Ana sayfa Yazılım Fonction ve Mograph ile “Merdiven yapmak”

Fonction ve Mograph ile “Merdiven yapmak”

0

C4d”nin Modeling-modelleme araçlarından instance (örnek) aracını kullanarak bir döner merdivenin adım adım nasıl yapıldığını anlatacağız.

Bu örnek dersimizde C4d”nin Modeling-modelleme araçlarından instance (örnek) aracını kullanarak bir döner merdivenin adım adım nasıl yapıldığını anlatacağız. İkinci aşamada da Mograph modülüne sahip olan kullanıcıların aynı yöntemi kullanarak döner merdiveni nasıl yapabileceklerini göreceğiz.
 
  öncelikle bir “Cube” nesnesini oluşturalım. Attributes(özellikler) penceresinden; X=200, Y=10 ve Z= 50 m değerlerini girelim. Bu dikdörtgen prizması, yapacağımız merdivenin örnek basamağı olacak. Cube isimini “basamak” olarak değiştirelim. Basamak nesnesini “editable” yaparak çokgen (polygon) nesnesine dönüştürelim (Resim 1).
 
Functions/Dublicate komutu ile merdivenimizin diğer basamaklarını oluşturacağız. Dublicate aracının özellikler penceresinde; Dublicate sekmesini seçtiğimizde, standart olarak 8 kopye değeri verilmiştir. 20 basamaklı bir merdiven yapmak için; Copies bölümüne 20 değerini girelim (Resim 2). Hemen altında ” “Genarete Instances” in yanındaki kutucuğa tıklıyarak etkin hale getirelim. Bu seçeneği etkin hale getirmeden çoğaltma işlemini yaptığımızda; çoğaltmayı istediğimiz nesnenin aynısını girdiğimiz değer kadar çoğaltmış oluruz. Instance(örnek) özelliği Flash kullanıcılarının iyi bildiği sembol özelliğiyle benzer özellikleri taşır.
 
 
Flash”da yaratılan bir sembol, defalarca çoğaltılıp kullanabilir. Bir sembolde yapılan bir değişiklik diğer tüm kopyelerine de aynen yansır.Burda bizim amacımızda  istediğimiz gibi modellediğimiz bir merdiven basamağını, istediğimiz sayıda oluşturarak döner bir merdiven yapmak.
 
 
F2 tuşuyla “Top” (üstten) ekran penceresine geçtiğimizde resim 5″deki gibi bir görünüm oluşmuştur. Object Manegerda Basamak nesnemizi seçip nokta moduna geçelim.
Basamak nesnemizin tüm noktalarını seçelim (Selection / Select All veya Kntrl+A). X akis çubuğundan tutarak sürükleyerek merkezdeki dairesel boşluğu ayarlıyabiliriz. Burdaki örnekte basamağın boyu olan 200 m değeri pozisyon değeri olarak X = -200 m olarak uygulanmıştır.
 
 
 
F1 tuşuyla persektif ekran penceresine geçtiğimizde resim 7″deki gibi döner merdivenimizin basamakları artık daha belirgindir.
Nokta modundan çıkmadan, Structure / Knife aracını seçipi, özellikler penceresinde Mode : Loop aracını seçelim.
 
 
Merdiven korkuluğunu (trabzan) yapmak için; Knife aletiyle basamak nesnemizi Resim 9″da görüldüğü gibi dilimlere bölelim.
 

 

 

 
Poliygon moduna geçerek, Resim 10″da kırmızı oklarla gösterilen poligonları seçip Structure / Extrude Inner uygulayalım. özellikler penceresinde Ofsset değeri olarak; 1 veya 2 m girebiliriz.
Structure / Extrude aracına geçelim. Offset değerine, korkuluğun ayağının ne kadar olması isteniyorsa, örneğin 70 m girilir.
 
 
Resim 12″de görüldüğü gibi iki ayak oluşturulmuş oldu.
Resim 13″de kırmızı okla gösterilen bölüm; Knife aracının yine Loop seçeneğiyle, kesilip, içe bakanpoligon seçilir.
 
 
Basamak üzerinde yaptığımız işlemlerin, Instance (örnek) olarak yaratılan basamaklarda da aynen uygulandığını görebilirsiniz. Seçtiğimiz poligona Extrude uygulayarak bir sonraki örnek merdiven basamağının korkuluğu ile uyumlu hale getirebiliriz. (Resim 14)
Bu düzeltmeleri, poligon halen seçiliyken X ve Y akislerinde taşıyarak yapabiliriz. (Resim 15)
 
 
X ve Y akislerinde taşınan poligonun açı sorununuda, Rotate aracına seçerek, Y ekseninde bir parça döndürerek düzeltmemiz mümkün. (Rsim 16)
 

 

 

 
Basamak ayaklarının üstünün düz olduğunu görmektesiniz. Tasarıma göre düz de olabilir eğimli de olabilir. Tercih tamamen tasarımcıya aittir. (Resim 18)
Nokta moduna geçip, Resim 18″de kırmızı okla gösterilen iki noktayı seçerek Y akis çubuğundan tutarak merdiven korkuluğu”nun eğimini göz önüne alarak aşağı doğru taşıyalım. (Resim 19)
 
 
Aynı işlemleri döner merdivenin iç kısmındaki korkuluğa da uyglarız. (Resim 20-21)
 
 
Burda küçük bir müdahale yaptım. Merdiven basamağının kırmızı okla gösterilen noktalarını seçip, basamağın iç kısmını daralttım. (Resim 22)
Resim 23″de, basit bir tahta kaplaması ve aydınlatma ile dört yönden merdivenin bitmiş halini görmektesiniz. Basamak üzerine ekliyeceğiniz her bir detay ve değişiklik Instance kopyelerinde de aynen oluşacaktır.
 
Mograph ile Merdiven Yapmak
Instance özelliğini kullanarak yaptığımız döner merdiveni “Mograph” modülünün Cloner Object aracıyla çok kolayca yapabiliriz. Resim 1″deki gibi basit bir basamakla işe başlıyabiliriz.
Döner Merdiven basamağımızın ölçülerini yine, X = 200 m , Y = 10 m ve Z = 50 m olarak verelim. Mograph / Cloner Object komutunu seçtiğimizde, Object Maneger”da Cloner Object”in simgesi oluşur.
 
 
Basamak nesnemizin Cloner Object nesnesinin içine taşırız (Resim 24).
Cloner Object”in özellikler penceresinde; Object sekmesinde kırmızı oklarla gösterilen ayarları yaptığımızda (Resim 25) elde edeceğimiz görüntü; Instance ile elde ettiğimiz görüntünün aynısıdır (Resim 4, soldaki görüntü).

Basamak sayısını (Count) burda da 20 olarak verdik. Instance özelliğini kullanırken H = 270 derece değerini girmiştik. 270″i 20″ye bölersek sonuç 13,5 derece olur. H”ye burdaki örnekte 15 derece değerini girdiğimizde de elde ettiğimiz sonuç Resim 4″teki sağdaki görüntünün aynısıdır.
Resim 5″den Resim 22″ ye kadar yapılan tüm işlemleri bu aşamaran sonra aynen uygularız.
 

 

 

 
Mographda oluşturulan döner merdivenin dört yönden görünüşü (Resim 26).
Mograph ile yapılan döner merdivenin şüphesiz önemli avantajları var. Count (sayı) miktarını istediğimiz kadar arttırıp, azaltabiliriz (Ben 50,000″e kadar denedim). Bunun yanısıra döner merdiveni kolaylıkla canlandırma (anime) yapabiliriz. (Resim 27)
 
  Sonuç olarak yapmış olduğumuz merdiven 20 basamaklı bir döner merdiven. Bu merdivenin korkuluğunu yapmak için ikinci bir yöntemden de kısaca bahsetmek isterim. öncelikle bir Primitive Objects”den “Heliks” nesnesi oluşturalım. Basamağımızın eninin 200 m olduğunu ve merkezden -X yönünde 200 m taşıdığımızı hatırlıyalım. Bunun matematiksel anlamı; merdiven basamağımızın dış kenarından sıfır noktasına olan meafe 300 metredir (Resim 28).
 
Yine H = 270 derece verdiğimizi, basamak kalınlığı ve boşluğu ile birlikte (Per Step) 15 m olduğunu hatırlıyalım. Döner merdivenimizin yüksekliği 20 basamak olduğuna göre 20×15 = 300 metredir.
Bu verileri kullanarak, Heliks nesnesinin özellikler penceresinde,Resim 28 de kırmızı okla gösterilen değerleri girdiğimizde döner merdivenimizin dış korkuluğunu çizmiş olduk. İçteki korkuluk için; Heliks nesnesinin bir kopyesini alarak, Start Radius ve End Radius değerlerini 100 m olarak değiştirerek işlemi bitiririz. Helix nesnelerini yüksekliğini (Y = 70 m) belirleriz. (Resim 29)
 
 
 
Sweep Nurbs kullanarak, istediğimiz profili kullanarak korkuluğu modelleriz. Korkuluğun ayakları için hazır silindir nesnesi oluşturur, yükseklik ve kalınlığını istediğimiz gibi ayarlayıp, basamak nesnemizin içine sürükleyip bırakırız. Resim 30)
Döner merdivenin iç kısmı için de bi ayak daha oluşturup pozisyonunu ayarladığımız zaman korkuluğumuz bitmiş olur (Resim 31)
 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here