Ana sayfa Makale Fotoğrafçılar Meslek Kuruluşu

Fotoğrafçılar Meslek Kuruluşu

0

Fotoğrafçılıkla ilgili dernek yapılarını tanıtacağımız bu yazımızdaki konuğumuz Fotoğrafçılar Meslek Kuruluşu
 

ülkemizde fotoğrafçılık alanında 50 civarında amatör dernek ve bu derneklerin bir kısmının birleşerek oluşturdukları Amatör Fotoğraf Federasyonu bulunmasına rağmen, bu güne kadar “mesleği” temsil eden bir meslek örgütü yoktu. Bir dönem PTFD Profesyonel Tanıtım Fotoğrafçıları Derneği bu eksikliği gidermeye çalıştı, ancak yaşatılamadı. Fotoğrafçılar Meslek Kuruluşu(FMK), bu boşluğu doldurmak ve meslek mensuplarının örgütsel ihtiyaçlarına cevap vermek üzere kurulmuştur. FMK günümüzde ekonominin ve toplumun değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayabilmek ortak bağıyla birleşen, kişilik ve ticari olarak saygın üyelerden oluşan, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olma özelliği taşıyor. FMK, telif hakları başta olmak üzere fotoğrafçılık mesleğini icra ederken karşılaşılan ticari, hukuki ve diğer sorunlar karşısında emeği koruyacak, temsil edecek ve fotoğrafçılar için ortak güç sağlayacak etkin, dinamik ve yetkin bir meslek örgütü oluşturmak amacıyla 4 Şubat 2011 tarihinde kuruldu.
 
fotoğrafçılar meslek kuruluşu
 
Meslek mensupları olarak yaşanılan sürecin teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlarda görülen hızlı değişimi devam ediyor. Mesleki uzmanlık alanlarında yeni eğilimleri, olanakları, teknikleri ve metotları araştırmak, incelemek ve çözümlemeye çalışmak için uzun ve yoğun emek harcanıyor. FMK sektörde faaliyet gösteren, hizmet veren kurumları ve meslek mensuplarının güçlendirilmesi gerekliliğinden doğmuş bir dernektir.

 

Yaşanılan sert rekabet ortamı içinde; çoğu zaman tehlike ve tehditler kavranabilse de, bunlar karşısında çözüm üretmekte çaresiz kalınmakta; genellikle de karşılaştıkları problemlerle bireysel olarak başa çıkamayan fotoğraf mesleğinden kişiler, bu çözümsüzlükler karşısında zor duruma düşmektedirler. Fotoğraf mesleğine sahip kişiler, hukuki boşluklar nedeniyle çoğu zaman çeşitli istismarlarla karşılaşılabilmektedir. Hem sektör içinden hem de sektör dışından dürüst rekabet kurallarını hiçe sayan haksız ve ahlaksız durumlar yaygınlık kazanmaktadır. Mesleği fotoğrafçılık olmayanlar fotoğrafçılığı, meslek olarak yapan kişilerden daha iyi sahiplenmiş durumdalar. Hafta sonları hobileri için fotoğraf çekenler bile artık kartvizitlerinde “fotoğrafçı” terimini kullanır hale geldiler.

fmk
 
Bu ve benzeri durumların önüne geçilebilmesi ve hukuki altyapının sağlıklı uygulanabilir hale gelmesi için, meslek mensuplarının gerek kendi aralarında, gerekse de üçüncü kişi ve kuruluşlar karşısında ilişkilerini belli standartlara, hukuki ve etik bir altyapıya oturtmak gerekliliği vardır. Tam da bu nedenle kurumsal bir çatı altında buluşmak zorunlu hale gelmiş durumdadır.

“Fotoğrafçı” ünvanlı meslek mensuplarının güçlerini birleştirerek, çağdaş koşullarda çalışmalarının sağlanması; meslek standartlarının korunması ve geliştirilmesi, özellikle profesyonel sınırların çizilmesi ve mesleki etik ve eğitimin gelişmesi, fotoğrafçılığın ülkemizde çağdaş normlara ulaşması, çalışma ilke ve prensiplerinin yerleştirilmesi ve kitlelere tanıtılması FMK”da öncelikli amaçlardır. Birikim, yetenek ve uzmanlıkları kullanarak kazanmak, kazanılanları korumak, daha saygın ve daha güçlü bir duruş sağlayabilmek adına Fototeknik olarak sizleri FMK”ya katılmaya davet ediyoruz.
üyelik için www.fmk.org.tr

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here