Ana sayfa Yazılım Fotoğrafta Kompozisyon ve Karakter Tasarımına Giriş!

Fotoğrafta Kompozisyon ve Karakter Tasarımına Giriş!

0

Figür fotoğraflarında kompozisyon konusunu bitireceğiz ve karakter tasarımına giriş yaparak, farklı karakter çizimleri göreceğiz.

Geçen sayımızda değindiğimiz fotoğrafta kompozisyon konusunun devamında, birkaç örnek daha vererek kompozisyon konusunu tamamlayacağız. Fotoğrafın teknik donanım ve kuralları dışında, görsel boyutuna, yine iyi ve güzel görünen genel geçer, kabul görmüş durumlara değineceğiz ve bununla birlikte kompozisyon konusunu yavaş yavaş geride bırakarak yepyeni bir konuya giriş yapacağız: karakter tasarımı.

Karakter tasarımı yaparken deformasyonlara başvuracağız. Zaten bu konuda belli kurallar anlatmak yerine, bu yola giderken gereken bazı püf noktalardan bahsedebilirim size ancak; çünkü karakter tasarımı yapmanın genel geçer kuralları yoktur. Bu ancak çok inceleyerek, çalışarak ve düşünerek ortaya çıkabilecek bir şey. Aksi halde sadece size anlatılan karakteri çizebilir, daha ileriye gitmeniz için gereken düşünce faaliyetiniz kısıtlanmış olur. Bu sebeple bu sayıda kısaca giriş yaparak bol bol örnek göreceğiz.

Deformasyon yaparken bir portrede nelere dikkat edilmeli? çizgiyle, renk kullanmadan bir karakter ortaya çıkarmak için nasıl uygulama yapmak gerekir? Bu konuya ve bunun gibi sorulara, henüz tamamladığım “tımarhane” konseptli karakter projesinden örnekler vereceğim.

BAŞLIYORUZ!

Figür fotoğraflarında kompozisyon konusuyla ilgili geçen sayıda, kadrajda figürün hangi noktalardan kesilmemesi gerektiğinden, fotoğrafta ve illüstrasyonda boşluk kullanımından ve boşluğun kompozisyonla ilişkisinden söz etmiştik.

1/3 kuralına fotoğraf başlığı altında değineceğimiz bu sayıda, bu kurala uygun olarak figür fotoğraflarının nasıl oluşturulacağından bahsedelim.  1/3 kuralına yeniden değinecek olursak; kadrajı yatay ve dikeyden üç eşit parçaya böldüğümüz zaman, ağırlık merkezinin, vurgunun, ortaya çıkan dört noktadan biri üzerinde olması gerektiğidir. Bu kuraldan ayrıntılı olarak bahsettiğimiz geçen sayının ardından, bu sayıda daha fazla fotoğraf inceleyelim. (resim 1)
 

fotoğrafa baktığımız zaman, 1/3 kuralı dahilinde oluşturulmuş olduğunu görüyoruz. Ağırlık merkezi, söz konusun dört noktadan birinde. Görseli oluşturan yan elemanlar, boşlukla birlikte kompozisyonu oluşturmakta. Bu noktada kadrajı yatay ya da dikey olarak almanızın çok önemi yoktur. çapraz bir kompozisyon almış olsanız dahi, boşluk ve ağırlık merkezi ile iyi bir denge kurduğunuz taktirde, ortaya başarılı fotoğraflar çıkarabilirsiniz. Bunu çok fazla fotoğraf inceleyerek daha iyi kavrayabileceğimizi yeniden hatırlatarak, farklı örneklere yer veriyorum. (resim 2,3,4,5)
 
 
 

 

 

elbette yalnızca figür fotoğrafları için geçerli değildir bu. Vurgulamak istediğiniz konu, nesne her ne ise; onu, boşluk, yardımcı elemanlar, renkler ve lekelerle oluşturabilirsiniz. Bunlar, fotoğrafın ancak estetik boyutuyla alakalıdır. Fotoğrafın teknik boyutuna baktığımız zaman, gelişen teknoloji ile sürekli yeni makineler  üretilmekte ve diyafram, ISO ve enstantane ayarları ile alan derinliği, netlik, ışık, ton gibi değerler fotoğraf makinenizin teknik donanımı ve elbette sizin tercihlerinizle alakalıdır.

İllüstrasyonda ve fotoğrafta kompozisyon konusunun sonuna geldik. Karakter tasarımı konusuna da bu sayımızda giriş yaparak pek çok örnek göreceğiz; ancak dijital illüstrasyonun, tasarımın, heykelin, kısaca tüm plastik sanatların temelinde sağlam olması gereken çizim, desen ile giriş yapacağız ve ilerleyen sayılarda aşama aşama renklendirerek farklı karakter tasarımlarını inceleyeceğiz.

Karakter tasarımında deformasyona başvuracağımızı söyledik. Bir portreyi deforme ederken nelere dikkat ediyoruz, hep birlikte görelim..

Görsel örneklerden önce biraz teorik bilgi vermekte fayda var.

Ortaya bir portre çıkaracağız ve bu karakterin “tımarhane” konseptinde olmasını sağlayacağız. öncelikle bilmemiz gereken iki önemli nokta var:

Bir objeyi, bir figürü, doğada var olan herhangi bir nesneyi deforme edebilmek, ancak o nesneyi, o figürü çok iyi tanımak, çizmek, düşünmek ve betimlemekle mümkündür. Kısacası, bir nesneyi “doğru bozabilmek” aslını iyi bilmeden pek mümkün olamaz.
“Neyi” çizeceğimize iyi karar verip, çizilecek karakter konusunda araştırma yapıp, gerekirse notlar almak, eskizler çizmek gerekir.

O halde önce deformasyonun ne olduğundan, insan portresinden, daha sonra konseptimizden bahsedelim ve karakterleri biraz tanıyalım.

Deformasyon nedir?

Deformasyon kelime anlamı ile “biçim bozmak” demektir. Betimlenen figürün deforme edilecek yerlerinin, figürü tanınmama derecesine vardırmadan bozmaktır.
Figürde abartılı kaslar, abartılı ifadeler, vurgu için figürü bozmak ve özünden koparmadan değiştirmek, deformasyonun genel tanımıdır.

İnsan yüzünde oranları inceleyecek olursak:

İstisnalar olmakla birlikte, insan yüzünü oranlayacak olursak, dikeyde hemen hemen üç eşit parça olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu oranlandırma, bilim adamları ve plastik sanatçıların gerçeklerden yola çıkarak araştırıp kabul ettikleri “ideal bir insan yüzü” için geçerlidir.
 

Bu üç parça: alın, kaşların ortasından burnun alt kısmına ve burnun alt kısmından çeneye kadar olan bölgedir. (resim 6)

Yine istisnalarla birlikte; cepheden baktığımız zaman, yüzün tam ortasından geçen bir çizgi ile yüzü iki parçada inceleyebiliriz; ancak unutmamamız gereken önemli bir nokta var: boyut ve şekil olarak bedenin ve dolayısıyla yüzün sağ ve sol tarafı birbirinin aynı değildir. Bunu çoğu zaman fark edemesek bile, bir göz diğerinden daha büyük ya da küçük, çene yapısının sağ ve sol tarafı farklı büyüklüklerde, dudak farklı boyutlarda olabilir. Bunlar dikkatli incelendiğinde belirgin olarak hissedilebilecek farklılıklardır. Bu sebeple özellikle portre çizimlerinde modeli çok iyi gözlemlemek, izlemek önemlidir. Doğru çizmenin ve hacmi kavrayabilmenin en önemli yollarından biri budur.

Nitekim karikatüristlere baktığımız zaman; deformasyonlarından, figür betimlemelerinden, figürü ne kadar iyi tanıdıklarını, ne kadar iyi gözlem yaptıklarını ve bunu fikirleriyle buluşturarak ortaya başarılı karikatürler çıkardıklarını görebiliriz. Bir nesnenin doğrusunu çizebilmek ne kadar emek istiyorsa, o nesneyi bozabilmek, deforme edebilmek, deformasyonla birlikte hala o nesneyi izleyicinin aklında betimleyebilmek, çok daha fazla gözlem, çalışma ve birikim gerektiren bir iştir. Başarılı deformasyon ancak bu şekilde ortaya çıkar ve aksi halde ortaya çözümlenmemiş, araştırılmamış ve üzerinde çalışılmamış çizimler ortaya çıkar.

 

 

 

Portrelerde karakterleri ve deformasyonu incelemeye başlayalım. (resim 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)
   
   
   
   
 
Karakterleri incelediğimiz zaman, bu karakterleri görebilmemizin pek mümkün olmadığını söyleyebiliriz; ancak bu ifadelerin ve karakterlerin insan yüzleri referans alınarak yapıldığını anlıyoruz. özet olarak kaynağımız insan ve ifadelerle akılda uyandırılan bazı fikirler, izleyiciye ulaşılan noktadır.

Bu konuyla ilgili değinmemiz gereken diğer bir başlık ise çizgi. örneklerdeki çizgilere baktığımız zaman, her çizginin birbirinin tekrarı olmadığını görüyoruz. Kalın, ince, kısa, uzun, sert, yumuşak pek çok çizgi değeri ile karşı karşıyayız. Hangi çizgi nerede kullanılmalıdır sorusunun elbette net bir cevabı olamaz; bu, bu işe henüz başlamış insanlar için ciddi bir kısıtlamadır; ancak hangi çizginin nerede nasıl kullanılacağı alternatiflerini üretebilmeniz için, dahası kendi plastik dilinizi yaratabilmenize giden tek yol çok fazla araştırma ve çalışmadan geçer. Her türlü çizgi değeri ile bir görsel çıkarabilirsiniz ortaya elbette; ancak dikkat edilmesi gereken konu, üzerinde çalıştığınız nesnenin dokusunu, hacmini, biçimini, ifadesini ortaya çıkarmak, izleyiciye hissettirebilmektir.

önümüzdeki sayıda karakter tasarımı konusunda renk başlığını inceleyeceğiz. Bir karakteri aşama aşama renklendirecek ve ortaya deformasyonla birlikte yepyeni bir karakter illüstrasyonu çıkaracağız. Bununla birlikte şimdilik değindiğimiz çizgi konusuna daha ayrıntılı yer vereceğim ve çizgi ile doku oluşturmaya farklı örnekler vereceğim.

Karakter üretebilmenin belli başlıkları yoktur. Bu ancak çok çalışarak ve fikir alışverişi yapılarak pekiştirilebilecek bir alandır. çizimlerinizi, konuyla ilgili sorularını bana elektronik posta yoluyla ulaştırabilirsiniz ve üzerinde fikir alışverişi yapabiliriz. Karakter tasarımı konusunda bir iki başlık daha inceledikten sonra, belki köşeyi de sizin çizimlerinizi değerlendirmek için ayırabiliriz.

Unutmadan küçük bir tüyo, ezbere çizmekten çok, modellerden referans almalısınız.

Herkese iyi çalışmalar…
 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here