Ana sayfa Yazılım Rhino ile Yatak Odası Tasarımı

Rhino ile Yatak Odası Tasarımı

0
DUVARLAR
Mekanımıza ilk olarak duvarları çizmekle başlayalım. çizimi yaparken layer ve sub layer (katmanlar) kullanacağız. Bunun için öncelikle ‘duvar’ katmanı oluşturup, istenen rengi atayalım. Rectangle komutu ile 800x700cm ölçülerinde bir diktörtgen çizip, içine Offset komutu ile öteleyelim. Sonra kapı ve pencere boşluklarını çizerek, bunları trim komutu ile temizleyelim. Böylece katı hale getireceğimiz şablonumuzu oluşturmuş olacağız.
Extrude planer curve menüsündeki Straight komutunu kullanarak, duvarlarımızı katı hale getirelim. Lento boşlukları oluşturmak için rectangle komutunu kullanarak yeterli sayıda dikdörtgen çizelim. Onları da Extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile katı hale getirip, tüm çizimi şekildeki gibi move komutu ile bir araya getirelim (Resim-1)Rahat çalışabilmek için, hide object komutunu kullanarak oluşturduğumuz duvarları gizleyelim. Bu aşamada layers menüsünden de faydalanabiliriz.  

 

 

  Hemen bunlardan sonra zemin ve tavanı yapmak için ayrı bi katman açıp dış duvarları baz alarak rectangle komutu ile dikdörtgen çizip bunu planer curve komuru ile yüzey haline getirip move komutu ile gereken yerlerine taşıyalım.
Kapılarımızı da ‘kapı’ katmanı oluşturarak extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile yapalım. Yaptığımız bu işlemler sonucu tasarımımız 2. şekildeki gibi gözükecek.

PENCERELER
Duvarlarımızdan sonra pencerelerimizi oluşturalım. ‘dograma’ isminde bir katman ve ‘cam’ adında bir alt katman oluşturarak, çizime başlayalım. Duvarda bıraktığımız pencere boşluğu ölçülerimizi dikkate alarak, rectangle menüsündeki vertical komutunu aktif hale getirelim ve pencere boşluğu ölçülerindeki dikdörtgenimizi oluşturalım. Bunu offset komutu ile içeri öteleyip, bu çizgileri planar curves komutu yardımıyla yüzey haline getirelim. Oluşturduğumuz yüzeyi extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile katı hale getirelim. Böylece kasamızı oluşturmuş oluyoruz.

Şimdi de camları tutacak olan pencere çıtalarını oluşturalım. öncelikle rectangle komutu ile küçük bir dikdörtgen çizelim ve bunu extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile katı hale getirip yükseklik kazandırarak, pencere kasasındaki yerlerine move komutu ile taşıyalım. Kasamızı tamamen oluşturduğumuza göre, kasa içinde kalan kenarlara yumuşaklık kazandırmak için fillet komutu kullanarak kenarları ufak ölçülerde ovalleştirelim.

 

 

Sırada camlarımız var. Bunun için yine rectangle menüsündeki vertical komutunu aktif hale getirip, gerekli ölçülerdeki dikdörtgenimizi oluşturalım ve bunu extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile katı hale getirip, cam çıtalarımızın arasına yerleştirelim.
(Resim-3/4)
 

 

 

BAZA
Projemizin baza kısmını oluşturmak için öncelikle ‘Baza’ isminde bir katman ve ‘Parke’ isminde bir de alt katman oluşturarak işe başlayalım. Rectangle komutu ile 2 boyutlu düzlemde kare oluşturup alt kenarlarını fillet komutu ile ovalleştirelim. Buradaki karemizi
450×450 olarak oluşturabiliriz. Oluşan 2D şablonu saklamamız gerekiyor. Birazdan yapacağımız taç ve plazma ünitesi gibi oval şablona ihtiyaç duyacağımız objelerde bu işimizi kolaylaştıracaktır. Kopyaladığımız objelerden birini extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile katı hale getirelim. Kopyaladığımız diğer objeyi de düz kenarları merdiven ve dikme boşluklarını oluşturacak şekilde, copy komutu ile içeri kopyalayalım. Sonra da trim ile gerekli temizlemeyi yapıp, ikinci şablonumuzu oluşturalım. Bunu da extrude işlemi için hazır hale getirelim ve ilk oluşturduğumuz katı objenin üstüne taşıyıp, boolean union komutunu kullanarak bu iki objeyi birleştirelim. Böylece baza kısmını oluşturmuş oluyoruz. Kenarlara Fillet komutu ile hafif bir ovallik kazandırarak daha yumuşak bir görüntü elde edelim.

Baza üzerindeki ahşap zemini elde etmek için de offset surface komutu ile üst taraftaki kenarı içeri öteleyelim. Burada oluşan yüzeyi ‘parke’ alt katmanına atayıp, çizime devam edelim (Resim-5)

 

 

YATAK
Şimdi yatağımızı oluşturmaya başlayabiliriz. öncelikle ‘yatak’ isminde bir katman oluşturup buna ‘dosek’ ve ‘baza’ isminde iki adet de alt katman ekleyelim. Baza yapımında kullandığımız şablonu offset komutu kullanarak içeri doğru öteleyelim. Burada yatağın
oval kısmını scale menüsündeki 1D scale komutu ile yeterli uzunluğa getirebiliriz. İçeride oluşan şeklimiz yatağın şablonunu oluşturacak ve bunu daha sonra kopyalayarak kullanacağız.

Tüm yatağı loft komutu ile, açıkta kalan yüzeyleri ise cap planer holes komutu ile oluşturarak, ana şekli elde edelim. Burada yatağımızın ön kısmını biraz uzatmamız gerekecek. Bunu da Scale komutunun 1D özelliğini kullanarak, ana şekle zarar vermeden gerçekleştirelim. Oluşturduğumuz yatağımızın kenarlarını fillet komutu yardımıyla ovalleştirelim. Böylece render aldığımızda yumuşak bir görüntü elde etmiş olacağız.(Resim-6-7)

 

 

 

TAç VE DİKMELER
Sırada taç ve dikme detaylarımız var. öncelikle ‘tac’ isminde bir katman oluşturmamız gerekiyor. Line komutu ile dikmeyi ve tepeden uç tarafa doğru uzanacak tacı çizelim. Burada yüksekliği 280 cm girebiliriz. Tamamlanan çizgimizin kesişen kenarlarını fillet komutu yardımıyla ovalleştirelim. Bu parçaları join komutu ile birleştirelim ve offset komutu kullanarak katı hale getirmek için öteleyelim. Açık olan uçları da birleştirip, katılaştırma işlemine hazırlayalım. Line komutu ile oluşturduğumuz bu şablonu, taç içindeki tavan görünümünü yaparken kullanmak üzere, herhangi bir yere kopyalayalım. Şimdi objemizi extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile katılaştıralım (Resim-8).

 

 

Objenin aynısını dikme boşluklarına uygun şekilde kopyalayarak, ön kısımdaki oval objemizi oluşturalım. Bunun için yine ana şablondaki oval kısmı alalım, katılaştırdığımız dikme değerleri kadar bunu da aynı şekilde katılaştırarak, dikme uçlarına yapıştıralım. İşlem sonunda 3 katı objeyi de boolean union komutu ile birleştirerek ilgili katmana atayalım ve baza üzerindeki yerine yerleştirelim (Resim-9)

 

 

YATAĞIN DERİ TAVANI
Şimdi tacımızın içindeki tavan olarak göreceğimiz deri kaplama zeminimizi yapmaya başlayalım. öncelikle ‘deri’ isminde bir katman oluşturalım. Line komutu ile yaptığımız taç şeklindeki şablonu alıp; düzlemsel, dikey ve eğri yüzeyleri ayırarak extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile katı hale getirelim (Şekil_10). Daha sonra bunları şekle uygun biçimde move komutu ile uç uca taşıyıp, boolean union komutunu kullanarak birleştirelim (Şekil_11). Bu işlemlerden sonra objenin üst ve alt tarafına Fillet komutu ile yumuşaklık kazandıralım. Açık kalan iki ara boşluğuna rentangle komutu ile bir dildörtgen çizip bunu extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile katı hale getirdikten sonra bunu da ‘yatak’ katmanına alt katman ‘yatak_baslık’ olarak atayalım.
 

 

 

PROFİLLER
Bu aşamada; tacın guvenli, sağlam şekilde durmasını sağlayacak ve yatağımıza hoş bir görünüm kazandıracak olan profillerimizi çizeceğiz. Bunun için öncelikle ‘profil’ isminde bir katmanoluşturalım. Interpolate points komutunu kullanarak eğriler çizelim. Sonra line komutu ile bir yarım tabla oluşturup, bunları join komutuyla birleştirelim. Tablamızın uçlarını fillet komutu ile ovalleştirip, daha estetik durmasını sağlayalım. Katı hale getirmek için ise revolve komutunu kullanarak 360 derece çevirelim ve şık bir profil destek oluşturalım (Resim-12).

Burada yükseklik önemli değildir. Eğer baza ile taç arasında boşluk kaldıysa, profillerimizi scale komutu ile tekrar ölçülendirip her iki kısımla da temas etmesini sağlayalım. Tasarladığımız profili, bazamızın üzerine Resim 13’deki gibi yerleştirerek ana görünümü elde edelim.

 

 

 

LCD üNİTESİ
Bu aşamada modelimizin içinde bulunan LCD ünitesini çizmeye başlayalım. Bunun için öncelikle ‘lcd_unite’ isminde bir katman oluşturalım. Burada, baza için hazırladığımız şablonun eğimli yüzeyini kullanacağız. Bu bize büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu üniteyi oluştururken yalnızca extrude planer curve menüsündeki straight komutundan yardım alacağız.

önce iki boyutlu olarak objelerimizi hazırlayalım. Sonra bunları katı hale çevirip yerlerine oturtalım.Son olarak da fillet komutu ile gerekli yerleri hafif ovalleştirerek daha yumuşak bir görüntü elde edelim(Resim-14)

 

 

SPOT LAMBALAR
öncelikle ‘spot’ isminde bir katman oluşturalım ve buna ‘spot_cam’ isminde bir alt katman daha oluşturalım. Circle Diamenter komutu ile 10 cm capında bir daire çizip bunu dışarı doğru offset komutu ile öteleyelim. Oluşan şablonu copy komutu kullanarak çizime devam edelim. Şablonu extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile katı hale getirelim ve dış kenarına fillet komutu ile ovallik sağlayalım. İçindeki camı oluşturmak için extrude planer curve menüsündeki straight komutunu kullanıp sadece şablona yükseklik kazandırıp çizimi Resim 15 deki gibi yerine taşımaya hazır hale getirelim.

Bu aşamalardan sonra ana şeklimiz Resim 16 daki gibi olucaktır. Bu sayıda yalnızca
tasarımımız olan yatak bölümünün renderini alacağız, haftaya odamızı dekor etmeye başlayacağız. Buradan sonra işin eğlenceli tarafı başlıyor

 

 

SPOT LAMBALAR
öncelikle ‘spot’ isminde bir katman oluşturalım ve buna ‘spot_cam’ isminde bir alt katman daha oluşturalım. Circle Diamenter komutu ile 10 cm capında bir daire çizip bunu dışarı doğru offset komutu ile öteleyelim. Oluşan şablonu copy komutu kullanarak çizime devam edelim. Şablonu extrude planer curve menüsündeki straight komutu ile katı hale getirelim ve dış kenarına fillet komutu ile ovallik sağlayalım. İçindeki camı oluşturmak için extrude planer curve menüsündeki straight komutunu kullanıp sadece şablona yükseklik kazandırıp çizimi şekil 15 deki gibi yerine taşımaya hazır hale getirelim.

Bu aşamalardan sonra ana şeklimiz resim 16 daki gibi olucaktır. Bu sayıda yalnızca
tasarımımız olan yatak bölümünün renderini alacağız, haftaya odamızı dekor etmeye başlayacağız. Buradan sonra işin eğlenceli tarafı başlıyor

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here