Ana sayfa Etiketler Fotograf Sektoru

Etiket: Fotograf Sektoru

Fotoğraf sektöründe 2011’in ardından

Fotoğraf, dijital görüntüleme ve baskı sektöründe 2011"i geride bıraktık. 2011 yılı içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konuları sizler için derledik.

Geçmişe davetlisiniz efendim…

Hilmi Nakipoğlu, tüm fotoğrafseverleri Nefus Nakipoğlu Zihinsel Engelliler Okulu'nda oluşturduğu Kamera Müzesi"nde sergilediği bine yakın fotoğraf makinesi ile geçmişe

Fotoğraf malzeme ve aksesuarlarında güvenilir bir firma: Kamer İthalat

Uzun yıl­lar­dır fo­toğ­raf sek­tö­rü­ne hiz­met eden Ka­mer İt­ha­lat, ürün ga­mı­nı her ge­çen gün ge­liş­ti­ri­yor.

Fotoğrafçılığa mesleki standart getirmek şart

İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı(İTO) 40 No"lu Fo­toğ­raf­çı­lık Mes­lek Ko­mi­te­si Baş­ka­nı Bay­ram İş­can, İs­tan­bul"da 2000-2500 fo­toğ­raf­çı­nın bu­lun­du­ğu­nu

2010 yılında perakende fotoğraf sektörü

Çok hız­lı bü­yü­yen, de­ği­şen ve çok­tan­dır ka­bı­na sığ­ma­yan bir ül­ke­nin fo­toğ­raf sek­tö­rü ola­rak ça­ğa ayak uy­dur­ma­mız ge­re­kir.

“Bizim için en büyük referans müşterilerimizin memnuniyetidir”

Pro­fes­yo­nel fo­toğ­raf­çı­la­rın ya­kın­dan ta­nı­dı­ğı Hay­yam Çar­şı­sı, 2002 yı­lın­dan iti­ba­ren Üçel Dış Tic.Ltd.fiti. fir­ma­sı­na ev sa­hip­li­ği ya­pı­yor.

Mağazanın algılanması ve hizmet niteliği

Günümüzün reklam dolu dünyasında insanların ilgisini çekmek mümkün müdür? Dış görünüşte: Levhalar, afişler ve vitrine yazılan yazılar kimin, ne kadar dikkatini çekiyor?

DONANIM

Çin ABD’den Tedarik Zincirlerini Serbest Bırakmasını İstedi

Uzun bir süredir araları bozuk olan Çin ve ABD ticaret savaşlarını devam ettiriyor. Özellikle de ABD tarafından yapılan tedarik engellemeleri Çin ile olan sorunların...