Donanım

Ana sayfa Donanım Sayfa 301
Donanım kategorimizde, güncel teknoloji ve donanıma dair yararlı haberleri bulabilirsiniz.

Maksimum optik zoom”lu kameralar

Maksimum optik zoom'lu kameralar

Capcanlı:Canon EOS 450D

Capcanlı:Canon EOS 450D

Epson Stylus Photo RX685

Epson Stylus Photo RX685

Panasonic Lumix FX500

Panasonic Lumix FX500

Panasonic HDC-SD9

Panasonic HDC-SD9

Tamron SP AF17-50mm F2.8 XR LD Aspherical Objektif

Tamron SP AF17-50mm F2.8 XR LD Aspherical Objektif

Canon Ixus 860 IS

Canon Ixus 860 IS

Casio Exilim Ex-F1

Casio Exilim Ex-F1

Outdoor kompakt kameralar

Outdoor kompakt kameralar

Casio Exilim EX-S10

Casio Exilim EX-S10

HP Photosmart Pro B880

HP Photosmart Pro B880

Samsung NV11

Samsung NV11

Panasonic Lumix DMC-FX55

Panasonic Lumix DMC-FX55

Her yerde baskı alabileceğiniz mini fotoğraf yazıcıları

Her yerde baskı alabileceğiniz mini fotoğraf yazıcıları

En ince onbir kompakt kamera

En ince onbir kompakt kamera

Süper Zoom: Olympus SP-570UZ

Süper Zoom: Olympus SP-570UZ

Panasonic SDR-S10

Her ha­va ko­şu­lun­da ra­hat­ça kul­la­na­bi­le­ce­ği­niz ve ko­lay­ca ya­nı­nız­da ta­şı­ya­bi­le­ce­ği­niz bir di­ji­tal ka­me­ra ha­yal edi­yor­sa­nız

Pentax Optio M40

Bu ayın kul­la­nı­cı dos­tu ko­nuk­la­rın­dan bi­ri de Pen­tax M40. İn­ce ve za­rif ya­pı­sı­nı ma­ri­fet­le­ri ile bir­leş­ti­ren M40, ha­fif ve kom­pakt bo­yut­la­ra sa­hip.

Lecia ‘dan M sistem için yeni lens serisi

Kla­sik ve onay­lan­mış kü­re­sel lens ta­sa­rı­mı baz alı­na­rak üre­ti­len Sum­ma­rit-M ob­jek­tif­ler­de, mak­si­mum di­yaf­ram f/2.5"dur fa­kat ob­jek­ti­fin yük­sek

Şıklık, kalite, hız ve enerji tasarrufu Epson’da

İle­ri dü­zey ama­tör fo­toğ­raf­çı­la­rın, ev, ofis ve okul ça­lı­şan­la­rı­nın fo­toğ­raf ve film rep­ro­dük­si­yon ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak üze­re ta­sar­la­nan Ep­son

DONANIM

Tesla Model 3 Avrupa’da En Hızlı Şarj Alan Araç Seçildi

Tesla, otomobil endüstrisindeki daha deneyimli rakiplerinin kazandığı tüm süreçleri henüz tamamlayamamış genç bir otomobil üreticisi olabilir. Ancak tartışmalı olarak, elektrikli araç imalat ve tasarımının...