Ana sayfa Yazılım Daha fazla renk

Daha fazla renk

0

“Bashish” programı ile terminal komutlarından “ls” çıktısını renklendirmeniz mümkün

Daha önceki sayılarda bahsettiğim “Renkli Terminal” yazılarından sonra yine başka bir renklendirme yazısı ile karşı karşıyayız. Bu ayki yazıda terminal komutlarından “ls” çıktısının renklendirmesinden ve yapılacak değişikliklerden bahsedeceğim. Renklendirme ile ilgili önceki yazılarda hazır bir uygulama olan “bashish” programını kullanarak çeşitli değişiklikler yapmış, terminal görselliğini sade durumundan kurtararak biraz renk katmıştık.

Eskilere uzanıp nereden türediği ile devam edecek olursak, Multics işletim sistemi ile karşılaşabiliriz. 1964 yılında başlayan bir proje olduğunu düşünürsek, belki de her gün çalıştırdığımız bu uygulamanın ne kadar eski olduğunu anlayabiliriz. Şimdilerde ise durum biraz daha farklı olmasına karşın aslında iki tür “ls” uygulaması kullanmakta olduğumuzu belirtmeliyim. Free Software Foundation ve BSD varyantları tarafından kullanılmakta olan iki farklı uygulama. Esasında iki farklı uygulama demek biraz yanlış olabilir çünkü temel kullanım ikisinde de aynı sadece bazı parametre farklılıkları bulunabilmektedir.

Kısa bir giriş yapacak olursak, biz kullanıcılar ls komutunu genellikle “-al” parametresi ile kullanırız. Burada kullanılan “a” dizin içerisinde geçen “.” ve “..” dizinlerinin de görüntülenmesini sağlar, bunun yanında “l” listelemeyi format olarak detaylı vermeye yaramaktadır.

Aşağıda verilen örnekte listeleme kolonlara ayrılmış olup; ilk kolon dosya izinlerini, ikinci satır dizin içerisindeki dizin veya link sayısını, üçüncü ve dördüncü kolonlar sırasıyla dosyanın veya dizinin sahibi olan kullanıcı ismi ve grup ismini, dosya büyüklüğünü, dosyadaki son değişiklik tarihini ve son olarak dosyanın ismini belirtmektedir.

-rw——-   1 macintosh  staff   8126 Feb 26
12:19 .bash_history

Listeme komutunun detaylarına kısa bir bakış yaptıktan sonra, ekran çıktı formatını nasıl renklendirebiliriz ona bakalım. öncelikle dosya özelliklerine değinelim ve yapıyı anlamaya çalışalım. Uygulamanın ekran çıktısı dosya özelliklerine göre yapıldığından Liste I’e göre görselliği değiştirmemiz mümkün.

Daha önce belirttiğimiz gibi Mac OS X Leopard bash kabuk yorumlayıcısını kullanmakta ve varsayılan değerler içerisinde CLICOLORS değişkenini aktif halde kullanmamaktadır. CLICOLORS değişkenini kullanıcı dizini içerisinde bulabileceğimiz “.bash_profile” dosyası içerisine ekleyeceğiz. Bu değişikliği yapmadan önce bir diğer değişkenden LSCOLORS değişkeninden bahsedelim. Varsayılan değerler “exfxcxdxbxegedabagacad” şeklinde olup, burada bahsi geçen 11 adet ikili değerden birincisi font rengini ikincisi ise fon rengini belirtmektedir.

İlgili örneği çözümlersek dizin özelliği taşıyan dosya isimleri, birinci sıra, mavi rengini alacak ardından gelen “x” değeri varsayılan fon rengini belirtecektir. İkinci sıradaki “fx” çifti Liste I’de belirtilen dosya özelliklerinden sembolik link’e karşılık gelmekte olup font rengi mor ve ardından gelen “x” yine varsayılan fon rengi olarak dizilmektedir. Tüm bu dosya özelliklerine Liste II’de belirtilen renk değerleri atanarak ls komutunun ekran çıktısında gerekli renklendirmeyi yapabilmekteyiz.

Yukarıda değindiğimiz bu değişiklikleri “.bash_profile” dosyamıza ekleyerek terminal üzerinde kullanabileceğimiz kalıcı etkiler sağlayabiliriz. Herhangi bir metin editöründe dosyayı açarak aşağıda belirttiğim komutları dosyamıza ekleyelim. Benim uyguladığım renklendirmenin dışında göz zevkinize yaraşır düzenlemeler yapabilir ve bu değerleri benle paylaşmak isterseniz e-mail atabilirsiniz.

export CLICOLOR=1
export LSCOLORS=
“DxGxcxdxCxegedabagacad”

Kullandığınız kabuk yorumlayıcısı “csh” veya “tcsh” ise takip eden değişiklikleri eğer csh kullanıyorsanız “.cshrc” dosyasına veya tcsh için “.tcshrc” dosyasına ekleyerek kalıcı düzenlemeler yapılabilir.

setenv CLICOLOR 1
setenv LSCOLORS
“DxGxcxdxCxegedabagacad”

Ls komutu dışında çoğunlukla kullanılan bir diğer komut grep’tir. Metin dosyalarında herhangi bir kelime veya kelime dizisi aramak için kullandığımız bu komutu da renklendirmek mümkün. Renk değerlerini ilgili tabloda görebilirsiniz.

Listeleme komutunu renklendirmek için kullandığımız konfigürasyon dosyasının içindeki değerlere benzer değerleri grep için ekleyerek son değişiklikleri yapalım. Benim “.bash_profile” dosyasında kullandığım değerler aşağıda.
 
export GREP_COLOR=’0;30;41′
alias grep=’grep –colour=always’

Burada dikkatinizi çeken değerlerden ilki font kalınlığı (0 veya 1), ikinci değer font rengi ve son değer fon rengini belirlemekte. ‹çinde “font” kelimesi geçenleri listeleyen örnekte; kırmızı fon rengi üzerine, siyah font belirlenmiştir. Son gördüğümüz fon değeri 40 ile 47 arasındadır ve listedeki renk kodlarının aynısıdır.

ls -al | grep -i font
drwxr-xr-x  26 macintoshmacbook  staff    884 Dec 24 22:22 .
fontconfig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here