Ana sayfa Sektörden İstanbul Fotoğraf Merkezi

İstanbul Fotoğraf Merkezi

0

Mehmet Kısmet”in kurucusu olduğu İFM, genç bir kurum  olmasına karşın, kuruluş amaçları ve üstlendiği misyon yönünde önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir.

İstanbul Fotoğraf Merkezi, 6 Mart 2003 günü “Ara Güler Klasikleri” sergisi ile Tarlabaşı Bulvarı Numara 272″de kapılarını tüm fotoğrafseverlere ve fotoğraf meraklılarına açarak faaliyetlerine başlamıştır.

Dünya ölçeğinde, arşiv-müze kalitesinde fotoğraf koleksiyonları oluşturulmasına öncülük etmek, fotoğrafın bir kültür olayı olduğunun bilinciyle daha çok ve daha doğru şekilde geniş bir perspektifle yaygınlaştırılması amacıyla, temel, siyah beyaz, stüdyo tanıtım alanlarında fotoğraf seminerleri vermek ve uluslararası ilişkiler ve bağlantılar sağlayarak ülkemizde fotoğraf sevgi ve bilgisinin artmasına katkıda bulunmak İstanbul Fotoğraf Merkezi”nin edindiği işlev ve misyonlar arasındadır.

İstanbul Fotoğraf Merkezi kısa sürede, içinde yer alan fotoğraf ile ilgili albüm, kitap, dergi ve vb. yayınların izlenebildiği kitaplık kafesi, uluslararası donanımda ve müze kalitesinde siyah beyaz fotoğraf baskılarının yapılabildiği karanlık odaları, özgün bir düzenle oluşturulmuş fotoğraf galerisi ve atölye çalışmalarının yapıldığı stüdyosu ile fotoğrafa çok geniş anlamda hizmet etmeye başlamıştır.

Mehmet Kısmet”in kurucusu olduğu İstanbul Fotoğraf Merkezi genç bir kurum  olmasına karşın, kuruluş amaçları ve üstlendiği misyon yönünde önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir.
İstanbul Fotoğraf Merkezi açılışından itibaren geçen yaklaşık 2 yıllık sürede pek çok önemli sergi açmış olmasının yanı sıra, onbeş kişiyi aşmayan sayılarda oluşturulan gruplara, özgün bir yöntemle etkin fotoğraf eğitimleri de vermiştir ve vermeye devam etmektedir.
Dünyaca önemli Magnum Fotoğraf Ajansı yetkilileri ve Amerikalı küratör ve fotoğraf yazarı Richard Whelan”ın merkezi ziyaretini takip eden süreçte aldıkları bir kararla, Robert Capa”nın Türkiye”de çektiği fotoğraflar, Amerikan Başkonsolosluğu aracılığı ile Amerikan Baş Konsolosu David Arnett”in de katıldığı bir törenle 22 Mart 2004 günü İstanbul Fotoğraf Merkezi”ne bağışlanmış ve bu bağış kurum tarafından bir ödül olarak algılanarak amaçlarını gerçekleştirmek yolunda önemli bir motivasyon ve değer oluşturmuştur.

İstanbul Fotoğraf Merkezi”nin çalışmaları arasında, “Türk Fotoğrafında Genç Soluklar II” sergisi gelenekselleştirilmek üzere başlatılmış bir projesi olmuştur. İstanbul Fotoğraf Merkezi kendini kanıtlamış usta fotoğrafçıların sergilerini açmanın yanı sıra Türk fotoğrafına yeni isimler yeni yaklaşımlar da sağlanmasına katkı sağlamak amacıyla bu projeyi başlatmış bulunmaktadır. Her yıl tekrarlanarak gelenekselleştirilmesi amaçlanan projede otuzbeş yaş altı genç fotoğrafçıların bir konu etrafında odaklanarak oluşturdukları en az on en çok otuz fotoğraftan oluşan portfolyoları arasından seçilen onsekiz portfolyo sahibinin fotoğraflarından bir sergi oluşturulmuştur.

İstanbul Fotoğraf Merkezi”nin kuruluş amaçları arasında yer alan çok önem verdiği bir projesi olan arşiv-müze kalitesinde baskılardan oluşan fotoğraf koleksiyonları ilgiye ve satışa sunulmaktadır. Bu projeden amaçlanan, fotoğrafın, plastik sanatların diğer örneklerinin olduğu gibi  koleksiyonunun yapıldığına, üretim ve yaratım olarak değerinin olduğuna inanç ve bilgiyle,  uluslararası kanıtlanmış arşiv-müze kalitesinde baskılarla, her alanda olduğu gibi profesyonelce ilgiye ve satışa sunmak olarak özetlemek mümkündür.

Bu bağlamda İstanbul Fotoğraf Merkezi, dünyada çok az sayıda fotoğrafçı tarafından bilinen siyah beyaz “platin-paladyum” baskı sergi projesini de başlatmış bulunmaktadır. Bu özel teknikle elde edilen fotoğraflar, fotoğrafın koleksiyonlarda yer almasının bir başka boyutu olacak ve planlandığı üzere yeni üretimleri, yeni çalışmaları da beraberinde getirecektir.

İstanbul Fotoğraf Merkezi, yabancı bir firma tarafından sponsorluğu yapılan bu proje kapsamında, dünyada konunun yaşayan çok önemli, az sayıdaki isimlerinden biri olan Amerika”lı fotoğrafçı Dick Arentz”ı temmuz 2004 başında gelmek üzere Türkiye”ye   davet etmiştir. İstanbul Fotoğraf Merkezi”nin kurucusu Mehmet Kısmet ile birlikte küçük bir ekip Dick Arentz”ın önderliğinde bu teknikle oluşturdukları Türkiye fotoğrafları ile Kasım 2004 ayında İstanbul Fotoğraf Merkezi”nin organizasyonuyla Rahmi Koç Müzesi”nde bir sergi açmıştır. Türkiye”de ilk olacak şekilde yapılan çalışma “Olasılıklar Evreninde Armoni” adı altında başarılı bir şekilde sergilenmiştir. Bu çalışma ile fotoğraf alanında değişik açılımlar sağlanmasına da olanak yaratmış olacaklardır.

İstanbul Fotoğraf Merkezi kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyetlerine devam ederken, konusunda, uzman, şeffaf, güvenilir, saygın ve güçlü bir kuruluş olmaya önem vermesi nedeniyle, yine, çalışmaları ile gurur duyulan İstanbul Kültür ve Sanat Vakfının kuruluş çalışmalarına başladığı “İstanbul Modern” Müzesi”nin fotoğraf bölümünün oluşturulmasında görev üstlenmiş ve Türkiye”de bir ilki başarı ile gerçekleştirilmiştir.
 

 

 

 
İstanbul Fotoğraf Merkezi
atölyeler programı

Temel Fotoğraf  – 1. adım
Fotoğraf kelimesinin köklerine baktığımızda ışıkla yazmak anlamına geldiğini biliyoruz.  Kalem veya fırça yerine ise elimizde bir makine var: “fotoğraf makinesi”. Klasik film kullanan makineler veya dijital makineler olsun, tümünün ışıkla olan ilişkileri, yani fotoğraf çekme ve pozlama kavramları aynıdır. Makinesi ile doğru haberleşen bir fotoğrafçı, teknik olarak daha süratle istediği fotoğrafı elde edebilir.

Fotoğrafın temeli ışık olduğu için de teknik olarak en önemli ve öncelikle kavranması gereken konu, ışık ölçmek ve filmi doğru pozlamaktır.

Diapozitif –saydam- film ile her fotoğrafçının sürekli test çekimleri ve ödev yaptığı 1. adım süreci fotoğrafla doğru ve sistematik bir biçimde tanışmanızı veya bilgilerinizi gözden geçirmenizi sağlar.
Süre : 5 Hafta / 10 Saat
Katılımcı: 15 Kişi
– Fotoğraf nedir?
– Fotoğraf makineleri
– Diyafram – hız ve zaman ayarı
– Film
– Pozometre kullanmak
– Işık ölçmek
– Test çekimleri ve her hafta
  ödev değerlendirmesi.

Temel fotoğraf – 2. adım
Temel fotoğraf 1. adımda edinilen fotoğraf makinesi kullanma pratiği ve doğru pozlanmış fotoğraf bilincinden sonra, görüntünün teknik olarak nasıl kusursuz olabileceği 1. adımda kazanılmış bir tecrübe olmaktadır. Görüntüyü kusursuz elde ettikten sonra sıra bir görüntünün “fotoğraf” özelliklerini taşıyabilmesi için gereken diğer bilgilerle tanışmaya ve bu konuda pratik tecrübeler yaşamaya gelmiştir.
Süre : 5 Hafta / 10 Saat
Katılımcı: 15 Kişi
– Kompozisyon
– çerçeveleme, istifleme, düzenleme
– Derinlik, biçim, doku, kontrast desen
– Farklılıklar
– Fotoğraf tarihi
– Biçim tartışmaları
– özgün biçim

Siyah – Beyaz – 1. adım
Günümüzde ayrıcalığını yitirmemiş olan ve gelecekte de sürdürecek olan siyah – beyaz fotoğraf İstanbul Fotoğraf Merkezi”nde ayrı bir değere sahiptir.
Renklerin çekiciliğinin yanında siyah beyaz dengesi ile fotoğraf oluşturmak ayrı bir duygu ve üretim boyutudur.

Bu anlayış içinde siyah-beyaz fotoğraf türünün gereksindiği kalite özelliklerine ulaşma ve oluşturma için gereken yüksek standartlı bilgi ve kalite anlayışı karanlık oda atölyelerinin esasını oluşturmaktadır.

İstanbul Fotoğraf Merkezi”nin siyah – beyaz eğitimini verdiği karanlık odalar çağdaş ve konforlu düzende tasarlanmış, tüm sağlık koşullarına uygun olup son teknoloji ürünü donanıma sahiptir.
Siyah-beyaz eğitimi için bilindiği üzere temel fotoğraf bilgisine sahip olmak ön koşuldur.
Süre : 5 Hafta / 10 Saat
Katılımcı: 7 Kişi
– Karanlık oda donanımının tanıtımı
– SB Film ve baskı kağıtlarının tanıtımı
– Banyo kimyasallarının tanıtımı
– SB Film banyosu
– Kontak baskı
– Agrandisör ile büyülterek
   fotoğraf baskısı
– Fotoğraf baskılarının kontrast
değerlendirmeleri
– Konulu çalışma

Siyah – Beyaz –2. adım
Hızla gelişen dijital teknolojisinin yanında, siyah-beyaz fotoğraf yerini sağlamlaştırarak korumaktadır.

“Birinci Adım” da edinilen karanlık oda ve baskı tecrübeleri ile siyahbeyaz fotoğrafın gizemli macerasında yolculuk daha zevkli ve anlaşılır olmaktadır.
Karanlık odanın büyüleyici güzelliği gerçekte bilimsel esaslara dayandığından, temel prensiplerin doğru ve anlaşılır biçimde aktarılması tüm atölye çalışmalarında olduğu gibi, bu adımda da İstanbul Fotoğraf Merkezi”nin temel prensip ve hedefidir.
Süre : 5 Hafta / 10 Saat
Katılımcı: 7 Kişi
– SB film cinsleri ve piyasa şartları
– Film ve banyo kombinasyonları tanıtımı
– SB kağıt cinsleri ve piyasa şartları
– Kağıt ve banyo kombinasyonları tanıtımı
– çekim sırasında kontrollü ölçüm
– Kağıt kontrast değerleri ve kontrolleri
– Zor/problemli negatiflerin
   baskı çözümleri
– Konulu çalışma ve portfolyo hazırlama teknikleri

Siyah – Beyaz – 3. adım
Fotoğraf dünyasına, getirdiği “Zone sistem” kavramı ile de katkılarda bulunmuş Amerikalı fotoğrafçı Ansel ADAMS”ın deyişine göre ” çekilmiş olan fotoğrafın negatifi bir müzik bestesi ise, baskı bu beste notalarının çalınırken yapılan yorumudur.”

Fotoğrafçı çekmiş olduğu fotoğrafın yorumunu karanlık odada baskısını yaparken gerçekleştirir. Her negatifin neredeyse sonsuz sayıda yorumu yapılabileceği için, bu konuda amaçladığı hedefe varabilmesi için fotoğrafçının zengin bir bilgi ve deneyime sahip olması gerekmektedir.
Dijital teknolojinin ayrılmaz parçası olan “Photoshop R ” türü yazılımların temeli ise tamamen karanlık oda esaslarına dayanmaktadır. İyi bir karanlık oda tekniğine sahip bir fotoğrafçı dijital fotoğraf konusunda da daha hızlı ve etkin bir ilerleme sağlamaktadır.
Süre : 5 Hafta / 10 Saat
Katılımcı: 7 Kişi
– Konu kontrastına göre pozlama
– “Alan Sistemi”ne giriş (Zone System)
– 35mm makine için uygulanabilir “Alan Sistemi”
– Film banyo ve yoğunluk ilişkileri
– Kağıt tabanlı fotoğraf kağıtlarının kullanım teknikleri
– Arşiv/koleksiyon kalitesi baskı sistemi
– Konulu çalışma
– Portfolyo hazırlama ve sunum
yöntemleri

Stüdyo ve tanıtım fotoğrafı
İstanbul Fotoğraf Merkezi”nde, fotoğraf bilgisine sahip olup stüdyo ve tanıtım fotoğrafçılığı yetkinliğine ulaşmak veya bu konuda yeni deneyimler kazanmak isteyen katılımcılar için de atölye çalışmaları yapılmaktadır.

Bu çalışmaların programı, yine konularında en gelişmiş ve güvenilir fotoğraf makineleri ve ışık sistemleri olanaklarıyla gerçekleştirilmektedir
Süre : 5 Hafta / 10 Saat
Katılımcı: 7 Kişi
– Orta ve büyük format makineler
– Stüdyo flaş ve ışık sistemleri
– ürün çekimleri
– Efekt ışıkları
– Dış mekan çekimleri ve özellikleri
– Renk sıcaklığı ölçümleri
– Düzeltme filtreleri
– örnek çekimler ve çözümleri

Dijital fotoğraf – 1. adım
Süre : 5 Hafta / 10 Saat
Katılımcı: 15 Kişi
Dijital fotoğrafta temel prensiplerin
anlatılması
– Dijital fotoğraf makinalarının
tanıtılması
– Fotoğraf dosya biçimleri hakkında bilinmesi gerekenler
– Dijital fotoğraf baskı sistemlerine genel bakış ve pratik bilgiler
– Masaüstü baskı – printer – sistemlerinin anlatılması
– Bilgisayar ve fotoğraf makinası işbirliği
– Fotoğraf düzenleme programları

Fotoğraf tarihi atölyesi
Süre : 8 Hafta / 16 Saat
Katılımcı: 15 Kişi
1. Bölüm : Fotoğraf Kimyası ve baskı yöntemleri tarihi
2. Bölüm : Fotoğraf Ustalarının yapıtları, görseller yardımı ile sunuluyor.
3. Bölüm : Osmanlı İmparatorluğunda Fotoğrafçılık ( 1841- 1923 )
4. Bölüm : Cumhuriyet Dönemi Türk Fotoğrafı ( 1923 – 1960 )
5. Bölüm : Günümüz Türk Fotoğrafına Geçiş ( 1960 sonrası )
6. Bölüm : Fotoğraf ve İletişim – Fotoğraf Okuma
7. Bölüm : Fotoğraf ve Edebiyat
8. Bölüm : Fotoğraf ve Canlı Tarih

İletişim:
Adres: Tarlabaşı Bulvarı No:272 34435 Beyoğlu/ İstanbul
Tel: 0212 238 11 60 -238 93 58 –
0533 383 71 66
Faks: 0212 238 83 71
www.istanbulfotografmerkezi.com
info@istanbulfotografmerkezi.com

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here