Ana sayfa Makale Portre Aydınlatma Teknikleri: Kelebek Aydınlatma

Portre Aydınlatma Teknikleri: Kelebek Aydınlatma

0

Moda fotoğrafçıları için etkisi güçlü, kontrast bir ışık…
 

Henüz liseye yeni başladığım yıllarda, bilim adamları tarafından, Dünya nüfusu 9 milyar insana ulaştığında doğal kaynakların artık ademoğlunu besleyemeyeceği hesaplanmıştı. Hesaplanmış olan bu rakama hızla ulaşıyoruz. Dünya”nın doğal kaynakları tükendiğinde sanat ya da bir dil olarak görsel iletişim dilinden bahsetmek de anlamını yitirecek. Henüz hala anlamlıyken bu fırsatı değerlendirmekte fayda var. Dünya nüfusu hızla artarken aynı zamanda bir olgu daha vücuda geliyor; düşünce çeşitliliği. Her ne kadar aklın yolu bir ise de Dünya”da yaşayan insan sayısı kadar farklı düşünce olduğu da aşikardır. Düşünce biçimleri ve düşünce sayısı bu denli fazla olduğunda dolayısıyla beğeni sayısı da eşdeğer oranda farklılaşıyor. çevresel koşullar ve zamanın beraberinde getirdiği değişim de beğeniler üzerindeki diğer önemli etkenler. Beğenilerin olası sonsuzluğu gerçekliği önemli bir soruyu da beraberinde getiriyor; ortak beğeni mümkün mü?
 

 
Ortak beğeni, insanoğlunun evrimi kadar eskidir. Bu nedenle bilinçaltımızda kodlu beğeniler zaten mevcuttur. Eğri duran bir çerçeveyi düzeltme refleksi de bu kodların bir sonucudur. Güzel sanatlarda oluşmuş olan kompozisyon, estetik, ışık gibi yapısal öğelerin içerikleri de insan evrimiyle beraber oluşmuştur. İnsan sayısı kadar düşünce ve beğeni olsa da son toplamda ortak beğeni toplumlarda oluşmuş, farklılıklar coğrafya, kültür, din gibi görece büyük kümelere indirgenmiştir. Ortak beğeni, yüz yılımızda önemli bir erozyonla yüz yüze geldiği döneme kadar büyük ölçüde fikir birliği sağlanmış bir olguydu.

Yeni yüzyılın medyaları beraberinde görsel enflasyonu da beraberinde getirdi. Görsel enflasyonun ihtiyacını karşılayabilecek istihdam ise enflasyonun hızıyla orantılı olamadı. Bir bireyin görsel iletişim kurabilecek yeteneklerle donanımlanması epeyce uzun bir zaman alır. Ancak hızla gelişen sektör bu zamanı bireylere tanıyamadı, sonuç tabii ki donanımsız bireylerin sektördeki açığı kapatmak için işe alınmalarıyla sonuçlandı. Bu sonuç iki önemli etki yarattı; ilki her gün maruz kaldığımız görsel kirlilik ve dolayısıyla görsel zehirlenme, ikincisi ve en önemlisi kaliteli ve temiz bilginin toplam bilgiye oranının her gün geometrik olarak azalması.

 

Her ne kadar sanat eğitimi veren kuruluşlara ve kurumlara olan güven henüz yitmemişse de çağımızdaki görsel kirlenme entellekt camiada da yer bulmuştur. Estetiğin reddi ile “kavramın” güçlendirilmeye çalışılması da bu duruma bir örnektir. Reddetmek tabii ki yeniden yaratımın yolunu açacaktır ancak üretilen “yeni” “eski”den kalitesiz olduğunda yozlaşma başlayacak, hele bir de yozlaşanlar alkışlandığında saygı da kazanacaktır ve kazanmıştır. Bu nedenle gerek sanat üreticisinin gerek sanat izleyicisinin ve en önemlisi de sanat eleştirmenleri ve alıcısının bilinçli ve sorumlu davranması gereklidir.
 

 
Herhangi bir yapıtta insan yüzünü görüyorsak, kompozisyondaki aydınlatmanın yüzde altmış oranda önemli olan parçası portre aydınlatmasıdır. Portre aydınlatması başlı başına bu nedenle bir uzmanlık alanıdır çünkü nasıl Dünya üzerindeki insan sayısı kadar düşünce ve beğeni varsa aynı oranda yüz ve yüz özelliği vardır. Her yüzün kendi orantısı ve özelliği vardır, dolayısıyla her bireyin fotoğrafı çekileceğinde ona özel kompozisyon, açı, pozisyon ve ışık seçilmelidir. Aksi takdirde yüzün oranları farklılaşabilir, kusurlar ortaya çıkabilir ya da basitçe yüzün kendine has güzelliği ortaya çıkarılamayabilir.

Kelebek aydınlatma özellikle moda fotoğrafçılığında sıklıkla kullanılan, etkisi güçlü, kontrast bir ışıktır. Karakteristik en belirgin etkileri gözleri, elmacık kemiklerini ve çeneyi vurgulamasıdır. Vurguladığı bu alanlar aynı zamanda yüzü üçe bölen varsayımsal yatay çizgilerin yerlerine de isabet eder. Kelebek aydınlatmayı yuvarlak yüzlerde ve köşeli çenelerde uygulamak istenmeyen etkilere yol açabilir. Daha ziyade oval ve elmacık kemiklerinin vurgulu olduğu yüzlerde etkileyici sonuçlar verecektir.

 

Temel olarak basit bir kurulumu olmasına rağmen uygulamada hassasiyet gerektiren bir ışıklandırmadır. Cepheden ve yüksek orta açıdan yüze doğrultulan bir ışık kaynağıyla elde edilir. Alın kemiğinin gölgesinin üst gözkapağının üst kenarında sonlandırılması, burun altında burnun ucunun ve burun kanatlarının simetrik gölgesinin oluşturulması ve çene kemiğinin gölgesinin simetrik olarak boğazın yarısına kadar düşürülmesiyle elde edilir. Kontrast ışık kaynaklarıyla kullanılabileceği gibi yapılacak dolgu ışıklarıyla yumuşatıldığında da keyifli etkileri olacaktır. Modelin ifadesinde oluşacak sert etki kompozisyondaki kavramsal değerlerle birleştirildiğinde etki artar.
 

 
Bir fotoğraf çekerken unutulmaması gereken en önemli şey şudur; göz önce portreyi sonra kalan kompozisyonu görür. İletişim kurma ihtiyacından ve insanın geçirdiği evrimden mütevellit bir durumdur bu. Portre aydınlatmasının doğru, tadında ve etkileyici olması aynı zamanda fotoğraftaki görece kusurlu noktaları saklamanın da bir yoludur. Model için hazırlanacak ışığı seçerken doğru yüze doğru ışıkların kurgulanması bu nedenle büyük önem arz eder. Unutmayın, portre bir kompozisyonda yüzde altmış değerdedir.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here