Ana sayfa İnternet Fikirleri patentlemek II

Fikirleri patentlemek II

0

Paylaşmadan önce…
 

Patentten doğan haklara tecavüz sayılan fiillerin nelerdir?
• Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek;
• Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak;
• Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu olan usulü kullanmak veya buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya uygulamaya koymak suretiyle kullanmak;
• Patent sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek;
• Bu maddenin 1. ile 4. bentlerinde yazılı fiillere iştirak veya yardım veya bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fiillerin yapılmasını kolaylaştırmak;
• Kendisinde bulunan ve haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak.
 
emre eldemir
 
Patent bir ürünün yapılışına ait bir usul için alınmışsa, aynı nitelikleri taşıyan her ürün, patenti alınmış usule göre yapılmış sayılır. Usule tecavüz etmeksizin ürünü ürettiğini iddia eden davalı bunu ispat etmekle yükümlüdür.

Patent başvurusu bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 55 inci maddesine göre yayınlandığı takdirde, başvuru sahibi, buluşa vaki tecavüzlerden dolayı hukuk ve ceza davası açmaya yetkilidir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmiş ise, başvurunun yayınlanmış olmasına bakılmaz. Tecavüz edenin kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayından önce de tecavüzün varlığı kabul edilir.

 

Buluş Bütünlüğü nedir?
Patent başvurusu, sadece bir tek buluşu veya genel nitelikte bir ana buluş fikri etrafında gerçekleştirilmiş olan ve birbirlerine bu ana buluş fikri ile bağlı birden çok buluşu içerir. Bu özelliği içermeyen başvurular, buluş bütünlüğü olmadığı gerekçesiyle başvurulara ayrılır.
İlk başvuru konusunun kapsamı içinde kalmak kaydı ile, ayrılan her başvuru için başvuru tarihi, ilk başvurunun tarihidir. İlk başvuruda rüçhan hakkı talep edilmişse, ilk başvurunun rüçhan hak veya hakları ayrılan her başvuruya da tanınır.

Ek Patent nedir?
Patent başvurusu veya patentin sahibi patent konusu buluşu mükemmelleştiren veya geliştiren ve asıl patentin konusu ile bütünlük içinde bulunan buluşların korunması için, ek patent başvurusunda bulunabilir.

Patent verilmesi kabul edilinceye kadar, patentin verilmesi kabul edilmese dahi, patent başvurusuna ek patent talepleri yapılabilir.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması, ek patentler için uygulanmaz. Ek patentlerin rüçhan tarihi, başvuru tarihlerine göre belirlenir. Ek patentin süresi, asıl patentin süresi kadar olup, ek patentler için yıllık ücret ödenmez.
 

patent
 
TüBİTAK Patent Teşvik ve Destekleme Programı”na nasıl başvurulur?
Patent başvurusu 23.08.2006 tarihinden sonra yapıldıysa teşvik başvuru formu, taahhütname, şekli uygunluk belgesi ve onaylı imza sirküleri/nüfus kayıt örneği ile teşvik başvurusu yapılır.

TüBİTAK teşvikten ulusal aşama için onay almış bir patent başvurusu PCT/EP başvurusu yaptığı takdirde tekrar teşvikten yararlanabilir mi?
Evet yararlanabilir. Ulusal aşama kapsamında TüBİTAK teşvik kapsamında onay alan başvurular PCT/EP başvuruları ve bu başvuruların ülke girişleri için tekrar teşvik için başvurabilir.

Türkiye”de yapılan bir patent/faydalı model başvurusu tüm dünyada geçerli olur mu?

Türkiye”de yapılan patent/faydalı model başvurusu sadece Türkiye sınırları içinde koruma hakkından yararlanır. Ayrıca koruma talep edilen ülkelerde, o ülkenin mevzuatına göre başvuruda bulunma ve belge alma imkanı bulunmaktadır.

 

Tek bir başvuru ile birden fazla ülkede başvuru yapmak mümkün müdür?
Hayır değildir. Ancak uluslararası (PCT) ya da bölgesel (EP, Avrasya, ARIPO, vb.) başvurular yaparak süreyi ve işlemleri azaltmak mümkün olacaktır.

Yurt dışında buluşumu korumak istiyorum. Ancak PCT başvurusu mu EP başvurusu mu yapmak gerektiğine karar veremiyorum.

Eğer buluşunuzun sadece Avrupa ülkelerinde korunmasını istiyorsanız doğrudan EP başvurusu yapmanız uygun olacaktır. Ancak Avrupa ülkelerinin dışında/yanı sıra ABD, Japonya gibi ülkelerde de buluşunuzun korunmasını istiyorsanız PCT başvurusu yapmanız gerekmektedir.
 

fikirleri patentlemek
 
Patentten doğan hakların kapsamı nedir?
Patent sahibinin, üçüncü kişiler tarafından izinsiz olarak aşağıda sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır.

• Patent konusu ürünün üretilmesi, satılması, kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması;
• Patent konusu olan bir usulün kullanılması;
• Kullanılmasının yasak olduğu bilinen veya bilinmesi gereken usul patentinin kullanılmasının üçüncü kişiler tarafından başkalarına teklif edilmesi;
• Patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünlerin satışa sunulması veya kullanılması veya ithal edilmesi veya bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle olursa olsun elde bulundurulması. (KHK 551, Madde 73)

Daha fazla ayrıntılı bilgi için:
Ankara Patent: www.ankarapatent.com
Türk Patent Enstitüsü: www.turkpatent.gov.tr

 

“Fikir iyi ama para yok.” Sorun değil…

Patent alınması, gerçekten uzun ve maliyetli bir süreç. Yıllar ve binlerce dolara varan maliyetlerden bahsediyoruz. Yukarıda bahsettiğim gibi yurt dışında da patentinizin geçerli olmasını istiyorsanız, her ülke için ayrı ayrı masraf etmeniz gerekecektir. Eğer imkanlarınız bu maliyetleri karşılamaya yetmiyor ise fikirlerinizi destekleyen finansman şirketleri var. Bunu duyunca çok hoşuma gitti ve kendileriyle de görüşerek size bilgi vermek istiyorum.
 

inovent
 
İnovent

Sabancı üniversitesi bünyesinde Türkiye”de inovasyonun gelişmesine katkı sağlama misyonuyla Sakıp Sabancı”nın vasiyeti üzerine 2006″da kurulan Inovent, Türkiye”de türünün ilk örneği olan önemli bir kuruluş. İnovent üniversite sanayi arasında bir köprüden öteye, üniversitenin kendi sanayisini kurmasına yardımcı oluyor. üniversitede veya dışarıda geliştirilen herhangi iyi bir fikir, İnovent tarafından bir şirkete ve büyük bir yatırıma dönüştürülüyor. İnovent şu ana kadar dokuz şirketin kurulmasına aracılık etti.

üniversitede ortaya çıkan fikirlerin sanayi alanında faaliyete geçmesi ve ticari bir değere dönüşmesi için, Sabancı üniversitesi kapsamında kurulan İnovent firması, üç yıldır faaliyet gösteriyor. İnovent aslında bir destek firması. İlk kurulduğu zaman üniversitelerde ortaya çıkan fikirleri desteklemek ve onları ticari birer projeye dönüştürmek amacını taşıyordu. Bu fikirleri teknoloji, inovasyon, fikri mülkiyet, yönetim, ticarileştirme ve yatırım açısından destekliyordu. Ancak artık sadece üniversitedeki fikirleri değil, Ar-Ge enstitüleri, KOBİ”ler, girişimciler tarafından ortaya atılan bütün fikirleri değerlendiriyor ve bir gelecek gördüğü fikirlere destek veriyor.

İnovent”in çalışma şekli özetle Türkiye üniversiteleri ve diğer kurumları her an tarıyor ve fikir arıyoruz. Böylece kriterlerimize uygun düşen, büyüme potansiyeli olan gelecek vaat eden ve ticari anlamda bir açılıma gidebilecek fikirleri belirliyoruz.

 

Ardından bu fikrin başarıya ulaşması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Eğer İnovent”in yapabileceğinin ötesinde ihtiyaçlar varsa İnovent bu hizmetlerin dışarıdan alınmasına veya başka şekilde ihtiyaçların karşılanmasına destek oluyor. İnovent bünyesinde 50″ye yakın kişi istihdam eden dokuz tane firma var. Bu firmalar, toplamda yaklaşık 2,5 milyon TL”lik ciroya sahipler.

İnovent”in bütçesi Sabancı üniversitesi”nden sağlanıyor. Bunun yanında bünyelerine aldıkları firmalar kar etmeye başladığı zaman İnovent belli bir oranda payını alıyor. İnovent”in bütçesi ile gelen fikirlere çekirdek sermaye yatırımı yapılıyor. Ancak proje gelişir ve daha fazla yatırıma ihtiyaç duyarsa risk sermayesi devreye giriyor. Risk sermayesi almak, iyi bir yol kat etmiş olsa da proje için hala bir risk taşıdığı anlamına geliyor.
 

ek patent
 
Proje daha da gelişirse bu sefer girişim sermayesi (Private Equity) denilen fonlar devreye giriyor. İnovent bunun dışında melek yatırımcı ya da kurumsal yatırımcı olan kişi ve kurumlarla da işbirliği içinde çalışıyor.

Bir fikrin, Inovent”ten destek alması çok kolay. Bir fikri olan bunu İnovent”e sunuyor. İnovent ise bazen bir saat içinde bazense birkaç aylık bir sürede bu fikri değerlendiriyor.

Eğer fikir gerçekten iyiyse ve ticarileşebilecek kapasitede ise ve ayrıca İnovent”in kendi kriterlerine uyuyorsa İnovent tarafından destekleniyor. Yani kişinin fikrini İnovent yetkililerine anlatması yeterli. Gerisi tamamen İnovent”e kalıyor. Fikir bir ticari projeye dönüştüğü zaman da İnovent gereken her türlü desteği sağlıyor. Böylece iyi bir fikirden başka hiçbir dayanağı olmayanlar birer şirket sahibi olma şansını yakalıyorlar. ML

Ayrıntılı bilgi için; www.inovent.com.tr

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here