Ana sayfa İnternet İnsanoğlu ve Tektipleşme

İnsanoğlu ve Tektipleşme

0

İnsan, modern davranışlarına 50.000 yıl önce kavuşmuştur. Dik duruşa, görece gelişmiş bir beyine, soyut düşünme ve konuşma yeteneklerine sahiptir. Kendisinin farkında olması, rasyonelliği ve farklı yönelimlerle, ilginç çeşitlilik türevleri ile dolu zekası gibi üst düzey seviyede düşünebilmesini sağlayan özellikleri, insanı diğer canlılardan ayıran özellikler olarak sayılmaktadır.

 

 Karbon bulgular

 

Habitat ise bir organizmanın yaşadığı ve geliştiği yerdir. Düşünce ve anlam habitatı kavramı ise insanlığın günümüzden 16.000 yıl öncesine dair karbon bulgular sunan Fransa”daki Cro Mağarası”ndaki ilk kabile yaşantısına dair izlerle ilişkilendirilebilir. Düşüncenin ve anlamın sorgulanmaya başladığı tarih hiç bir zaman bilinemese de bir gelişim ve yaşam niteliğine sahip olduğu kesindir.

 

 

önermeler

 

Anlamlar, şüphesiz düşünmenin getirdiği insana özgü konuları kapsar. örneğin; bir beyine sahip deniz canlısında görülen beslenme güdüsü ve bunun yaşamını sürdürmesi için gerektirdiği bir takım avlanma, savunma stratejileri sistematik bir anlam döngüsünü ifade etmez. Eğer ifade etseydi, insanoğlu için de bu tür beslenme, savunma stratejileri maddesel özellik taşımaz ve anlamlı olurdu. Bu örnek kavramlar yaşamın gereklilikleridir ve günümüzdeki modern bir insanın kurabileceği, “ben çocuklarıma bakabilmek için yaşarım” önermesinin aslında “anlam” kavramını taşımadığını ortaya koyar. Peki bu kavram yani düşüncenin ve yaşamın yaşamın gerektirdiği maddesel durumlardan ayırdedici özellikler sergileyen alanını ilgilendiren anlam kavramı ne demektir?

 

Karl Marx

 

İstanbul”da yaşamını sürdüren bir birey(Biominal adıyla bir Homo-Sapiens) uyanıyor. Amacı, bir para karşılığında belli bir çalışma yaptığı ve bunun için belirli saatlerini kiraladığı(Karl Marx, 1849) bir iş için daha önceden belirlenen saatlerine başlamak. İlk olarak hazırlanıyor -çünkü insanoğlu, belli amaçlar için hazırlanma
güdüsüne sahiptir- ve daha sonra hazırlıklarını tamamlayıp işini yapmak için bulunması gerekli yere doğru hareket etmeye başlıyor. Bunun için mali veya başka nedenlerle ulaşım aracı olarak metrobüs kullanıyor. Metrobüs adlı ulaşım aracının temel özelliği çok yoğun şekilde tercih edilmesinin beraberinde getirdiği ; konforsuz ve rahatsız oluşudur. Ancak bireyimiz bunlara katlanarak işini yapmak için bulunması gereken yere ulaşıyor.

 

 

çalışmak ve metası (para) 

 

çalışıyor, kendisi için belirlenen kurallar dahilinde para karşılığı yaptığı işleri tamamlama evrelerini sürdürüyor. Bedensel olarak yorgun düştüğü ve enerjisini yitirdiğinin tahmin edildiği anda yine daha önceden belirlenmiş zaman aralığında enerji kazanıp besleniyor (insanoğlu, faaliyetlerini sürdürmek için beslenir). Bunun ardından işine geri dönüyor. Kiraladığı çalışma zamanı tamamlanınca bu kez de yaşadığı yere dönmek için harekete geçiyor. Ulaşım aracı kullanıyor. Evine ulaşınca kiraladığı zamanın ve bu kira kapsamına girmeyen ulaşım zamanının temelini oluşturduğu bir günün kalan zamanında dinleniyor, uyuyor… Birey açısından döngüsel olarak örnek durumlar, neredeyse değişmeyen şekliyle devam ediyor.

 

Anlam ve teknoloji

 

Konu anlam kavramına indirgendiği zaman ise bazı çıkarımlara ulaşılıyor. Belirli saatlerin kiralanması sonucu elde edilen meta-para, belli amaçlar için harcanmak üzere kurgulanmış bir araçtır. Paranın harcanması aşamasında hayati önem taşıyan barınma, beslenme gibi temel faktörlerin yanında teknoloji gibi ikinci derece önemli kavramlar devreye girer. Teknolojinin insan hayatındaki yeri günümüz modern insanı için önemli bir konu anlamı taşır. Peki teknolojinin insan hayatında meta ile edinmesinde nelere dikkat edilir? öncelikle kişilik özelliği bu noktada belirleyicidir. İnsan direkt hedef odaklı olabileceği gibi farklı noktalarla dışavurumcu bir kimse de olabilir. örneğin bir müzik dinleme aygıtına gereksinim duyulduğunda maliyeti bir iş gününün 5″te 1″i düzeyinde bir aygıtın tercih edilebileceği gibi 5 ya da 6 iş günü sonunda elde edilebilecek meta ile de bir aygıt satın alınabilir. Bunu anlam kavramı adına gelinen bir başlangıç noktası olarak ele alacağız.

 

 

Anlam kavramı üzerinden devam edildiğinde bazı zaman dilimlerinin bireysel zamana ayrıldığı öngörülebilir. Müzik dinlemek gibi bireysel zamanlar için ihtiyaç duyulacak aygıtın tercih sürecinde kişinin yaşam çevresi birinci derecede önem taşır. İnsan, eğer 5 ya da 6 günlük işin sonunda satın alınabilen aygıtların kullanıldığı bir habitat içinde yaşam sürüyorsa bir tür sürü psikolojisinden kaçamaz. Eğer kaçarsa dikkat çekecektir. Eleştiriye hatta küçük düşürücü direkt odaklanmalara maruz kalabilir. Yani anlamlar, habitat içerisinde yalnızca ” stabil olarak” kalır. Hint felsefesinin sıklıkla vurguladığı “yol olup akma”, anlamların değerlenmesi bunun yanı sıra sonuçsal duruma ulaşması yukarıda belirttiğimiz nedenlerle düşük olasılıklı gerçekleşimler
sergiler.

 

Tektipleşme

Peki teknoloji alışverişlerindeki genel geçer yargılar ve metaların değerlendirilmesi durumu nelere yol açar? Bu sorunun yanıtı açıkca, tek tipleşme şeklindedir. Tek tip aygıtların ortak habitatlarda kullanıldığı ve bunun bir sonucu olarak insanoğlunun daha fazla tek tipleştiği değer yargıları ile çevrelendiği düzen ortaya çıkar. çıkmıştır. çıkmaya devam etmektedir.

 

 

Sonuç

Dünya üzerinde yaklaşık 300 milyon adet iPhone olduğu tahmin edilmektedir. Ekim ayında Apple”ın sadece bir günde 150 bin adet iPhone 5C ürettiği verisi basına sızmıştır. Dünya üzerindeki tablet bilgisayarların yüzde 65″i Apple iPad versiyonları tarafından kapsanmıştır. ABD”de desktop ve taşınabilir bilgisayar pazarının pazar
lideri yaklaşık 10 senedir Apple”ın Mac ürün gruplarına aittir. Global veriler ve mali tabloların ortaya koyduğu gerçekler tek tipleşmeyi doğrular türdedir. Tektipleşmenin insanoğlunun kendini çevrelemesi, kendi anlam yargılarını kişiselden genele kaydırması gibi psikolojik altyapılarla orantılıdır. Sonuç olarak tektipleşmenin
insanoğlunun 21. Yüzyılda karşılaştığı en yoğun “yargı” olduğu aşikardır.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here