Mid Snap

Middle Snap yöntemi, doğruların veya eğrilerin sahip olduğu mesafe bazında orta noktalarını yakalamayı sağlamaktadır (Resim 07).

(resim07.jpg)
 

Cen Snap
Center Snap yöntemi, oval hatlara sahip çizgilerin fareye en yakın noktalarına göre merkezine snap uygulamayı sağlamaktadır. Düzgün bir çember veya yay için merkez tek noktadır. Fakat bükülme miktarı değişken olan bir eğride merkez noktası da değişken olacağından ovalliği değişken olan eğrilerde Cen Snap çalışmamaktadır. Tek istisna elipslerdir. Elipslerde de ovallik değişken olmasına rağmen, elipslerin matematiksel tanımında 2 farklı yarıçapı ve bir adet merkezi belli olduğundan, Cen Snap elipslerde kullanılabilmektedir (Resim 08).
Cen Snap yöntemi diğer snap yöntemlerine göre uygulamada küçük bir farklılık göstermektedir. Diğer yöntemlerde snap sağlamak için fare imlecinin yapışacağı bölgeye yaklaşmak gerekmesine rağmen, Cen Snap’te merkez noktaya yapışmak için o oval yüzeyin kenarına fareyi yaklaştırmak gerekmektedir. örneğin bir çemberin merkezini bulmak için fareyi çemberin merkezine değil, kenarına yaklaştırmanız gerekmektedir.
(resim08.jpg)
 
 
  Int Snap

Intersection Snap, eğrilerin kesişim noktalarından snap oluşturmayı sağlamaktadır. Sahnedeki eğrilerin üst üste geldiği her noktada otomatik olarak snap gerçekleşecektir (Resim 09).

(resim09.jpg)
 

 

 

Perp Snap

Perpendicular Snap, yani dikey yaslama, mevcut çizgilere dışarıdan belirlediğiniz bir noktadan 90 derece ile düşecek yeni çizimler oluşturmanızı sağlamaktadır. Oval yüzeylere Perp Snap uygulanırken program o ovalliğe ait merkez noktasına doğrultulmuş açı ile yaslama yapmaktadır (Resim 10).

(resim10.jpg)
 

 
  Tan Snap

Tangent Snap, eğri yüzeylere teğet geçen doğrultuda uzanacak doğrular çizmek için kullanılmaktadır. Teğet kavramı, o eğri yüzeyin merkezine dik açıda uzanan ve o oval hatta sadece 1 noktada temas edip devam etmek anlamına gelmektedir (Resim 11).

(resim11.jpg)

 

Quad Snap

Quadrant Snap, çemberlerin çeyrekliklerine snap yapmak için kullanılan yöntemdir. çeyreklikler, çemberin dış çeperindeki kuzey, güney, doğu ve batı noktaları olarak ifade edilebilmektedir. Karşılıklı çeyrekliklerden birbirine çekilen doğrular çemberi 4 eşit parçaya bölmektedir (Resim 12).

(resim12.jpg)

 

 
Knot Snap

Knot, yani düğümler, görüntü olarak control point denilen kontrol noktaları ile benzer yapıya sahiptirler. Kontrol noktaları temel tanımlanmış (yani çizim araçları ile bir kerede çizilmiş) eğrilere ait noktalardır. Eğer eğri bir interpolasyona uğrarsa noktalar düğümlere dönüşür. Burada interpolasyondan kasıt bend, section, dupedge gibi komutlarla eğri oluşturmaktır. Bu interpolasyonlar temel tanımlı objeye uygulandığında otomatik tanımlı düğümler, noktaların yerini alır. Knot Snap ile Point Snap’in farkı bu noktada ortaya çıkar. Knot Snap’in point’leri yakalayamamasına rağmen, Point Snap Knot’ları yakalayabilmektedir.

Snap (yaslama) araçları ile anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki buluşmamıza kadar bu araçlarla haşır neşir olmak adına deneme yanılma yapmanız faydalı olacaktır. Sonraki sayıda Snap araçlarından türeteceğimiz kılavuz eğrileri de kullanarak pergel, gönye ve cetvel ile oluşturulması imkansıza yakın çizimler elde etmek için uğraşacağız. Kılavuz eğrilerden sonra eğriler arası işlemlere geçeceğiz. Bu işlemler uzatma, parçalama, kırpma, kopyalama ve yapıştırma gibi işlemler olacak. 2d çizimler konusunda eksiğimiz kalmayınca 3d modellemeye ve nihayetinde bu modelleri görselleştirmeye geçeceğiz. Bir sonraki sayıda görüşmek üzere, mutlu bir yaz geçirmenizi dilerim.
 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here