Ana sayfa Yazılım Rhinoceros (Bölüm 8 – Temel Üç Boyutlu Modeller – II)

Rhinoceros (Bölüm 8 – Temel Üç Boyutlu Modeller – II)

0
“Bu bölümde Rhinoceros’un temel 3D objelerini geçen sayıdan kaldığımız yerden incelemeye devam ediyoruz. Yine bu objeleri tek tek tanıtıp, objelerin koordinat düzleminde farklı uygulanış yöntemlerini ele  alacağız.”

Geçen sayıda Rhinoceros’un hazır katı objelerinin bir bölümünü açıklamıştık. Bu sayıda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sayıda Cone (Koni), Truncated Cone (Kesik Koni), Cylinder (Silindir), Tube (Tip), Torus (Simit) ve Pipe (Boru) katı modellerinin neler olduğunu ve bu modellerin hangi farklı şekillerde koordinat düzleminde oluşturulabileceklerini inceyeleyeceğiz. Başlıyoruz…
 

 

 

Cone (Koni)
Cone komutu ile oluşturulabilen koniler, dairesel tabana sahip piramitler olarak düşünülebilmektedir. Tabandaki daireden yukarı doğru tek noktada birleşen yüzeylere sahip bu objeler Resim 01’de gösterilmiştir.
 

-Resim 1-
 
  Cone komutu çalıştırıldığında program öncelikle taban dairesinin merkez noktasını koordinat olarak istemektedir. Sonrasında ise yarı çap tanımı yapılarak taban dairesinin genişliği belirlenmektedir. önceki sayıda açıklanan Küre (Sphere) çiziminde olduğu gibi D komutu ile Diameter parametresini aktif hale getirerek yarı çap yerine çap değeri girerek de taban dairesini oluşturmak mümkündür.
Taban dairesinden sonra ise yükseklik değeri girilerek koninin bitim noktası yani yüksekliği tanımlanarak çizim tamamlanmaktadır. Resim 01’de taban merkezi (0,0) noktasında, çapı 10 birim tanımlanmış, koni yüksekliği ise 20 birim olarak girilmiş koni çizimi yer almaktadır.
(Resim01)

 

Cone komutuna ait 2Point, 3Point, Tangent ve FitPoints parametreleri ile farklı şekillerde taban dairesi oluşturulabilmektedir. Bu 4 çizim tarzını geçen sayıda açıkladığımız küre çiziminden pekiştirebilirsiniz.

Truncated Cone (Kesik Koni)
TCone komutu ile kesik konik çizmek mümkündür. Kesik koniler, standart konilerde olduğu gibi tek noktada sivri değil, küt şekilde çizilmektedir. Komut çalıştırıldığında program yine sırasıyla taban dairesi için (x,y) formatında merkez koordinatı, taban dairesinin yarıçap değeri, sonrasında yükseklik değeri ve onun ardından da üst dairenin yarıçap değerini istemektedir.
 

üst yarıçapı alt yarıçap ile aynı değerde girerek silindir elde etmek mümkündür. Resim 02’de (0,0) koordinatına çizilmiş, 10 birim taban çapında, 20 birim yüksekliğinde ve 5 birim üst çapında kesik koni çizimi yer almaktadır.
Kesik koninin farklı çizim oluşturma parametreleri standart konideki ile birebir aynıdır. (Resim02)
 
 
-Resim 2-

 


-Resim 3-
 
  Cylinder (Silindir)

Silindir çizimi standart koni çizimi ile birebir aynıdır. Cylindir komutu çalıştırıldıktan sonra merkez noktası belirlenmekte, sonrasında taban çap veya yarıçapı girilmekte, son olarak ise yükseklik bilgisi vererek çizim tamamlanmaktadır. Bu sefer koninin aksine cismin üst bitimi taban ile aynı

ölçüde bir daire ile sonlandırılmaktadır. Resim 03’te 5 birim taban çapında 10 birim yüksekliğinde silindir yer almaktadır. Silindirlere ait diğer farklı çizim parametreleri yine konilerle birebir aynıdır. (resim03)
 
Tube (Tüp)
Tüp çizimleri silindir çizimlerinden tek noktada farklılık göstermektedir. Başta aynen silindirlerde olduğu gibi bir merkez noktası koordinat olarak tanımlanmakta, sonrasında ise silindirlerden farklı olarak 2 farklı yarıçap veya çap bilgisi girilmektedir. Bu çaplardan birincisi dış genişliği, ikincisi ise tüpün içindeki boşluğun genişliğini tanımlamaktadır.
 
-Resim 4-
 
Hangisinin önce girildiği bir değişiklik yaratmamaktadır. Son olarak yükseklik bilgisi girildiğinde çizim tamamlanmaktadır. Resim 04’te taban çapları 4 ve 8 olarak tanımlanmış, yüksekliği ise 16 olarak girilmiş tüp çizimi yer almaktadır. (resim04)

 

Torus (Simit)
Torus komutu çalıştırıldığında program bir merkez koordinatı, sonrasında ise 2 farklı çap bilgisi istemektedir. Girilen çaplardan birisi simidin halka çapını, ikincisi ise halkanın kalınlığını belirtmektedir. Halka kalınlığının çap olarak girilmesi garip gelebilmektedir. Fakat simit modelinin kesiti alındığında aslında bir halkanın başka bir halka etrafında sürüklenmesi ile oluşturulduğu fark edilebilmektedir.
 

-Resim 5-
 
Resim 05’te simit genişliği 10 birim olarak girilmiş, kalınlığı belirleyen 2. çap ise 2 birim olarak tanımlanmıştır. Cismin kesitine bakıldığında 10birimlik bir halka üzerinde 2 birimlik bir halkanın sürüklenmesiyle oluşmuş olduğunu fark edebilirsiniz.(Resim05)

 

Torus komutunda çalışırken ilk çemberin merkezini ve genişliğini belirledikten sonra FixInnerDimension isimli parametre kullanılabilir hale getirilmektedir. F komutu ile bu parametre aktif hale getirildiğinde simidin genişliğini belirleyen çemberin ölçüsü simidin iç genişliği olarak sabitlenmektedir. Resim 06’da aynen Resim 05’te olduğu gibi aynı ölçülerde halka çizimi yapılmıştır fakat bu sefer FixInnerDimension parametresi aktif hale getirildiğinden dolayı 2 birimlik çember merkezden değil, iç kenarından sürüklenmektedir. Böylelikle 10 birim olarak belirlenen ilk çember simit çiziminde sabit olarak kabul edilmiştir. Resim 05 ve Resim 06’yı gözden geçirerek aradaki farkı görebilirsiniz. (Resim06)
 

-Resim 6-
 
Torus parametresindeki 2Point, 3Point, Tangent, AroundCurve ve FitPoints parametreleri yine önceki anlatımlarla aynı şekilde işlemektedir.

 

Pipe (Boru)

Pipe komutu, çeşitli kalınlık ve şekillerde borular hazırlamak amacıyla kullanılmaktadır. Komut çalıştırıldığında program öncelikle bir eğri isteyecektir. Seçilen eğri, oluşturulacak borunun izleyeceği rotayı tanımlamak üzere kullanılmaktadır. Sonrasında zorunlu olarak başlangıç noktasında boru çapı veya yarı çapı ile bitiş noktasındaki başlangıç ve bitiş noktasına ait çap veya yarı çap belirtilmektedir.

 


-Resim 7-
 
  Düz bir boru çizmek için bu yeterlidir, fakat eğri boyunca borunun kalınlaşması veya incelmesi için komutu sonlandırmadan eğri üzerinde istenen notalara 1 kere tıklanıp bir çap veya yarıçap belirterek borunun o noktada istenen kalınlığa ulaşması sağlanmaktadır. Resim 07’de eğri ve onun referansıyla oluşturulan değişik daralma ve genişlemelere sahip boru çizimi yer almaktadır.
 Resimde eğri boyunca tanımlanmış kalınlık değerleri oklarla işaretlenerek sayılarla belirtilmiştir. (resim07)

 

 

Pipe komutunda Thick parametresi boru için bir et kalınlığı belirlemek amacıyla T komutu ile aktif hale getirilmektedir. Thick komutu aktifken borunun başlangıç ve bitiş çapları (ve isteniyorsa eğri üzerinde aralara atılacak kalınlıklar) 1 değil 2 farklı çap veya yarı çap değeri ile tanımlanmaktadır.İki değer arasındaki fark ile borunun et kalınlığı tanımlanmaktadır. Resim 08’de eğrinin başlangıç yarıçapları 2 ve 4 olarak girilmiş, bitiş çapları ise 6 ve 10 olarak girilmiştir. Böylelikle borunun et kalınlığı 2’den 4’e doğru kalınlaşarak artan ve dış çapları da 4’ten 10’a doğru artan bir çizim ortaya çıkmıştır.
(resim08)
 
 
-Resim 8-

 


-Resim 9-
  Pipe komutu kullanılırken Cap parametresi C komutu ile aktif hale getirilmektedir. Cap parametresi aktif edildiğinde komut satırında 3 farklı alt parametre belirecektir: None (N), Flat (F) ve Round (R). Bu parametrelerden None aktif hale getirildiğinde bitimler kapatılmayacaktır, Flat aktifken bitimler düz olarak kapatılacak, Round’da ise oval bitimler oluşturulacaktır (Resim 09).

Rhinoceros’un hazır katı modelleri ile anlatacaklarım bu sayılık bu kadar. Bir sonraki sayıda kendi çizdiğimiz eğriler ile daha özelleştirilmiş katı modeller oluşturacağız. Extrude fonksiyonu ile başlayarak daha gelişmiş araçlara sırasıyla adım atacağız. Bir dahaki görüşmemize kadar hoşça kalın.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here