Ana sayfa İnternet İnternet vasıtasıyla işlenen dolandırıcılık suçu

İnternet vasıtasıyla işlenen dolandırıcılık suçu

0


Avukat İlker Cebeci, internet vasıtasıyla işlenen dolandırıcılığı suçu hakkında kısaca bilgilendirme yaparak birkaç örnek vermek suretiyle siz değerli okuyucularımızı bilgilendirecek…

Bilindiği üzere artık günümüzde oldukça hızlı ve aktif bir şekilde kullanılabilen internet dünyasının elementlerinin hayatımızda etkin rol oynaması, mobil cihazların sürekli kendisini güncelleyen yazılım -uygulamalara sahip olması ve ayrıca diğer sanal, teknolojik ortamlarla entegre bir şekilde kolaylıkla bağlantı kurulabilmesi hadisesi, beraberinde birçok yasa dışı sonucun ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir. Bu yasa dışı olgular genellikle, “Bilişim Hukuku Alanındaki Suçlar” olarak ortaya çıksa da, her seferinde doğrudan teknolojik ve bilişim sistemleri üzerinden bu suçların işlendiğini söyleyerek genelleme yapmamız doğru olmayacaktır. İşlenen suçun failinin insan olması ve aynı zamanda yine suçun mağdurunun da bir insan olduğu hususları birlikte değerlendirildiğinde artık bu tür suçların yalnızca bir bilişim suçu olarak değerlendirilmemesi gerektiği aşikardır.


5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu“nun 157. maddesinde dolandırıcılık suçu açık ve net bir şekilde düzenlenmiş olmakla birlikte Yargıtay kararları ve içtihadı birleştirme kararları tıpkı bir yazılımın güncellenmesi gibi zamanla çağa ayak uydurmakta ve günümüzde işlenen farklı türdeki dolandırıcılık suçlarına her gün bir yenisinin eklenmesiyle bu kararlar ve dolayısıyla ceza yasalarımız da çağa uyum sağlar hale getirilmektedir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu”nun 157. maddesi uyarınca genel olarak dolandırıcılık; “hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına yarar sağlamak” şeklinde tanımlanmıştır.

Devamı için sonraki sayfaya tıklayınız…

 

Dolandırıcılık suçu, kişilerin mal varlığına karşı işlenen bir suçtur. Yukarıdaki metin sayesinde, kişilerin sahip bulunduğu mal varlığı hakkının korunması ve hileli davranışı gerçekleştiren şahısların cezalandırılması amaçlanmaktadır. Bu suçun işlenişi sırasında suçun faili tarafından hileli davranışlar gerçekleştirilmek suretiyle mağdur kişiler aldatılmaktadır.

Dolandırıcılık suçunun meydana gelmesi için birden fazla fiilin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Bu fiillerden ilki; hilenin oluşması, İkincisi; meydana getirilen hilenin etkisiyle, bu hileye maruz kalan kişinin veya bir üçüncü kişinin zararına olacak şekilde fail veya bir başka şahıs adına menfaat elde edilmesidir.


Dolandırıcılık suçunun kabaca tanımını yaptıktan sonra gelelim bilişim yoluyla dolandırıcılık suçuna; Bilişim yoluyla dolandırıcılık suçu, dolandırıcılık suçunun nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu”nun 158. maddenin (1) numaralı fıkrasının (f) bendinde, dolandırıcılık suçunun, “bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sureti ile” işlenmesi halinde iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur, denilmektedir.

İlgili maddenin yürürlüğe konma gerekçesinde ise; “Bilişim sistemlerinin ya da birer güven kurumu olan banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması, dolandırıcılık suçunun işlenmesi açısından önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Banka ve kredi kurumları açısından dikkat edilmesi gereken husus bu kurumları temsilen, bu kurumlar adına hareket eden kişilerin başkalarını kolaylıkla aldatabilmeleridir” denilmektedir. Bilişim sistemlerinin ya da birer güven kurumu olan banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması, dolandırıcılık suçunun işlenmesi açısından önemli bir kolaylık sağlamaktadır. Banka ve kredi kurumları açısından dikkat edilmesi gereken husus, bu kurumları temsilen, bu kurumlar adına hareket eden kişilerin başkalarını kolaylıkla aldatabilmeleridir. 

İnternet vasıtasıyla işlenen dolandırıcılık suçuna ilişkin karşılaştırılmalı örnek vakalar için sonraki sayfaya tıklayınız…

 

İnternet vasıtasıyla işlenen dolandırıcılık suçuna ilişkin karşılaştırılmalı örnek vakalar

örnek-1: İnternetten alış veriş yaparken sizden bir kredi kartı numarası istenildiğinde sizin de başkasına ait bir kredi kartı numarasını vermeniz ve akabinde malın size teslimi halinde, bilişim sistemleri kullanarak yapılan bir dolandırıcılık söz konusu olmaktadır.

örnek-2: Size ait bir banka hesap bilgisinin üçüncü şahıs veya şahıslar tarafından ele geçirilmesi ve sizin ait bu sistemden yararlanılarak çıkar sağlanmışsa (para transferi vb.) bilişim suçu veya bilişim sistemi kullanılarak hırsızlık suçu oluştuğu karinesi daha ağır basmaktadır. Dolayısıyla bu örnek olayda bilişim araçlarının kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan bahsedilemeyecektir.

örnek-3: Size ait Kredi kartı veya banka kartı ile üçüncü bir şahıs tarafından ATM makinesinden para çekilmesinde de yine hileli bir davranıştan söz edilemeyeceği için dolandırıcılık suçu oluşmayacaktır.

örnek-4: Bir alım–satım veya e-ticaret sitesi üzerinden beğenmiş olduğunuz bir aracın satıcısı ile bu site üzerinden anlaşmaya varmanız veya direk kendisiyle telefonda görüşerek 20.000 TL bedelli aracın bankasına satılmasını önlemek amacıyla satıcının sizden talep ettiği 1000 TL kaparo ücretini kendisine banka yoluyla havale etmeniz ve aynı gün içerisinde satıcı şahsın bu parayı bankadan çekmesi ancak vaat ettiği şekilde satışı gerçekleştirmemesi ve paranızı da iade etmemesi halinde yine bu eylemin de TCK’ nun 158. maddesinin 1. fıkrasının ( f ) bendinde düzenlenmiş olan nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğu kabul edilmelidir. (Konuya ilişkin örnek karar: YARGITAY Ceza Genel Kurulu”nun 11.06.2013 tarihli 2013/15 E. 2013/432 K. Numaralı İlamı)

örnek-5: Size ait kredi kartı bilgilerini öğrenen şahısın, elektronik ortamda alım satımı yapan bir şirketin internet sitesine girerek “mail order” yoluyla mal siparişinde bulunması ve mail order formlarına size ait kredi kartı bilgilerini yazarak satıcı firmaya, sizin hesabınızdan ödeme yapılmasını sağlayıp kargoyla gönderilen malları teslim alması halinde yine suç tarihinde yürürlükte bulunan bilişim sistemini kullanarak çıkar sağlama suçunun oluştuğu kabul edilecektir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here