Ana sayfa Yazılım Notadan MIDI’ye – MIDI’den Gerçekçi Sound’a

Notadan MIDI’ye – MIDI’den Gerçekçi Sound’a

0
Bu ay, notaya aldığımız küçük bir motif cümlesine uyguladığımız MIDI işleme aşamalarını ve Vienna Symphonic Orchestra, EWQL Symphonic Orchestra gibi kütüphaneler yardımıyla, bu müzik cümlesini nasıl gerçekçi bir sese  dönüştürdüğümüzü  göreceğiz.

Bu ay tekrar MIDI Orkestrasyonda birlikteyiz. Yazı dizimin başından itibaren her yazımın kendi içerisinde iki bölümden oluştuğunu görmüşsünüzdür. Bunlardan birincisi Teorik Anlatımlar, ikincisi ise Tutorial şeklindeki anlatımlarımdır. Bu sayı bir değişiklik yapıyorum ve sadece bu sayıya özel Tutorial anlatım yapacağım. İşte başlıyoruz…  

Şu cümle bu ayki yazı dizisinin genel hatlarını belirtiyor: Nota”dan MIDI”ye; MIDI”den  gerçekçi  sound”a. Oluşturduğumuz küçük bir motif cümlesini notaya aldıktan sonra, MIDI işleme aşamalarını ve Vienna Symphonic Orchestra, EWQL Symphonic Orchestra gibi kütüphaneler yardımıyla onu nasıl gerçekçi sese dönüştüreceğimizi anlatacağım sizlere. öncelikle Beat-Kaufmann”ın daha önce okumuş  olduğum bir yazısından esinlenerek bu yazıyı hazırladığımı bilmenizi isterim.

 

İşte Aşamalarımız:
1.Müzik cümlesini “MIDI Dosyasına” dönüştürme.
2.Tempo ve velocity ayarları.
3.İlk ses  örneğini sampler”a yükleme. (Staccato. Legato, Detache  v.b.)
4.Performans seslerini sampler”a yükleme. (Perf Portato, Perf Legato v.b.)
5.özel ve dinamik ses örneklerini sampler”a yükleme. ( Dim, Sfz,  v.b.)
6.Velocity değerlerini ve MIDI kanallarını ayarlama.
7.Room Efekti (Reverb) ekleme.

Ekipman ve Yazılım
Bu adımları izlerken kullandığım yazılım Cubase, nota yazım programı Finale 2010,  sampler Kontakt 3.5, senfonik kütüphane ise Vienna Symphonic Orchestra Pro-Edition Giga  ve EWQL Platinum Strings. 
 

 

Aşama 1 : MIDI  Dosyası  Oluşturmak
Bu anlatım için Solo çello için yazdığım küçük bir müzik cümlesi kullanacağım.  öncelikle bu müzik cümlemi Finale 2010″da notaya aldım ve gerekli nüans ve artikülasyon değerlerini yerlerine yerleştirdim. Ardından Finale” de bunu “MIDI File” dosyası olarak “Save as” yapıp kaydettim. Artık elimde bir müzik cümlesinin MIDI”ye  dönüşmüş hali var. Bu dosyayı öncelikle Cubase”e “İmport” etmeliyim ki  Cubase bu MIDI dosyasını kullanabilsin. Bunun için şu aşamaları takip ediyorum.  “Cubase – File Menü – İmport – MIDI File”  bu aşamanın sonucunda MIDI dosyamı seçip “Open” diyorum. Ve Cubase MIDI dosyasını  bir MIDI track kanalına yüklüyor ve çalıma hazır hale getiriyor.

Aşama 2: Tempo ve Velocity Ayarları

öncelikle MIDI dosyamın Tempo ayarı 120 Bpm olarak belirlenmiş durumda. Daha sonra çalınan ezginin ilk ölçüde temposunun biraz hızlanmasını, ardından tekrar yavaşlamaya başlamasını, ikinci ölçüde yavaşlamaya devam etmesini, üçüncü ölçüde durağanlaşmasını, dördüncü ölçüden sonra tamamen yavaşlayarak askıda kalmasını istiyorum. Bunun için izlediğim aşamalar şunlar : Cubase – Project Menü – Tempo Track açılan sayfada “insert curve” seçeneğini “Ramp” olarak değiştirip kalem aracı yardımıyla gerekli tempo değişikliklerini yapıyorum.

Aşama 3: İlk Ses  örneğini Sampler”a  Yükleme.
Cubase aranje penceresindeyken F11  tuşu yardımıyla açılan Vst instrument kanal menüsüne Kontakt 3 Sampler”ımı yüklüyorum ve Solo çello kütüphanemizden Kontak 3 Kanal 1″e  ” VC-B_mV_sfz” ilk ses örneğini yüklüyorum.  Genellikle enstrüman çalanlar eserdeki ilk notaya “Sforzando (Sfz)” başladıkları için (Sforzando : Sesi birden kuvvetlendirerek) ilk kanala  “VC-B_mV_sfz ” sesini yüklüyorum. Ardından kütüphanemin SHORT NOTE grubu içerisinden teker teker diğer kanallara gerekli sesleri yüklüyorum. Yüklenen sesler Kanal 2 : Stac1 , Kanal 3, Stac2, Kanal 4 : VC_mV_0’5s-1, Kanal 5: : VC_0’3s-1  z.

Aşama 4 : Performans  Seslerini  Sampler”a  Yükleme ( Perf Portato, Perf Legato v.b.)
Kontakt Sampler’da 5 kanalımızı doldurduk. Şimdi altıncı ve yedinci kanala sırasıyla Performance Portato ve Performance Legato seslerimizi yüklüyorum. Yüklenen sesler Kanal 6 . VC_perf_leg_porta_f,Kanal 7: VC_perf_leg_f. 
Bu aşamada küçük bir açıklama yapmak gerekir. VSL  firması yeni yazılımı  Vienna Ensemble 3″ü piyasaya sürdü fakat hala bir çok VSL Symphonic Library First ve Pro kullanıcısı Vienna”nın kayıtlı kullanıcılarına dağıtmış olduğu performance seslerinin çalımı için düzenlenmiş Performance Tool ve Giga Sampler ikilisini kullanıyor. Bu anlatımımda ben Perf-Leg ve Perf Portato kanallarımın çalımında  Performance Tool’u kullandım. öncelikle Performance Tool”umun 6 ve 7. kanalıma legato çalım bilgilerini işledim. Diğer kanalları ise “thru”  şeklinde bıraktım. Ardından Performance Tool’umun çıkışını Cubase’e yönlendirdim. Bu işlem esnasında ben sanal MIDI yönlendirmesini MIDI_Yoke adlı küçük bir programla yaptım. Bu işlem daha detaylı bir anlatım gerektirdiği için başka bir sayıda bu konuya yer verebiliriz.

Aşama 5: özel ve Dinamik  Ses  örneklerini  Sampler”a  Yükleme ( Dim, Sfz,  v.b.)

Başlangıçta birinci kanala “Sfz” yüklediğimiz için bu bölümde diminuendo seslerimizi yüklüyorum. Bu yüklemiş olduğum ses, çalınan nota sesini gittikçe azaltarak son bulduracaktır. Yüklenen Sesler Kanal 8: VC_mV_dim2_1,5s, Kanal 9 : VC-oV_dim2_3s.

Aşama 6: Velocity  Değerlerini ve MIDI  kanallarını  Ayarlamak
Bu aşamada Kontakt 3 Sampler”a yüklemiş olduğumuz seslerin çalış sıralamalarını oluşturacağız. Bu işlem Cubase”de şu sıralama takip edilerek gerçekleştirilir. Cubase- MIDI Menü – Open List Editor. Open list editörü açtığımızda sağ kısımda kutucuklar halinde nota değerlerimizi göreceğiz. Sol taraftaki nümerik menüde ise her sesin çalım anında hangi kanalı kullanması gerektiğini vurgulamalıyız. Ben öncelikle birinci notanın kanal değerini 1 yapıyorum. çünkü Kontakt 3 sampler’ımda ilk kanalda “Sfz” sesim var. İlk nota “Sfz” başlıyor. Ardından ikinci notanın kanal numarasını 2 olarak değiştiriyorum. çünkü ikinci notam staccato çalımı ve yay kullanımında aşağı doğru işaret etmek zorunda. Not: Yay kullanım tekniklerini hatırlayınız. Ses kütüphanemde Stac1 değeri aşağı doğru staccato yay çekişi, Stac2 ise yukarı doğru staccato yay itişi ifade ediyor. O nedenle 2 ayrı staccato sesi ( stac1 ve stac2)  kullanıyorum. Sonraki nota kanal değerleri için sırasıyla 2-3-2-3-2-3-4-5-5-5-3  kanal sıralamasını oluşturuyorum.

 

Geldik Kontakt3 Sampler”ımda altıncı kanalda kullandığım Performance –Portato sesini çalacak notalara. O notaların kanal değerlerini de sırasıyla 6-6  olarak değiştiriyorum. Ardından yine Kontakt 3″te yedinci kanalımda olan performance legato sesini çalacak notaların kanal değerlerini 7-7- olarak değiştiriyorum. Son iki notanın değerlerini de “dim” olarak çalmaları için sırasıyla 8-9 şeklinde değiştirdikten sonra işlemimi tamamlıyorum. Artık play tuşuna bastığımız an, her nota sırasıyla Kontakt 3 sampler’daki kanallarda yüklü olan sesleri, düzenli bir biçimde çalacak.

Kontakt 3 Samplar”a Yüklenen Sesler:
Kanal 1 : VC-B_mV_sfz
Kanal 2 : VC_stac-1
Kanal 3: VC_stac-2
Kanal 4: VC_mV_0’5s-1
Kanal 5 : VC_0’3s-1  z
Kanal 6 . VC_perf_leg_porta_f
Kanal 7: VC_perf_leg_f
Kanal 8: VC_mV_dim2_1,5s
Kanal 9 : VC-oV_dim2_3s

Aşama 7 : Room Efekti ( Reverb) eklemek.

Geldik küçücük müzik cümlemizi oluşturduğumuz aşamalarımın sonuncusu olan ambiyansı yakalama işlemine. Solo çello cümlemizde ambiyansı elde etmemiz için “Reverb” efektiyle sesi derinleştirmeliyiz ve hacim kazandırmalıyız.  Bunu yapabileceğimiz bir çok yol var. Bunlardan ilki öncelikle MIDI kanalı üzerinden, İkincisi  Kontakt 3 Sampler Effect sekmesinden yapılabilir. üçüncü yol ise, kanalı Audio Export yapıp ardından projeye import audio şeklinde yüklememiz ve Audio kanalının inspector pencere sekmesindeki insert efect yardımıyla herhangi bir Reverb Vst plug in yüklememiz ve reverb değerlerini şekillendirmemizdir. Ben üçüncü şıkkı seçiyorum. MIDI kanalımı audio kanala çevirip kanala Reverb plug’ini yüklüyorum. Bu seferlik Cubase Roomworks plug in”ini kullanıp efekt işleme işlemimi gerçekleştiriyorum. 

Oluşturduğum Solo çello cümlesinin efektsiz ve efektli halini 
Dry : www.seyhancanyakan.com/videolar/CelloDry.mp3
Wet : www.seyhancanyakan.com/videolar/CelloWet.mp3 adreslerinden indirebilirsiniz.

Ben bu anlatımımda Vienna Symphonic Kütüphanesi’ni kullandım.  Bu aşamaların her birini aynen takip edip başka bir ses kütüphanesini  de kullanarak bu işlemi  gerçekleştirebilirsiniz. örneğin. Cubase”de Kontakt 3 sampler yerine EWQL Symphonic Orkestra Plug”ini sampler olarak kullanabilirisiniz. Yine aynı şekilde EWQL Vsti plugin’ine kanal kanal artikülasyon ve dinamiklerinizi oluşturacak ses dosyalarınızı yükleyip Open list Editor’den kanal ayarlarını yaparak yeni bir müzik cümlesini elde edebilirsiniz. Unutulmaması gereken en önemli nokta kullandığımız MIDI kanalının kanal değerinin “any” olarak bırakılması. “Any” seçeneği, open list editörümüzün sampler’ımızla anlaşmasını ve bizim istediğimiz kanal sırasına göre notaları çalmasını sağlayacaktır. Daha basit olarak açıklamak gerekirse. MIDI kanalının değerini “1” yaptığımızı düşünelim. Bu durumda open list editörde ayarlarımız ne olursa olsun yazdığımız melodi yazılımda yüklü olan birinci kanaldaki sesi çalacaktır. “Any” şeklinde bırakılan kanal değeri ise open list editördeki bizim verdiğimiz sıralamaya göre ve bizim istediğimiz kanal sıralamasına göre sesleri çalacaktır. Herhangi bir soru, görüş ve istekleriniz için seyhancanyakan@hotmail.com adresine mail atabilirsiniz.
 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here