Ana sayfa Donanım İsviçre’li sanatçı Zimoun’un ses heykelleri

İsviçre’li sanatçı Zimoun’un ses heykelleri

0

Ses Heykelleri – Zimoun

1977 İsviçre doğumlu Zimoun sanat üzerine herhangi bir eğitim almamasına rağmen kendi kendisini yeti?tirmi? bir sanatçıdır. Yarattığı hareketli ses heykelleri genel olarak küçük ve çok sayıda mekanik tasarımın birle?mesinden olu?ur. Zimoun”un bu futuristik tasarımlarına genel olarak minimalizm, robotik çağrı?ımlar, sadelik ve tüm bunların içine ustaca yerle?tirilmi? kaos hakimdir. Heykellerinde doğru akım elektrik motorları, titre?im motorları, vantilatörler, metal teller ve plastik torbalar gibi çok basit aletlerden yararlanır. Bu küçük aletlerle olu?turulan birbirinin aynı tasarımların çok sayıda tekrarlanmasıyla büyük bir alana yayılan eser, sunulduğu ortamı da kendisi yaratır. Zimoun çok sayıda tekrarlanan küçük mekanik aletlerin yerle?tirdiği ortamı, mekanik aletler arasında bıraktığı bo?lukları, esere yakından veya uzaktan bakıldığında farklı etkiler bırakacak ?ekilde özenle tasarlar. Heykelin ürettiği ses, tasarım sonucunda olu?an rastlantısal olarak olu?an ses değil, tasarımın ilk a?amasında bilinçli olarak planlanmı? sestir. ?imdi Zimoun”un bazı çalı?malarını inceleyelim.

Ses Heykelleri - Zimoun
 

 

Ses Heykelleri - Zimoun-1

1: Duvara bir perde gibi monte edilen 216 adet doğru akım elektrik motoruna bağlı 1 mm. çapındaki teller, motorlar dönmeye ba?ladığında birbirlerine ve duvara çarparak yağmur sesine benzer bir ses çıkarır. Teller a?ağıya doğru sarkmaktadır ve motorlara yalpalayarak dönebilmek için ayarı bozulmu? mandrenlerle bağlanmı?tır.

2: Düz bir yüzeye birbirinden e?it aralıklar bırakılarak yerle?tirilmi? 361 adet doğru akım elektrik motoruna bağlı 1 mm çapındaki metal teller, bu kez yukarı doğru yönlendirilmi?tir ve motorlar dönmeye ba?ladığında birbirlerine çarparak ses çıkarırlar.

3: 3 mm çapındaki 97 adet hortum ve kompresörle çalı?an bu ses heykelinde kompresörden gelen basınçlı hava hortumları harekete geçirir ve bağlı oldukları düz yüzeye sürekli çarpmalarına neden olur. Bu düzensiz ve monoton çarpmalar heykelin temel sesini olu?turur.

4: Düz bir yüzeye tutturulmu? 23 elektrik motoru, motorların altına tutturulmu? ızgara ?eklindeki parçalar ve dönerken denge bozmak için motor millerine bağlı ağırlıklardan olu?ur. Motorlar dönmeye ba?ladığında millerindeki ağırlıklardan dolayı düzensiz olarak titre?irler ve kendilerine bağlı ızgara ?eklindeki parçalar yüzeye çarparak ses çıkarır.

5: Küçük kare bölmelere yerle?tirilmi? 100 elektrik motoru, kendisine bağlı zinciri döndürür. Zincir motorun ucundaki makaraya gev?ek olarak tutturulduğundan sürekli içinde bulunduğu kutunun yüzeylerine çarparak ses çıkartır.

Avrupa, Amerika ve çin”de birçok takipçisi olan Zimoun, geçen yıl Ars Elektronica 2010″da mansiyon kazandı. Zürih üniversitesi sanat bölümünde, Cenova üniversitesi Sanat ve Tasarım bölümünde ve  Chicago Sanat Enstitüsü’nde misafir eğitimci olarak eğitimler verdi. 2003″te grafik tasarımcısı Marc Beekhuis ile “Leerraum [ ]” adında benzer çalı?malar üreten sanatçılar arasında çalı?maları payla?ma olanağı sağlayan bir network yaratttı. “Leerraum [ ]”, CD, DVD yayınlıyor ve benzer çalı?maları olan sanatçılar için sergiler düzenliyor.

 

Ses Heykelleri - Zimoun-2

Zimoun”un çalı?maları İsviçre’deki Kunsthalle, Newyork”taki Bitforms, Avusturyadaki Ars Elektonica, Berlin”deki Transmediale  ve Montreal”deki Elektra”da sergilendi. Son olarak 22 Ocak”ta Gray Area Foundation for the Arts”ta SanFransisko”daki ilk ki?isel sergisini açan Zimoun, sergisinin içeriğini olu?turmadan önce Zürih üniversitesi Yapay Zekâ Laboratuvarı’nda, Lozan üniversitesi Ekoloji ve Evrim bölümünde karıncaların davranı?larını inceledi.

Zimeon”un ses heykellerini izlerken genel olarak huzur, bazen de tuhaf bir rahatsızlık hissedeceksiniz. Her izleyene farklı duygular ya?atan Zimoun”un çalı?malarının HD formatındaki videolarını http://vimeo.com/zimoun sitesinden izleyebilirsiniz.

Zimoun”un Aldığı ödüller:

2010: Prix Ars Electronica, Honorary Mention Digital Musics & Sound Art.
2009: Aeschlimann Corti Award,
First Prize.
2008: Sitemapping/Mediaprojects Award, Bundesamt für Kultur (BAK).
2007: New York Residency, Amt für Kultur Kanton Bern.
2006: Kiefer Hablitzel Award, Swiss Art Awards.
2005: Aeschlimann Corti Award, Förderpreis.
2004: Residency in Beijing, China.
2000: Mention Swiss Youth Photo Award.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here