Ana sayfa Yazılım Fink paket sistemi

Fink paket sistemi

0

Fink, sisteme kurmaya çalıştığınız herhangi bir pakete bağlı diğer paketleri de sisteme yükler ve kurar.

Geçtiğimiz ay Fink paket sistemini açıklamaya çalışmış, kurulumuna değinmiş ve paket yönetimi için gerekli bazı parametrelerin kullanımını anlatmıştım. Bu ay kaldığımız yerden devam ederek Fink paket sisteminin geri kalan parametrelerine bir göz atacağız. Fink projesi açık kaynak yazılımlarını Darwin ve Mac OS X platformuna taşımaya çalışan bir proje olup Unix yazılımları üzerinde değişiklik yaparak Mac OS X işletim sistemi altında önceden derlenmiş veya kaynak kodundan derlenecek paketleri Debian yardımcı araçları kullanarak bizlere sunan MacPorts benzeri bir oluşumdur.

Install: İlgili paketi sisteme kurmak için kullanılır. Ayrıca “–use-binary-dist” parametresini ekleyerek paketin önceden derlenmiş halini kurmanız mümkün. Aşağıda belirttiğim örnekte wget paketini sisteme kuruyorum.

fink –use-binary-dist install wget
veya
fink -b install wget

macosx:macintosh$ fink install wget
Password:
Information about 2521 packages read in 0 seconds.
The following package will be installed or updated:
 wget
/sw/bin/apt-get-lockwait -q –ignore-breakage –download-only install wget=1.10.2-15
Reading Package Lists…
Building Dependency Tree…
The following NEW packages will be installed:
  wget
0 packages upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0  not upgraded.
Need to get 591kB of archives. After unpacking 1802kB will be used.
Get:1 http://bindist.finkmirrors.net 10.5/release/main wget 1.10.2-15 [591kB]
Fetched 591kB in 17s (34.7kB/s)
Download complete and in download only mode
Reading buildlock packages…
/sw/bin/dpkg-lockwait -i /sw/var/cache/apt/archives/wget_1.10.2-15_darwin-i386.deb
Selecting previously deselected package wget.
(Reading database … 4204 files and directories currently installed.)
Unpacking wget (from …/wget_1.10.2-15_darwin-i386.deb) …
Setting up wget (1.10.2-15) …
* Wget: (wget). The non-interactive network downloader.
install-info(/sw/share/info/wget.info): creating new section `Network Applications’

Remove veya Purge: Sistemden ilgili paketi kaldırmak için kullanılır. Artı olarak “purge” parametresi kullanılabilir. Purge ve Remove arasındaki tek fark “purge” parametresinin konfigürasyon dosyasını da sistemden kaldırması. Bu yüzden Remove yerine “purge” kullanmayı tercih edebilirsiniz.

macosx
:macintosh$ fink purge wget
Password:
Information about 2521 packages read in 0 seconds.
WARNING: this command will remove the package(s) and remove any
global configure files, even if you modified them!

Do you want to continue? [Y/n] y
Reading buildlock packages…
/sw/bin/dpkg-lockwait –purge wget
(Reading database … 4257 files and directories currently installed.)
Removing wget …
install-info(wget.info): deleting entry `* Wget: (wget) …’
install-info(wget.info): deleting empty section `Network Applications’
Purging configuration files for wget …


Update-all:
Bu komut sisteme kurulmuş olan paketlerin en son sürümlerini kurarak güncellemelerinin yapılmasını sağlar. Güncellenecek paket bulunmadığında ilgili çıktıyı görüntüler.

macosx:macintosh$ fink update-all
Information about 2521 packages read in 0 seconds.
No packages to install.

Configure: Fink yapılandırma/konfigürasyon işlemini tekrar çalıştırmak için kullanılır. Proxy ayarlarını veya yansı (mirror) ayarlarını değiştirmek gerektiğinde çalıştırılır. Eğer sorulan sorularda yabancılık çektiğiniz bir basamak olursa varsayılan değerin kabul edilmesi için <enter> ile geçmeniz yeterli olur. Uygulanan yeni değerler /sw/etc/fink.conf dosyasına yazılmakta olup örnek bir fink.conf dosyası şöyle olmalıdır.
# Fink configuration, initially created by bootstrap
Basepath: /sw
RootMethod: sudo
Trees: local/main stable/main stable/crypto
Distribution: 10.5
SelfUpdateTrees: 10.4
ConfFileCompatVersion: 1
Mirror-apache: http://www.apache.org/dist
Mirror-apt: http://bindist.finkmirrors.net/bindist
Mirror-cpan: ftp://ftp.cpan.org/pub/CPAN
Mirror-ctan: ftp://tug.ctan.org/tex-archive Mirror-debian: ftp://ftp.debian.org/debian
Mirror-freebsd: ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/ports/distfiles
Mirror-gimp: ftp://ftp.gimp.org/pub/gimp
Mirror-gnome: ftp://ftp.gnome.org/pub/GNOME
Mirror-gnu: ftp://ftp.gnu.org/gnu
Mirror-kde: ftp://ftp.kde.org/pub/kde
Mirror-master: http://distfiles.master.finkmirrors.net/
Mirror-rsync: rsync://distfiles.master.finkmirrors.net/finkinfo/
Mirror-sourceforge: http://west.dl.sourceforge.net/sourceforge/
MirrorContinent: eur
MirrorCountry: eur-tr
MirrorOrder: MasterFirst
ProxyPassiveFTP: true
UseBinaryDist: true
Verbose: 1
SelfUpdateMethod: point

Selfupdate: Yeni Fink sürümüne güncelleme yapmak için kullandığımız bir parametredir. Fink sitesini kontrol ederek güncel sürüm kontrolü yapar, çekirdek paketleri ve Fink uygulamasının kendisini günceller. örnekte görüldüğü üzere çekirdek paket güncellemelerinin karşıdan yükleneceği ve güncelleneceği belirtilmekte olup kırmızı renkle gösterilmiş bölümde yükleme işleminin zaman aşımına uğradığı görülmektedir. Fink güncellemesi ardından bu işlemi başka yansı için tekrar edip etmeyeceği sorusunu yöneltmiş ve ön tanımlı “3” değeri ile kullanıcıdan bilgi girişi beklemeye başlamıştır. Daha sonra başka bir yansıdan gerekli dosyalar indirilerek güncelleme işlemi sonlandırılmıştır. Güncelleme işleminin ardından ayrıca bütün paketlerin güncellemesi işlemi için “fink update-all” komutunu çalıştırabiliriz. Bu komut yardımı ile tek tek paketlerin güncellemelerinin yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

macosx:~ macintosh$ fink selfupdate
Password:
curl –connect-timeout 30 -f -L -A ‘fink/0.27.16’ -O http://www.finkproject.org/CURRENT-FINK-10.5
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0    13    0    13    0     0     20      0 –:–:– –:–:– –:–:–     0
I will now download the package descriptions for Fink 10.5-0.9.0.2 and update the core packages. After that, you should update the other packages using commands like ‘fink update-all’.
curl –connect-timeout 30 -f -L -A ‘fink/0.27.16’ -O http://west.dl.sourceforge.net/sourceforge/fink/dists-10.5-0.9.0.2.tar.gz
curl: (28) connect() timed out!
### execution of curl failed, exit code 28
Downloading the file “dists-10.5-0.9.0.2.tar.gz” failed.
(1) Give up
(2) Retry the same mirror
(3) Retry another mirror from your continent
(4) Retry another mirror

How do you want to proceed? [3]
curl –connect-timeout 30 -f -L -A ‘fink/0.27.16’ -O http://mesh.dl.sourceforge.net/sourceforge/fink/dists-10.5-0.9.0.2.tar.gz
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time
Current
Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 19750  100 19750    0     0  11531      0  0:00:01  0:00:01 –:–:– 12916
tar -xzf dists-10.5-0.9.0.2.tar.gz
./inject.pl /sw -quiet
/bin/mkdir -p -m755 /sw/fink/10.5
Copying…
/bin/cp -f README /sw/fink/10.5/; /bin/chmod 644 /sw/fink/10.5/README
/bin/cp -f VERSION /sw/fink/10.5/; /bin/chmod 644 /sw/fink/10.5/VERSION
/bin/cp -f DISTRIBUTION /sw/fink/10.5/; /bin/chmod 644 /sw/fink/10.5/DISTRIBUTION
mv /sw/fink/10.5/stamp-rel-0.9.0 /sw/fink/10.5/bak.stamp-rel-0.9.0
rm -f /sw/fink/10.5/stamp-*
mv /sw/fink/10.5/bak.stamp-rel-0.9.0 /sw/fink/10.5/stamp-rel-0.9.0
cp stamp-* /sw/fink/10.5/
/bin/cp -f fink-10.5.info /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/base/; /bin/chmod 644 /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/base/fink-10.5.info
/bin/cp -f fink-mirrors.info /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/base/; /bin/chmod 644 /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/base/fink-mirrors.info
/bin/cp -f xinvaders.info /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/games/; /bin/chmod 644 /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/games/xinvaders.info
/bin/cp -f xinvaders.patch /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/games/; /bin/chmod 644 /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/games/xinvaders.patch
/bin/cp -f mc.info /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/gnome/; /bin/chmod 644 /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/gnome/mc.info
/bin/cp -f librsync.info /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/libs/; /bin/chmod 644 /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/libs/librsync.info
/bin/cp -f bash.info /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/shells/; /bin/chmod 644 /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/shells/bash.info
/bin/cp -f bash.patch /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/shells/; /bin/chmod 644 /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/shells/bash.patch
/bin/cp -f xpdf.info /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/text/; /bin/chmod 644 /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/text/xpdf.info
/bin/cp -f xpdf.patch /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/text/; /bin/chmod 644 /sw/fink/10.5/stable/main/finkinfo/text/xpdf.patch
Your Fink installation in ‘/sw’ was updated with new package description files. Please update the package manager using ‘fink update fink’, then use appropriate commands to update the other packages,
e.g. ‘fink update-all’.
Downloading the indexes of available packages in the binary distribution.
/sw/bin/apt-get-lockwait -q update
Hit http://bindist.finkmirrors.net 10.5/release/main Packages
Hit http://bindist.finkmirrors.net 10.5/release/main Release
Hit http://bindist.finkmirrors.net 10.5/release/crypto Packages
Hit http://bindist.finkmirrors.net 10.5/release/crypto Release
Get:1 http://bindist.finkmirrors.net 10.5/current/main Packages [2261B]
Hit http://bindist.finkmirrors.net 10.5/current/main Release
Get:2 http://bindist.finkmirrors.net 10.5/current
/crypto Packages [20B]
Hit http://bindist.finkmirrors.net 10.5/current/crypto Release
Fetched 2281B in 3s (615B/s)
Reading Package Lists…
Building Dependency Tree…
Scanning package description files……….
Information about 2521 packages read in 2 seconds.
No packages to install.
The core packages have been updated. You should now update the other packages using commands like ‘fink update-all’.

Index: Paket önbelleğini yeniden oluşturur. Güncelleme gerektiğinde otomatik olarak farkedilir. Sürekli çalıştırmaya gerek olmayan bir parametredir.

Apropos: Bu parametre “list” gibi ilgili paketi aramak için kullanılır, “list” ile ayrıldığı noktalardan biri gerekli arama kriterini sadece paket isminde aramasının yanında paket tanımlamasi içerisinde de aramasıdır.

macosx:~ macintosh$ fink apropos wget
Information about 2521 packages read in 1 seconds.
i   wget 1.10.2-15       Automatic web site retriever (SSL)
wget-ssl       1.10.2-16      Placeholder package to update to unified wget. (OBSOLETE
)

Cleanup: Geçici dosyaları sistemden kaldırır. Ardından gelen değere göre diskteki paketlerin silinmesini sağlar. Herhangi bir parametre verilmezse –debs ve –sources varsayılan değerleri kabul edilir.

–debs    : .debs dosyalarını siler.
–sources    : Kaynak dosyalarını ve tar dosyalarını siler.
–all    : Bütün dosyaları siler.


macosx:~ macintosh$ fink cleanup all
Password:
Scanning package description files……….
Information about 2521 packages read in 1 seconds.
Collecting active source filenames…
Obsolete sources deleted from /sw/src: 3

Scanning deb collection…
Obsolete deb packages deleted from fink trees: 0

Obsolete symlinks deleted: 0

/sw/bin/apt-get-lockwait -q –option APT::Clean-Installed=false autoclean
Reading Package Lists…
Building Dependency Tree…
Obsolete deb packages deleted from apt cache: 0

Updating the list of locally available binary packages.
Downloading the indexes of available packages in the binary distribution.
Hit http://bindist.finkmirrors.net 10.5/release/main Packages
Hit http://bindist.finkmirrors.net 10.5/release/main Release
Hit http://bindist.finkmirrors.net 10.5/release/crypto Packages
Hit http://bindist.finkmirrors.net 10.5/release/crypto Release
Hit http://bindist.finkmirrors.net 10.5/current/main Packages
Hit http://bindist.finkmirrors.net 10.5/current/main Release
Hit http://bindist.finkmirrors.net 10.5/current/crypto Packages
Hit http://bindist.finkmirrors.net 10.5/current/crypto Release
Reading Package Lists…
Building Dependency Tree…

Geçen ay tanıtmaya başladığımız ve bu bölümde devam ettiğimiz paket sisteminin belli başlı parametrelerini inceleyerek bu ay ki yazının da sonuna geldik. Gelecek ay başka bir konuda buluşmak dileği ile hoşça kalın. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here