Ana sayfa Yazılım Rhinoceros ( Kopyalama ve Eğri Araçları)

Rhinoceros ( Kopyalama ve Eğri Araçları)

0
.
Oluşturduğumuz eğriler üzerinde temel işlemler olan taşıma, çevirme ve ölçekleme araçları ile bu eğrileri kopyalama yöntemlerini inceliyoruz.Eğri Kopyalama Yönlemleri

Rhinoceros’un eğri kopyalama araçları özellikle acil işlerde kesinlikle zaman kazandırıcı yegane yöntemlerdir. Motif çalışmaları gibi belli tekrarlara dayalı desenleri baştan çizmek işkenceye dönüşeceğinden dolayı, çeşitli yaklaşımlarla kopyalama yapmayı sağlayan bu araçlar tercih sebebi olacaktır. Komut komut ilerleyelim.
 

 

 

1. Standart kopyalama

Copy komutu ile seçili nesneler bir noktadan diğer noktaya kopyalanabilmektedir (Resim 01). Benzer işlem klavyeden CTRL+C ile panoya kopyalanıp CTRL+V tuşlarına aynı anda basarak seçili eğrilerin üzerine yapıştırılmasıyla da gerçekleştirilebilmektedir. Diğer bir alternatif yöntem ise eğriyi farenin sol tuşu ile sürüklerken klavyenin sol tarafındaki ALT tuşuna basılı tutarak, kopya oluşturacağınız alana eğriyi sürükledikten sonra farenin sol tuşunu bırakmak olacaktır.
 

 

 

2. Transform yöntemleri ile kopyalama

Transform yöntemleri birçok programdan zaten bildiğimiz taşıma, çevirme, ölçekleme yöntemleridir. Bunlardan taşıma move komutu ile elimizdeki şekli bir noktadan diğerine taşımayı sağlamaktadır. Komutu yazdığınızda taşıma yapacağınız göreli nokta ile o noktanın baz alınarak ikinci noktanın tanımlanması beklenmektedir. Böylelikle seçili şekil birinci noktanın koordinatından ikinci noktanın koordinatına kaç birim mesafe gidilmişse o kadar mesafe uzaklaşacaktır. İlk eğitsellerde bahsettiğimiz gibi koordinat girilerek de taşıma yapılabilmektedir.

çevirme yani rotate komutu, belirlenen bir merkez noktası baz alınarak, şeklin istenen miktarda saat yönüne veya tersine çevrilmesini sağlamaktadır. Komut  çalıştırıldığında koordinat girilerek veya fare ile koordinat düzleminde istenen noktaya tıklanarak çevirme merkezi belirlenecektir. Sonrasında ise yine fare ile sürükleyerek göz kararı veya derece girerek kesin miktarda seçili şeklin merkez etrafında çevrilmesi sağlanmaktadır (Resim 02).
 

 

 

Rotate işlemi kopyalayarak da gerçekleştirilebilmektedir. Rotate komutunu çalıştırdıktan sonra komut satırında merkez noktası istenirken Center of rotation (Copy) satırını göreceksiniz.  Burada görünen copy kelimesinin C harfinin altının çizili olmasının sebebi önceki derslerde de belirttiğimiz gibi ilgili alt prosedürü (burada copy) çalıştırmak için yazılacak harf komutunu simgelemektir. Yani Rotate komutunu yazdıktan sonra C yazıp Enter’a basarsanız alt prosedür olan kopyalamayı çalıştırmış olup belirlediğiniz her açıda şeklinizin döndürülmekle kalmayıp aynı zamanda yeni konumunda bir kopyasının oluşturulduğunu fark edeceksiniz. Yani çevirerek kopyalama yapacaksınız. Bu örnekte yine çevirme merkezi olarak cisimden bir kaç birim uzaklıkta bir noktaya tıklayıp C ile kopyalamayı açalım. Ardından sırayla 45, 90, 135, 180, 225, 270 ve 315 değerlerini her sayıdan sonra Enter’a basarak girelim. Bu sayede seçili şekil 45’er derecelik açılarla kopyalanacaktır (Resim 03).
 

 

 

Scale komutu şeklin ölçeklenmesini sağlamaktadır. Scale işlemi 3 farklı komuttan oluşmaktadır. Scale komutu şeklin 3 eksende de ölçeklenmesini, yani tam orantılı olarak büyültülüp küçültülebilmesini sağlamaktadır. Bizim henüz 2B çizim yaptığımızı düşünürsek şimdilik bu komutun Scale2d komutu ile aynı işlevi gördüğünü yani iki eksene göre tepki verdiğini varsayabiliriz (Resim 04). Scale1d komutu ise şeklin tek eksen doğrultusunda ölçeklenmesini sağlamaktadır (Resim 05).

 

 

Scale, scale2d ve scale1d komutları farklı sonuçlar verse de işleyiş olarak aynı şekilde uygulanmaktadırlar. Scale komutlarının uygulama şekli ise 2 farklı şekilde gerçekleştirilmektedir. Sırasıyla değinecek olursak:

Birinci yöntemde scale komutu çalıştırıldıktan sonra bir merkez noktası seçilir. Merkez noktası  ölçekleme işleminin merkezi olarak kabul edilmektedir. Sonrasında ikinci bir nokta seçilir. Birinci ve ikinci nokta arasındaki doğrultu, cismin ölçekleneceği doğrultudur. üçüncü seçilen nokta ile ölçekleme tamamlanır (Resim 04 ve 05).

İkinci ölçekleme şekli ise oran usulü ölçeklemedir. Bu yöntemde merkez noktası yine seçilir fakat referans nokta yerine ölçek katsayısını simgeleyen bir değer girilip Enter’a basılır. örneğin bir şekli 2 kat büyütmek istiyorsanız 2, 1/4 oranın küçültmek istiyorsanız 0.25 girmeniz gerekmektedir.

3. Dizi yöntemleri ile kopyalama

Rhinoceros’ta şekiller adet, mesafe, derece gibi bir takım dizi parametrelerinin tanımlanması ile çoklu olarak kopyalanabilmektedir.

Dizi komutlarından ilki array’dir. Bu komut çalıştırıldığında seçili şeklin x,y ve z koordinatlarında kaç kez kopyalanacağı istenmektedir. Değerler girildikten sonra kopyalanacak koordinatlarda kopyalar arasında oluşturulacak mesafeler girilmektedir. Resim 06’daki örnekte array komutu çalıştırıldıktan sonra x için 7, y için 5 ve z için 1 değerleri girilmiştir. Böylelikle şekil x doğrultusunda 7 kez, y doğrultusunda ise 5 kez kopyalanacaktır. Sonrasında x ve y koordinatları için mesafe istenmiştir. Sırasıyla 25 ve 40 girilerek kopyalanan şekiller arasındaki yatay mesafe 25, dikey mesafe 40 olarak belirlenmiştir.
 

 

 

Arraycrv komutu ile seçili şeklin başka bir eğri doğrultusunda kopyalarının oluşturulması sağlanmaktadır. Komut çalıştırıldığında kopyalama doğrultusunun referans alınacağı eğri seçilmektedir. Ardından kopyalama miktarı adet olarak girilmektedir (Resim 07).
 
Son olarak Arraypolar komutu ile rotasyona dayalı dizi kopyalamaları gerçekleştirilmektedir. Arraypolar komutu çalıştırıldığında ilk olarak bir merkez noktası seçilmektedir. Ardından kopyalanacak toplam obje sayısı girilmektedir. Bu aşamadan sonra yöntem, uygulanış açısından 3’e ayrılmaktadır.

Birinci yaklaşım merkezden uzanan bir referans noktası seçip, fare ile kaç derecelik toplam rotasyon sağlanacağını göz kararı belirlemektir.

İkinci yaklaşımda sadece toplam rotasyon miktarını derece olarak girmek yeterlidir. 360 derece girildiğinde tam çembersel rotasyona dayalı kopyalama yapılırken 180 derece ile yarım çemberlik kopyalama yapılacaktır. Farklı açılar da girilebilmektedir (Resim 08a ve Resim 08b).

üçüncü çembersel kopyalama yaklaşımı biraz daha farklıdır. Diğer yöntemlerdeki gibi merkez noktası seçilip kopyalama adedi girildikten sonra komut satırında StepAngle alt prosedürü fark edilecektir. S yazıp Enter’a basılınca kopyalama formatı biraz değişecektir. Daha önce toplam çembersel kopyalama açısı istenirken, artık girilen açı 2 kopya arasındaki açıyı temsil etmektedir. Yani 10 kopya belirlediğiniz Arraypolar işleminde Stepangle değeri olarak 10 derece belirlerseniz toplamda 90 derecelik çembersel kopyalama yapmış olacaksınız (Resim 08c).
 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here