Ana sayfa Yazılım Modo ile Volümetrik (Hacimsel) Işık Denemeleri

Modo ile Volümetrik (Hacimsel) Işık Denemeleri

0

“Işık kaynakları kullanarak çeşitli sis ve benzeri atmosferik partiküller üzerinden ışık geçişi ile ilgili denemeler yapacağız”
 

Volümetrik (hacimsel) ışık kaynakları Modo ve diğer bir çok 3d yazılım ile kolaylıkla elde edilebilecek görselliği hoş bir şekilde besleyen bir efekt türüdür. Sisli bir havada sokak lambalarının veya bir el fenerinin nasıl hat çizdiğini veya dumanlı bir makina dairesinde ne tür ışık oyunları oluştuğunu bir çoğumuz filmlerde ve güncel hayatta görüyoruz. Amacımız bu tarz sonuçlar elde etmek.
 
modo
Resim 00
 
Hacimsel Işık Türleri

Hacimsel ışık kullanımını 3 konu üzerinden değerlendireceğiz. Bunlardan ilki homojen bir hacimsel ışık yaratmak, ikincisi ışığın geçtiği atmosferde heterojen bir dağılım yakalamak, üçüncüsü ise ışık saçılımında renk değişiklikleri yaratmaktadır.

 

Homojen (Bağdaşık) Hacimsel Işık Uygulaması

Modo”da oluşturulan herhangi bir ışık kaynağının Volumetrics parametresini açtığınız zaman doğrudan hacimsel ışık elde edebilirsiniz. Resim 01″de 3 farklı ışık kaynağının 3 farklı hacimsel ışık sonucunu gözlemleyebilirsiniz. Bu saçılımların yoğunluğunu belirlemek için ilgili ışığın texture layers sekmesinde bulunan volumetrics menüsündeki density değerini değiştirebilirsiniz.
 

modo ile volümetrik ışık denemeleri
Resim 01
Herhangi bir ışık kaynağı için Volumetrics parametresini etkin hale getirirken çeşitli alt parametreler göreceksiniz (Resim 02). Bunlardan sample değeri hacimsel ışık oluşturulurken gerçekleşen yumuşak ton geçişinin kalitesini belirlemektedir. Düşürdükçe hızlı fakat kirli sonuç alırken, artırdığınız zaman render süresinin uzamasına karşılık daha yumuşak bir sonuç elde edersiniz. Diğer parametreler ise hacimsel sonucun şeklini belirlemek için kullanılmaktadır. örneğin Resim 02″de parametrelerini gördüğünüz Directional (doğrusal) ışık kaynağının height parametresi hacimsel ışık uzunluğunu, radius ise ışık hüzmesinin genişliğini belirlemektedir. Resim 03″te bu değerlerin farklılaştırılması ile elde edilen sonuçları görebilirsiniz.
 
modo ile ışık denemeleri
Resim 02
   cem tezcan
Resim 03

 

Heterojen (Ayrışık) Hacimsel Işık Uygulaması

Şimdiye kadar bahsettiğimiz hacimsel ışıklar havada homojen olarak dağılıyordu. Heterojen yani ayrışık dağılıma sahip hacimsel etkiler elde etmek için basit kaplama resimleri ile sis şeklindeki kümeye desen verebilirsiniz.

Resim 04″te doğrusal bir ışık kaynağına Checker (dama tahtası) dokusu verilerek özellikler kısmından Volumetric Density ataması yapılmıştır. Bu sayede siyah beyaz dama tahtası dokusu ışık hüzmelerini de bloklar şeklinde desenli hale getirmiştir. Resim 05″te görebilirsiniz.
 


Resim 04
 
Resim 05
Bu yöntemle çeşitli özgün saçılımlar elde edebilirsiniz. örneğin Resim 06″daki kaplama küresel olarak noktasal ışığa Volumetric Density ataması yapılarak uygulanmıştır. Bu doğrultuda uygulanan kaplamanın siyah kısımlarının ışığı kesen engeller olarak hesaplandığını fark edeceksiniz (Resim 07).
 

Resim 06
 
Resim 07

 

Işık Dağılımında Renk Tonları Oluşturmak

Bu uygulama esasında heterojen ışık dağılımı oluşturduğumuz yaklaşım ile birebir aynı. Tek fark daha önce şekillendirmek istediğiniz saçılımı bu sefer boyamak için bir kaplama kullanılması ile ortaya çıkıyor. örneğin daha önce kullandığımız dama tahtasını bu sefer renklendirip Resim 08″de göreceğiniz Volumetric Scatter Color ataması yaparak uyguladığınız Resim 09″daki sonuç ile karşılaşacaksınız.
 


Resim 08
 
Resim 09
özellikle bu renk tonları ile ilgili nasıl bir örnek verebilirim diye düşünürken Luxology forumlarından Ryan Drue”nun jet motoru örneğine denk geldim. Resim 10″da gradient uygulayarak kırmızıdan sarıya geçiş sağlayacağız bir Scatter Color ataması ile güzel sonuçlar elde edebilirsiniz.
 

Resim 10
 
Bahsettiğim 3 değişik kullanım yönleri arasında geçişler yaparak hacimsel ışık kullanımı ile sahnelerinize çok etkileyici sonuçlar katabilirsiniz. Resim 11″de Ekim 2009 sayısında yapım aşamalarını açıkladığım çalışmamdaki uygulamayı görebilirsiniz. Resim 12″de ise siyah beyaz bir silüet görseli ile basit bir sahne kurarak oluşturulan sonucu inceleyebilirsiniz.
 

Resim 11
  
Resim 12

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here