Ana sayfa Etiketler Video Produksiyon

Etiket: Video Produksiyon

Mac ortamında video prodüksiyonu

Autodesk Smoke For Mac Os X: Temel Video Düzenleme Teknikleri V

Mac ortamında video prodüksiyonu

Autodesk Smoke(R) For Mac Os X: Temel Video Düzenleme (Editing) Teknikleri IV

Mac ortamında video prodüksiyonu

Autodesk Smoke(R) For Mac OS X: Temel Video Düzenleme (Editing) Teknikleri II

Mac ortamında video prodüksiyonu – Autodesk Smoke(R) For Mac Os X

For Mac Os X: Temel Video Düzenleme (Editing) Teknikleri

Mac ortamında video prodüksiyonu

Autodesk Smoke® For Mac OS X: Kurulum ve Temel Kullanım Özellikleri

Mac ortamında video prodüksiyonu

Autodesk® ve Apple işbirliğinde son etap : Smoke® For Mac OS X

Mac ortamında video prodüksiyonu

Apple sistemimizde kullandığımız video donanımları ile tam uyumlu RAID birimleri seçimi ve kurulumu.

Mac Ortamında Video Prodüksiyonu

Autodesk Smoke(R) For Mac Os X: Ara yüz ve Proje Özellikleri

Mac Ortamında Video Prodüksiyon

Autodesk Smoke(R) For Mac Os X: Arayüz ve Temel Kullanım

Apple destekli video donanımları – video depolama ve RAID çözümleri

Apple ile birlikte kullanılagelen profesyonel kurgu seti donanımları ve video/depolama üniteleri üzerinde duracağız.

Mac ortamında video prodüksiyonu 14

Adobe, bu güne kadar ürettiği video düzenleme yazılımı Premiere üzerinde her zaman bir konu üzerinde özellikle durmuştur.

Mac Ortamında video prodüksiyonu – 12

Bu yazı dizimizde, Post prodüksiyon sürecinde çözüm olarak en önemli isimlerden birisi olan Adobe'nin video prodüksiyonu üzerine odaklı creative suite yazılımı paketi; Production P

Mac Ortamında video prodüksiyonu – 11 Post-prodüksiyon gereksinimleri ve yazılımsal çözümlere...

Apple üzerinde çözümleyecegimiz post-prodüksiyon sürecinde nasıl bir sistem oluşturmamız gerektigine deginecek, görüntü üretimi için gerekli TV standartlarına bakacağız.

Mac ortamında video prodüksiyonu – 10: Post-prodüksiyon süreci ve standartlar

Bu yazı dizimizde, yayın standartlarını gözeterek, Apple üzerinde çözümleyecegimiz post-prodüksiyon sürecinde nasıl bir sistem oluşturmamız gerektigine deginececeğiz.

Mac ortamında video prodüksiyonu – 9: Post-prodüksiyon sürecine giriş

Bu yazı dizimizde, çektiğimiz görüntülerin Apple üzerinde kullanacağımız birleştirme ve video düzenleme yazılımları ile nasıl işlenebileceğine değineceğiz.

Mac ortamı”nda Video Prodüksiyonu

Yazı dizimizin 8. bölümünde, şimdiye kadar kullanadeldiğimiz veya filmimiz için seçeceğimiz tüm kamera sistemlerini karşılaştırarak rehber niteliğinde verilere ulaşacağız.

Mac Ortamında Video Prodüksiyonu

HD dün­ya­sı­na gi­riş yap­tı­ğı­mız­dan bu ya­na App­le üze­rin­de ça­lı­şan bir­çok do­na­nım­dan, for­mat­tan ve ya­zı­lım­dan bah­set­tik.

HD XDCAM kameralar ile post-prodüksiyon süreci – FinalCut

Gün­cel tek­no­lo­ji­nin tüm ni­met­le­rin­den fay­da­lan­mak üze­re edin­di­ği­miz son mo­del App­le Mac­Pro sis­te­mi­miz ol­du­ğu­nu ha­yal ede­rek vi­de­o dü­zen­le­me

Mac Ortamında Video Prodüksiyonu Bölüm 5: Tam HD formatlı yarı profesyonel...

Bir­kaç de­fa HD"nin (High De­fi­ni­ti­on-Yük­sek Ta­nım­lı) as­lın­da bir­bi­ri­ne ben­zer­li­ği olan çe­şit­li alan­lar­da is­mi­nin kul­la­nı­la­gel­me­si­nin

Mac ortamında Video Prodüksiyonu Bölüm 4: HD formatında giriş ve Apple/HD...

Mac ortamında Video Prodüksiyonu Bölüm 4: HD formatında giriş ve Apple/HD çözümleri

DONANIM

Intel’in donanım şefi şirketten ayrılıyor

Intel'in Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Intel'in donanımının neredeyse tümünden sorumlu yönetici, baş mühendislik sorumlusu Dr. Venkata (Murthy) Renduchintala'nın 3 Ağustos'ta şirketten ayrılmakta olduğunu duyurdu. Onun...