Ana sayfa Makale Fotoğrafın modern iletişim aracı olarak doğru tasarımlanması

Fotoğrafın modern iletişim aracı olarak doğru tasarımlanması

0

çağdaş bir kitle iletişim aracı olan fotoğraf, sanatla ilişkilendirildiğinde daha net ve doğru bir şekilde algılanmaktadır. Fotoğrafçılığa çok farklı bir açıdan yaklaştığımız dosya konumuz, hedefi doğru ve kusursuz görsel marka tanıtımı gerçekleştirmek olan veya sadece kişisel fotoğrafçılık gelişimini bazı temeller üzerinden sağlamayı amaçlayan kişiler için güncel bir konu özelliği içeriyor
 

Yeni bir buluş olarak önceleri salt teknik ve araçsal işlevi bulunan bir etkinlik olarak nitelendirilen fotoğraf; zamanla araçsal işlevinin yanı sıra toplumu değiştirme, biçimlendirme, yönlendirme özellikleri ve estetik ilişkisi fark edilerek geniş fonksiyonları olan bir kimyasal sonuç olarak düşünülmeye başlanmıştır. Fotoğraf, geçmişteki iletişim ağları çerçevesinde düşünüldüğünde günümüz koşullarına göre daha kısıtlı bir etkiye sahipti.
 
fototekik
 
Teknik olanakların gelişmesi ve fotoğrafın çoğaltılabilirlik özelliği, kitle iletişimin oluşmasını sağlamış ve eski dönemlerdeki kısıtlı iletişim durumunun günümüzde ulaştığı inanılmaz boyut ve değişimle beraber fotoğraf toplumların bilgilenmesini, gelişmesini ve değişmesini sağlayan bir iletişim kanalına dönüşmüştür. üstelik fotoğrafın kimyasal bir sonuç olma özelliği, gelişen fotoğrafçılık teknolojileriyle birlikte kilobayt veya megabayt isimleriyle adlandırılan teknolojik veri halini alması biçimine dönüşmüştür. Günümüzde fotoğrafçılıktaki, değişim birçok yeni iletişimsel gelişim sonuçlarını ortaya çıkarmaktadır.

İnsanlar, fotoğraflarla nerede olduklarını, ne yaptıklarını, nelerle ilgilendiklerini, yaşam standartlarını ve daha birçok farklı olguyu başka insanlara iletebilmektedirler. Birçok endüstriyel ya da temel ticari obje, fotoğraflarla küresel ya da yerel, hangi ölçekte olursa olsun insanlara ulaşmayı hedeflemektedir. Fotoğrafın görülen bu geniş fonksiyonel konumu, profesyonel fotoğrafçılıktan başlangıç seviyesi fotoğrafçılığına kadar olan geniş skalada bazı önemli detayların üzerinde durulması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu detayların en önemli ana başlıklarından biri de fotoğrafın tasarım boyutudur.

 

Fotoğraf karesinde tasarımın önemi

İster yerel ya da küresel etki sağlamak isteyen bir ticari fotoğraf çalışması olsun ister amatör düzeydeki ve yalnızca hobi olma özelliğiyle bir objenin fotoğraflandırılmasını amaç edinen bir çalışma olsun; fotoğrafın çekildikten sonra ulaşacağı insanlarda gerekli etkiyi bırakabilmesi için bir takım detayların dikkate alınması gerekir. örneğin üzerinde özenle durulmamış bir Kelvin ile çekilmiş fotoğraf karesinde vurgulanmak istenen ticari obje, planlanan ve zihninde ticari algı sonuçları bırakılmak istenen hedef kitlesine tam olarak ulaşamaz. çünkü renk düzeni belirttiğimiz örnekte Kelvin tasarımında dikkatsizlik nedeniyle tam anlamıyla doğru değildir.
 

fotoğraf
 
Bir fotoğraf çalışmasının kalite anlamında düzeyini belirleyen birçok faktör vardır. Fotoğrafta görselliğin düzeyini ve ulaştırılmak istendiği kişilere yani “hedeflerine” yönelik etkisini belirleyecek olan faktörler, fotoğraf sanat yönetiminin önemiyle ve sanatsal konumlandırmasıyla elde edilen fotoğraf karesinde yer alan objelerin, insan bilinci üzerinde yarattığı sonuçlar üzerinde etki edecektir. Bununla birlikte fotoğrafın görsellik düzeyinin geliştirilmesi ve üzerinde durulması, kişisel fotoğraf çekim sürecinde olan bir fotoğraf meraklısının mantıksal içerikli “bireysel” fotoğrafçılık gelişimi açısından da önemlidir.

Moholy Nagy:“Fotoğraf, görünenin yansıması değildir.”

Fotoğrafın teknik bir kimyasal yapı olmaktan çıkıp sanatsal bir ifadeye ve özgün bir dil yetisine kavuşması, fotoğraf mucitlerinin daha ilk yıllarda gösterdikleri üstün çabalarla mümkün olmuştur. Geçmişte bir yağlıboya tablonun görsel işlevinin pratik bir buluşla elde edilmesinden doğan fotoğrafçılık mantığı, birçok fonksiyonunun ve tarihsel gelişim sürecindeki araçsal işlevinin yanında fotoğrafın sanatsal bir ana dal halinde kabul edilmesiyle birlikte gelişim sürecinde yeni bir boyut ortaya çıkmıştır. Teknik arayışların ardından estetik arayışlar, fotoğrafın toplumsal yönünü ve işlevini de gündeme getirmiştir.

 

Fotoğrafçılıkta sanat detayı, çekilen objelerin mantıksal temellerle belirlenip konumlandırılması ve fotoğraf çekilen stüdyo veya doğa fotoğrafçılığı için bir orman ya da su altı fotoğrafçılığı söz konusuysa denizin içi yani akla gelebilecek her yerin doğru açılarının, doğru bölümlerinin, doğru obje planlaması yapılarak kadrajda yer almasıyla ilişkili olan kavramdır.

Fotoğraf karesinde sanat, hoşa giden biçim yaratımıysa bu hoşa giden biçimlerin kayda geçiş şekli olan fotoğrafta estetik değerler bütünüyle oluşturulmalıdır. Fotoğrafçı görüneni yansıtırken tasarımlayabilmelidir. Yani fotoğrafçılık bir “zihinsel yaratıcılık” gerektirmektedir.

Tasarımın fotoğraftaki önemini vurgulayan ilk teorisyenlerden Moholy Nagy 1925″te “fotoğraf çağdaş sanattır” diyordu ve şöyle ekliyordu: “Fotoğrafçılar ile sanatçılar arasında fotoğraf sanat mıdır tartışması, sorunun ortaya yanlış biçimde konmasıdır. Resmi fotoğraf ile değiştirmek niyetinde değiliz ki. Teknolojik gelişmenin getirdiği optik yaratmanın yeni formlarını yaratmak niye? Eleştirmenler hep resmin değerlerinden yola çıkıyorlar, artık fotoğrafın kendi değeri dikkate alınmalıdır. Ancak bu şekilde yargılanabilir. Fotoğraf basit şekilde görünenin yansıması değildir. ”
 

fotoğrafta ışık
 

Fotoğraf, görünen değil fotoğrafçının gördüğüdür

Fotoğrafın anlatım alanına değindiğimizde olanaklar geniştir; perspektifle ışıkla, kompozisyonla, objektifle, açılarla, fotoğrafçının vermek istediği anlam geniş bir boyuta sahiptir. İster estetik ister önceden belirlenmiş olsun ister insan bilinçaltına gönderilen görsel mesaj içeriklerine yani reklama yönelik olsun aklın, gözün, yüreğin birleştiği anlar ve daha fazlasıdır fotoğraf. Oluşturan ve görüşlerini aktarmak isteyen fotoğrafçı ulaşmak istediği kitleye bir araç olan fotoğrafla ulaşır. Bu ulaşımı bir anlam içerir. Anlam iletişimin anahtarı, iletişim sürecinin odak noktasıdır. “Her iletinin ileten için bir anlamı vardır. Bir film, yönetmenin anlatmak istediklerini; bir resim, ressamın bakış açısının; bir şiir, ozanın duygu ve düşüncelerinin anlamını taşır; bir fotoğraf da fotoğrafçının bakış açısının ve düşüncelerinin anlamını taşır.

 

Farklı Olun!

İnsan; duyularının önüne konan nesnenin biçimine, yüzeyine ve kütlesine göre davranış eğilimini belirler. Fotoğrafçılıkta estetik bir düzenin özenle tasarımlanması, fotoğraf karelerinin diğer birçok benzer fotoğraf sanatçısının karelerinden farklı nitelikte olması sonucunu ortaya koymaktadır. Artık sanat dalları arasındaki sınırlar giderek yok olmaya başlamış, farklı sanat dallarının kaynaşmasından da yeni sanat alanları; video-klipler, bilgisayar animasyonları, mixed media ortaya çıkmıştır. Bu değişim ve sınırların ortadan kalkıp fotoğrafçılığında gelişip farklılaşması “yeni alt dallara ayrılışı” durumu fotoğraf içinde geçerlidir. Güzellik, duyularımız arasındaki biçim bağlantılarının birliğidir. Bu temele dayanarak kuracağımız bir sanat teorisi, herhangi bir sanat teorisinin gerektirdiği derecede geniş olmak durumundadır.
 

ferhat verdi
 
Tasarım için bazı güncel örnekler

Fotoğrafçılıkta sanatsal tasarım olgusu için neler gereklidir? öncelikle maddi özelliklerin, hareketlerin, birçok karışık ve tanımlanamayan fiziki dış tepkinin algılanması veya belli bir düzenle oluşturulması gerekir.

Bunlar fotoğrafta konuyu oluşturacak olan tasarımlardır. Meydana getirilen algılar, düzenlenme aşamasının daha önceden var olan bir duygu veya heyecan durumuna uygun bir hale getirilen haliyle birlikte tasarım aşamasının önemli bir kavramsal devam niteliğidir. İşte o zaman duygu veya heyecan ifadesini bulmuş olur. Fotoğraf için düşünülen karelerin belli yansıtmalar içermesi söz konusudur. Bu yansıtmalar fotoğrafı çekecek olan kişinin gördüğüyle fotoğrafı tasarımlamasının ortaya çıkışıdır.

 

Siyah bir arka fon önünde büyük bir ağaç imgesi “yalnızlık” çağrışımı için iyi bir seçim olabilir. Aşağıdan görüntülenen insan figürleri, insanın ulaşılamaz olduğu gibi bir bilinçaltı imgesine yol açabilmektedir. Bu çekim metodu fotoğrafçılıkta bu “ulaşılamaz, yüce” psikolojik algı sonucu için kullanılmaktadır. Uzaktan bir çekim ve çevresine göre küçük kalmış biri fotoğraf karesindeki yansımasında “uzaklaşma” algısını ortaya çıkarır. Karanlık ve soğuk renklerin yerine kırmızı, turuncu gibi sıcak renklerin bulunduğu canlı bir kare içinde bir bardak limonata fotoğrafı iştah açıcı bir etkiyi ortaya çıkarır. Bu örnekler bilimsel olarak ortaya konmuş sonuçlardan yola çıkılarak verilmiştir. Bunlara fotoğraf çekecek olan birey, yeni perspektifler katma yani tasarımlama hakkına sahiptir.

Kadrajın estetik düzeyi

Geometrik orantılar olgun bir ahengi elde etmek için binbir düzene sokulabilir. Bu sonsuz düzenlerin insandan insana değişmesi, sanat eserinin bütün ahengini mekanik bir izaha bağlamak anlamına gelmez. ölçüler, eserden esere değişmese bile onların iyi bir etki yaratması sanatçıda duygu ve sezgi ister. Fotoğraf karesinde yansıtılacak ahenk sadece zihinsel bir gayretle meydana getirilmez; içgüdülere bağlı olarak ve bazı bakış açılarıyla nitelikli sonuçlar elde edilir.
 

fotoğrafta kadraj
 
Fotoğrafçılıkta biçim bir dış-çizgi ile sınırlanacaksa, bu çizgi kadrajdır. Kadraj eğer fotoğrafçı tarafından oluşturulabilir özellikler taşıyorsa estetik sonuçların yanında insan algısına doğru şekilde hitap edebilmek adına belli bir çizgi oluşturulmalıdır. Bu çizginin cansız kalmaması için kendine göre bir ritmi olmalıdır. Biçim yığılması, mekân, ışık ve gölge birlikte incelenmelidir. Hepsi fotoğrafçının mekân duygusunun çeşitli yönleridir. Kütle somut mekândır; ışık ve gölge, kütle-mekân ilişkisinin sonucudur.

Biçimler birçok nedenle konumlandırılmalıdır. Fotoğrafçılıkta konumlandırmanın bir takım geometrik alt-nedenleri vardır. örneğin denizin içinden tam karşınızdaki bir kumsalın fotoğrafını çekiyorsunuz; kumsal kare içinde gökyüzünün üçte biri kadar bir bölümde kadraj içine sığdırıldığında insan, o kareden maksimum algıyı edinir. Bu arada üçte bir gökyüzünün 1 oran ve yeryüzünün 2 oranı kapsayacak şekliyle de fotoğraf karesi için ele alınabilir. Şu bilinmelidir ki üçte bir, insan algısı için olumludur. Sınırsız bir hayal gücüyle fotoğraf için nesnelerin konumlandırması yapılabilir.

 

Fotoğrafta gereksiz kalabalık yaratan objelerle bir kare oluşturulmamasına özen gösterilmelidir. İnsan algısını yoran gereksiz objelerin belirlenmeside fotoğrafçının üzerinde durması gereken bir konudur. Kadrajın estetik düzeyi, üzerinde dikkatle durulması gereken bir öznel niteliğe sahip olmalıdır.

Mekân ve renk tasarımı
Fotoğrafçılıkta mekân her zaman bazı standartlara göre belirlenmelidir. Ayrıca mekân, çekim amacının içerdiği konseptlerle tamamen bağımlı bir ilişki içindedir. Işık ve gölge fotoğraf kalitesinin ve kişiler üzerinde yaratacağı etkinin temel maddelerindendir. Işık ve gölge tasarımı birçok etkinin yanı sıra özellikle duyguların fotoğrafta ifade edilişinde kritik öneme sahiptir. örneğin kırmızı renk en dikkat çekici renktir. Yüksek binaların tepesinde kırmızı ışık vardır. çünkü kırmızı ışık kilometrelerce mesafeden anlaşılır. Bir planda beyaz, mavi, siyah, pembe renkler olsun; beyaz renge göre renk ayarları yapılmalıdır. Siyah alan içinde beyaz nokta fark edilir veya kontrast renkler bir arada kullanımı psikolojik bilinçaltına göndermeler yapar. Bu örnekler sayısız şekillerde çoğaltılabilir.
 

fotoğrafta çerçeve
 
Fotoğraf çerçevesinde ton değerlerini iki madde ile açıklayabiliriz.
1 – Nesnelerin maddeleri ve aralarındaki uzaklığa göre değişen koyulukları bakımından birbirleriyle olan bağıntıları ve tam rölyefleri, gölgelerin fotoğrafın esas ışığıyla olan bağıntısı.
2 – Aynı ışığın sadece değişik dereceleri gibi görünecek şekilde gölgelerin renkleri ve ışıkların rengi arasında tam bir bağıntı kurmaktır.

 

Sanatçı bir bütün olarak eşyaları, arka planda kalan her şeyi; ışık ve gölge içinde görmeye başlayınca çeşitli renklerin kadrajın esas ışığına göre ton değerleriyle canlılık değerlerini hesaba katmak zorundadır. Bunun için renklerin belirli bir düzenle planlanmaları gerekir. çerçevenin hakim tonu seçilir ve bütün diğer renkler bu hakim tonun atında veya üstünde belli bir uzaklıkta yerleştirilir. Beyaz ayarı asla unutulmaması gereken bir detaydır.
 

 
Diğer görsel boyutlar

Bir fotoğraf çalışmasına başlarken modellerin kıyafetleri ve çevresel aksesuarlar fotoğraf olgusunun merkez parçalarındandır. Fotoğraf çalışmaları çoğu zaman önemli bir görsel unsuru yerine getirir. Fotoğrafçılıkta giysi tasarımı doğal bir ihtişam ve uyum içerisinde olabileceği gibi tamamen sıra dışı çizgilerde taşıyabilir. Fotoğrafı takip edecek olan kitleye yansıyan kostüm tasarımı, renkler, yarattığı duygu bütünlüğü fotoğraf çalışmasının niteliğini ortaya koymaktadır.

Yukarıda bahsettiğimiz tasarımla ilgili detaylar ve hayal gücü fotoğraf çekimlerinde fotoğrafçı ve görsel malzeme arasındaki uyumun sonuçlarını ortaya koyar.

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here