Ana sayfa Yazılım Mudbox teknik özellikler

Mudbox teknik özellikler

0
İlk olarak teknik özellikleri anlatabilmemiz açısından yeni bir çalışma sayfasına ihitiyacımız var. Bu yüzden File/New Scene (Ctrl-N) komutu ile Mudbox içerisinde kullanacağımız objemizi seçebilmek için açılan Welcome penceresinden Start a New Sculpture kısmından istenen bir mesh formu seçerek konumuza başlayabiliriz. (çalışma sayfamızda bulunan mesh objenin çalışma alanına ortalanması için A klavye kısayolunu kullanabilirsiniz.)

Mudbox üzerinde çalışmamıza devam ederken Sculpt Tool araçlarının etkisini daha rahat görebilmemiz açısından mesh objemizin poligon sayısının arttırılması gerekmektedir. Başlangıç şekli olarak kullandığımız mesh nesne düşük poligon sayısına sahip olduğu için Mesh menüsünün altında Add New Subdivision Level (Shift-D) komutu ile modelimize yeni poligon seviyeleri ekliyoruz. (RESİM1)
 


Resim 1
 
 
Resim 1A
 
Bu işlem her tekrarlandığında ekranın sağ üst köşesinde Level seviyesi kullanıcıya bildirilmektedir. örneğin İlk mesh nesnemiz Level 1 de bulunmaktadır. Her Subdivide tekrarında Level 2, Level3, Level4, … şeklinde poligon artışı sağlanmaktadır. İstenen poligon artışı sağlandıktan sonra Leveller arasında geçiş yapabilmek içinStep Level Up (Pg-up), Step Level Down(Pg-Down) geçişlerini kullanabilirsiniz. (RESİM1-A)

 

Sculpt Tools

Bu bölümde toplam 16 adet şekil verici deformasyon fırçası ile birlikte Mask, Freeze, Erase araçları bulunmaktadır. (RESİM2)

Bu araçlardan ilk olarak Sculpt aracını deneyerek konumuza devam edelim. Bu araçları objenin üzerine direkt olarak uygulamadan önce Layer panelinde bulunan Sculpt kısmından New Layer butonu ile yeni bir deformasyon layer”ı oluşturmakta fayda vardır. (RESİM3)

Bu sayede yapılan deformasyonlar ayrı bir katmanda saklanarak istendiğinde modelin üzerinden kaldırılabilmektedir. Ayrıca uygulama şiddeti bu layerların Opacity özelliği kullanılarak değiştirilebilmektedir. (RESİM3-A)
 


Resim 2
 
 
Resim 3
 
Yeni layer oluşturduktan sonra layer ismini değiştirmek için üzerine çift tıklayarak yaptığınız deformasyona isim verebilirsiniz.

Sculpt tool aracı seçildiğinde ekranda dairesel bir fırça ucu görünecektir. Bu daire boyutu deformasyon alanını göstermektedir. (RESİM4)

Burada iki yeni terim ortaya çıkmaktadır. Deformasyon fırçasının alanının değiştirilmesini Size seçeneği ile kontrol edebilmekteyiz. Bunu iki şekilde yapabiliriz; ilk olarak herhangi bir fırça seçildiğinde açılan Properties kısmında bulunan size kısmını kullanabiliriz. Yada klavyeden B tuşuna basılı tutarak mouse sol tuşunun yardımıyla daha hızlı bir şekilde fırça ucunun boyutunu değiştirebilirsiniz. Fırçanın uygulama şiddetini kontrol eden strength için yine properties kısmını yada klavyeden M tuşuna basılı tutarak mouse sol tuş kombinasyonunu birlikte kullanarak fırçanın üzerinde ortaya çıkan düşey çizgi boyutu ile fırça şiddeti hızlı bir şekilde ayarlanabilmektedir.
 


Resim 3A
 
Resim 4

 

Ayrıca mevcut bir fırçanın ters çalışması için ise Ctrl tuşuna basılı tutmamız gerekmektedir. Bu sayede deformasyon araçları negatif olarak çalışmaktadır. (RESİM5)

örneğin çukur açmak yerine çıkıntı oluşturmak gibi. Bu fonksiyon aynı zamanda Invert Function adı altında Properties panelinde bulunmaktadır. Deformasyon araçlarının simetrik çalışmasını sağlamak için ise Properties kısmında bulunan Mirror (RESİM 6) kısmını kullanarak eksen seçimleri yapılabilmektedir. Bu sayede modelin bir tarafında yapılan değişiklikler diğer tarafa eşit şekilde simetrik olarak uygulanmaktadır.
 


Resim 5
 
 
Resim 6
 
Deformasyon fırçalarından herhangi birini kullanırken modelde oluşabilecek poligon sıklaşmalarını yumuşatmak için shift tuşu ile Smooth fonksiyonu kullanılmaktadır. (RESİM7)

Sculpt Tools araçlarını kullanırken farklı birçok fırça ucu seçeneği bulunmaktadır. Bu fırça ucu seçenekleri Stamp panelinde bulunmaktadır. (RESİM8)
 


Resim 7
 
 
Resim 8
 
Bu seçeneklerden herhangi birisi kullanıldığında seçilen Stamp türüne göre farklı deformasyon desenleri üretilebilmektedir. Kullanılan Stamp seçeneği Properties kısmından kontrol edilebilmektedir. Use Stamp Image kısmında bulunan Orient to stroke sayesinde stamp uygulama yönüne hizalanarak uygulanmaktadır. Rotate stamp clockwise sayesinde stamp yön değiştirebilmektedir. Aynı zamanda Flip Stamp Horizontally ve Flip Stamp Vertically seçenekleri ile seçilen fırça ucu yatay ve düşey olarak ters çevrilebilmektedir. (RESİM 9)
 

Resim 9

 

Rastgele sonuçlar almak için ise stamp araçlarının Randomize paneli kullanılmaktadır. (RESİM10)

Bu panelde bulunan Randomize stamp rotation sayesinde stamp aracının rastgele dönüşler yaparak uygulanması sağlanabilmektedir. Aynı panelde bulunan Randomize stamp horizontal position seçeneği ile de rastgele yatay deformasyon etkileri elde edilmektedir. Randomize stamp vertical position sayesinde de benzer şekilde rastgele düşey deformasyon etkileri elde edilmektedir. Randomize stamp size seçeneği kullanıldığında stamp rastgele farklı boyutlarda etki etmektedir. Randomize stamp strength fonksiyonu ise stamp aracının rastgele şiddetlerde uygulanmasını sağlamaktadır. Horizontal Flips ve Vertical Flips seçenekleri işaretlendiğinde ise rastgele yatayda ve düşeyde stamp ters çevrilerek kullanılmaktadır. Tüm bu randomize seçeneklerinin miktarını üzerlerinde bulunan sürgülerin yardımı ile ayarlanabilmektedir. (RESİM11)
 


Resim 10
 
 
Resim 11
 
Seçilen stamp aracının uygulama sıklığını değiştirmek için ise Stamp Spacing kısmında bulunan Distance değeri kullanılmaktadır. Bu değer azaltıldığında stamp sık olarak uygulanırken değer arttırıldığında stamp aralıkları açılarak geniş aralıklarla uygulanmaktadır. (RESİM12)

Sculpt tools yada paint tools araçlarını kullanırken mouse yada tablet ile mesh yüzeylere uygulama esnasında ortaya çıkan titreme yada düzgün olmayan hatları önlemek için Steady stroke seçeneği aktif hale getirilerek Distance değeri istenen etkiye göre ayarlanmaktadır. Bu sayede kesintisiz düzgün hatlar üretilebilmektedir. (RESİM13)

Bu özellikleri kullanarak sculpt tools aracını açmış olduğumuz layer üzerinde farklı stamp denemeleri yaparak test edebilirsiniz.
 


Resim 12
 
Resim 13

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here