Ana sayfa Etiketler Portre

Etiket: Portre

Profil fotoğraflarında Amatörün bir adım ötesi

Artık sosyal medyanın uçsuz bucaksız ağlarında profil fotoğraflarının önemi yadsınamaz durumda.

Portre fotoğrafçılığında ileri teknikler-1

Eğer stüdyo içerisindeki portre fotoğrafların daha iyi, daha kaliteli, daha göze hoş görünür ve daha “anlamlı” olması isteniyorsa...

Portre için basit rötuş

Serkan Zor, çektiğimiz bir portre fotoğrafına nasıl kolayca rötuş yapabileceğimizi anlatıyor...

Hayatı yansıtan portreler

Pek çok ya­rış­ma ve­ya ya­yım­lan­mış fo­toğ­raf­ta gö­rü­len or­tak bir ya­nıl­sa­ma var; por­tre fo­toğ­ra­fı ve­si­ka­lık fo­toğ­raf­la sık­lık­la ka­rış­tı­rı­lı­yor ve­ya

Doğal ışıkta portre fotoğrafı üzerine birkaç söz

Por­tre fo­toğ­ra­fı ne­dir? Bu so­ru­nun ce­va­bı­na bi­raz ol­sun de­ğin­me­den fo­toğ­raf­la­rı­mız üze­ri­ne yo­rum yap­ma­mak ge­re­kir di­ye dü­şü­nü­yo­rum.

Foto Albüm köşesinde fotoğraflarınız yorumlanıyor…

Foto Albüm köşesinde fotoğraflarınız yorumlanıyor...

Farklı fotoğrafçılardan farklı çekim hikayeleri

Farklı fotoğrafçılardan farklı çekim hikayeleri

Foto Albüm köşesinde fotoğraflarınız yorumlanıyor…

Foto Albüm köşesinde fotoğraflarınız yorumlanıyor...

DONANIM

iPhone Zil Seslerini Kaynağından Dinleyin!

iPhone modellerinin imzası niteliğindeki çoğu zil sesi ve melodinin arkasında Marimba denilen enstrüman var. Değişik uzunluklardaki tahta blokların üzerine küçük tokmaklarla vurularak çalınan bu...

Seat eXS KickScooter